Länk till startsidan

Framtidens Södra Sandby

Hösten 2019 startades ett projekt för att utveckla framtidens Södra Sandby. Målet - att Södra Sandby ska bli en ännu attraktivare boendeort. Projekt Fokus Södra Sandby avslutat, men utvecklingen av Södra Sandby kommer att fortsätta.

Korsningen Lundavägen-Flyingevägen i Södra Sandby

Framtidsplan

Nu är resultatet för Fokus Södra Sandby klart och sammanställt i en Framtidsplan. Framtidsplanen innehåller resultatet från alla dialoger som har genomförts i Fokus Södra Sandby, samt resultatet från trafikutredningen. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att godkänna planen och Lunds nämnder kommer att fatta besluta om att genomföra de åtgärder som finns i planen. Projekt Fokus Södra Sandby är därmed avslutat, men utvecklingen av Södra Sandby kommer att fortsätta. Framtidsplanen, tillsammans med den trafikutredning som har gjorts, och det pågående planprogrammet, kommer att vara viktiga pusselbitar för kommande utvecklingsarbete i Södra Sandby.
Framtidsplan för Södra Sandby Pdf, 11 MB.

Vill du ha planen i tryckt format skickad till dig?
Kontakta projektledare Ulrika Dagård: ulrika.dagard@lund.se.

Trafikutredningen

Trafikutredningen är nu klar. Tekniska nämnden behandlade trafikutredningen den 21 april och beslöt om inriktningen för det fortsatta arbetet. Nämnden gav även tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag kring hantering av den tunga trafiken tillsammans med en utredning kring eventuell anläggning av en ny ringled.
Tekniska nämndens beslut 2021-04-21

Trafikutredning Södra Sandby

Slutrapport trafikutredning

Planprogram för centrala Södra Sandby

Parallellt med Fokus Södra Sandby har stadsbyggnadskontoret arbetat med att ta fram ett planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby. Syftet med programmet är att undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla Södra Sandbys centrum vad gäller mötesplatser, bostäder, handel, service och föreningsliv. Under september och oktober har de som bor i Södra Sandby eller på annat sätt är berörda av förslaget kunnat tycka till om det. Byggnadsnämnden beräknas sedan ta ett inriktningsbeslut för programmet under slutet av året.

Kontakt

Har du frågor om projektet Fokus Södra Sandby kontakta Ulrika Dagård, samhällsstrateg social hållbarhet inriktning mänskliga rättigheter.

E-post: ulrika.dagard@lund.se
Telefon: 0734-15 09 30

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?