Länk till startsidan

Framtidens Stångby och Vallkärra

Våren 2022 startades ett ortsutvecklingsprojekt för att utveckla framtidens Stångby och Vallkärra med målet att bli en ännu attraktivare boendeort.

Kommunstyrelsen har nu godkänt Framtidsplan för Stångby och Vallkärra och uppmanat berörda nämnder och kommunala bolag att förverkliga de förslag till åtgärder som står i planen. Detta var det femte och sista av kommunens fem ortsutvecklingsprojekt, och har nu avslutats.

Illustration av en cyklist, som är målad på ett foto, där cyklisten korsar en 30-väg.

Framtidsplan

Resultatet har sammanställt i en Framtidsplan utifrån hur cirka 400 personer som bor och verkar i området vill utveckla framtidens Stångby och Vallkärra med omnejd. Synpunkter och förslag har samlats in genom enkäter, möten, skolbesök och telefonintervjuer.

Fem områden har kommit fram som särskilt viktiga i dialogerna: Kollektivtrafik och infrastruktur, utbyggnad och bostäder, samhällsservice och välfärd, mötesplatser och service samt natur, hållbarhet, miljö och klimat.

Framtidsplan Fokus Stångby och Vallkärra Pdf, 7 MB.

Åtgärder som föreslås i Framtidsplan Stångby och Vallkärra

  • Fortsätta att utreda stadsbusslinjenätet, och önskemålet om att koppla ihop östra Stångby med Norra Fäladen.
  • Försöka få till medfinansiering av åtgärder som bidrar till att utveckla en supercykelväg mellan Lund och Stångby.
  • Gynna samordningen och utvecklingen av infrastruktur för cykelvägar.
  • Undersöka om det finns platser som inte kommer att bebyggas i närtid och därför kan användas till utomhusbanor och andra tillfälliga aktiviteter.
  • Jobba aktivt för genomförandet av beträdor (som innebär att remsor mellan åkrarna görs tillgängliga för allmänheten att promenera på) och utveckling av gröna kopplingar mellan byar och till omgivande grönmiljöer.
  • Stärka utvecklingen av mötesplatser i befintliga lokaler.
  • Förbättra möjligheterna att hyra lokaler.
  • Möjliggöra utveckling av lokalt näringsliv och kommersiell service.
  • Utveckla miljöer som komplement till den stadsdelspark som planeras att stå färdig 2023, exempelvis nya naturstråk och platser som underlättar för olika evenemang eller aktiviteter.

Det pågår en revidering av översiktsplan. I detta arbete kommer det att finnas möjligheter för Stångby- och Vallkärraborna att lämna syn­punkter och fortsatt påverka utvecklingen.

Kontakt

Har du frågor om projektet Fokus Stångby och Vallkärra är du välkommen att kontakta Johanna Lindvall, landsbygdsstrateg.

E-post: johanna.lindvall@lund.se

Telefon: 046-359 35 09

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?