Länk till startsidan

Priser som Lunds kommun delar ut

Varje år lyfter Lunds kommun fram medborgare, invånare, föreningar, företag och organisationer och premierar förtjänstfulla insatser genom ett antal olika priser. Här hittar du vilka priser Lunds kommun delar ut och tidigare års vinnare.

Integrationspriset

Priset delas ut till en förening, organisation, ett nätverk, företag eller en kommunal verksamhet som lyckats väl med sina insatser för ökad integration i Lund. Det kan till exempel vara att främja samarbete, bidra till möten och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund, att arbeta med konkreta åtgärder – inte enbart baserat på avståndstagande från rasism och diskriminering – och att få fler Lundabor att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor, samt att ge ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat.

Prissumman är 20 000 kronor. Pristagaren utses av en jury med representanter från Lunds kommuns integrationsråd, föreningslivet och andra som är insatta i integrationsarbetet i Lund.

Lunds kommuns integrationspris år 2021 tilldelas projektet “Fri Från Våld”, som bedrivs av Kvinnojouren i Lund. De uppmärksammas för sitt arbete med att nå ut till och skapat förtroende hos en särskilt utsatt målgrupp, förebyggt våldsutsatthet och främjat integration, gemenskap och trygghet.

2021 - Förskolor i kommunen som jobbar med modellen Bygga Broar – med barn och unga i centrum.

2019 - Eos Cares

2018 - Kompassen Lund

2017 - RådRum Lund

2016 - Killebäckskolan i Södra Sandby

2015 - Föreningen Tillsammans för Lund

2014 - (Från och med nu delas priset ut för innevarande år)

2013 - Lunds sportklubb

2012 - Internationella Huset, Röda korset

2011 - Klostergårdsgruppen

Cykelvänlig arbetsplats

Tävlingen är indelad i tre nivåer - mellan en till tre stjärnor som representerar arbetsplatsens arbete med cykelvänliga åtgärder. Förutom Lunds cykelvänligaste arbetsplats utses också Årets cykelidé till det företag som arbetat extra kreativt med cykelvänliga initiativ.

Vinnare 2021: AF bostäder har blivit utsedda till Lunds cykelvänligaste arbetsplats för andra året i rad med nya insatser för personalens möjligheter att cykla till, från och i jobbet. Årets cykelidé tilldelas Repslagaren för idén att omvandla en yta i det befintliga bilgaraget till en yta för cykelparkering inomhus som delas av Utbildningsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen och Barn- och skolförvaltningen.

2020: Lunds cykelvänligaste arbetsplats: AF bostäder. Årets cykelidé: Axis Communications.

Kulturpriset

Priset delas ut till en kulturpersonlighet eller kulturorganisation som under många år har arrangerat, skapat eller på något sätt stärkt kulturen för Lunds medborgare och besökare. Prissumman är 15 000 kronor. Pristagaren föreslås och utses av kultur- och fritidsnämnden.

2022 - Lunds Kammarsolister, LuKaS

2021 - Martin Bryder

2020 - Anita Andersson

2019 - Caterina "China" Åhlander

2018 - Jason ”Timbuktu” Diakité

2017 - Kulturcentrum Skåne

2016 - Lunds studentsångare

2015 - Hector Morales, konstnär och pedagog

2014 - Carolinae Damkör

2013 - Ivar Sjögren, musikprofil, kulturarrangör

2012 - Sofia Söderberg Eberhard, kördirigent

2011 - Månteatern och Galleri Ängeln

Lundapokalen

Priset delas ut för att främja idrotten och som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla idrottsprestationer till en person, ett lag eller en förening som är verksam i Lunds kommun, eller som har annan särskild anknytning och betydelse för kommunen. Idrotten ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet.

Prissumman är 10 000 kronor. Pristagaren utses av kultur- och fritidsnämnden.

2020 års vinnare är IBK Lund. Laget har i år blivit föreningens och Lunds första att nå den högsta ligan inom innebandyn. Detta är extra speciellt eftersom mer än hälften av spelarna är produkter av Lundaklubben. Tre av dessa spelare har också tagits ut till U19-landslaget.

Medarbetarpriser

De sex priserna delas ut årligen för att särskilt uppmärksamma medarbetares goda initiativ som leder till smartare användning av våra resurser i Lunds kommun och de helägda bolagen. Priserna tar fasta på nyckelorden i visionen: kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda.

Priserna delas ut till personer som är anställda i någon av kommunens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen.

Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens. Om en grupp medarbetare tilldelas ett pris delar de lika på prissumman.

Vinnarna utses av kommunstyrelsen och priset delas ut under hösten.

Vinnare 2022

  • Öppenhet: Per-Inge "Pip" Persson, Studion manager, Stadshuset, kommunkontoret
  • Innovation: Medarbetare och biträdande rektor på Tuna grundsärskola, barn- och skolförvaltningen
  • Kunskap: SA4-arbetslaget på Polhemskolan, utbildningsförvaltningen
  • Lyssna: Annika Landfors, tillståndschef på tillståndsenheten, socialförvaltningen.
  • Lära: Henriette Winding Lundberg, utvecklingspedagog, barn- och skolförvaltningen.
  • Leda: Gemila Al-Kuraishi, enhetschef, arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Miljöbragden

Priset delas ut till anställda eller enheter inom Lunds kommuns organisation som har utfört förtjänstfulla insatser för god miljö och långsiktig, hållbar utveckling i kommunen.

Prissumman är 10 000 kronor och ska användas på arbetsplatsen. Pristagaren utses av kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. Nomineringstiden pågår årligen under februari–mars och förslag på kandidater får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Nominera någon till miljöbragden

2021 - Naturskolan, Fanny Holmberg, ungdomsombud på kultur- och fritidsförvaltningen, samt Laurent Cousin, miljöombud på Modersmålscentrum.

2020 - Mira Norsell, miljösamordnare på utbildnings- samt kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med gymnasieskolans Spykens hållbarhetsambassadörer och -koordinatorer.

2019 - Marie Anzelius, upphandlare på kommunkontoret, Annica Cederberg, förskolechef i Veberöd

2018 - Idrottsservice på Kultur och fritid, Eva Hallqvist, socialförvaltningen

2017 - Annette Henriksson, finansekonom på kommunkontoret, Anders Persson, Markentrepenad

2016 - Marianne Jeppsson, Lerbäckskolan

2015 - Sofie Sernekvist, socialförvaltningen, Lena Persson, bostadssamordnare flyktingenheten

2014 - Delia Ander, kommunkontorets upphandlingsenhet, Linda Sandgren, serviceförvaltningen

2013 - Ann-Sofie Wellbo, Kaisa Thoor och Gabriella Bing, miljöombud på myndighetsfunktionen inom vård- och omsorgsförvaltningen

2012 - Justina Smakowski, Måltidsservice, Bertil Davidsson, Markentrepenad

2011 - Helena Lindgren, kock på Ladugårdsmarkens förskola och skola, Sonja Lastre, områdeschef på LKF

Miljöpriset

Priset delas ut för förtjänstfulla insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun till personer och/eller organisationer, föreningar och företag som bor och verkar i kommunen. Priset kan inte ges till anställda eller enheter inom Lunds kommun för insatser inom den kommunala verksamheten.

Prissumman är 50 000 kronor. Pristagaren utses av kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. Nomineringstiden pågår årligen under februari–mars och förslag på kandidater får lämnas av alla som bor eller verkar i kommunen.

Nominera någon till miljöpriset

2021 - Martina Kvist Reimer och Tomas Björnsson

2020 - Syster Thérèse Arkbrant och Håkan Rasmusson

2019 - Wermlands nation, ICA Tuna

2018 - Luca Berardi

2017 - Ottossons Färgmakeri i Genarp, Noori Saber, som driver projektet Grannens entreprenör i Lund

2016 - MOVEBYBIKE, Studentföreningen Lund Sustainable Engineers

2015 - Brödlabbet som drivs av Caroline Lindö

2014 - Bruns frisörer

2013 - Inget pris delades ut

2012 - Lunds botaniska trädgård

2011 - Floraväktarna Alf Porenius och Göran Mattiasson

Lunds kommuns näringslivspris

Lunds kommuns näringslivspris är en utmärkelse till en fysisk eller juridisk person som med framgång utvecklat företag eller innovation i Lund som gjort skillnad inom minst ett av de globala målområdena för Agenda 2030. Kommunstyrelsen beslutade i november 2019 att inrätta Lunds kommuns näringslivspris. I juryn för Lunds kommuns näringslivspris sitter representanter från Lunds näringsliv, universitetet och kommunen.

2020 års pristagare är Asept International AB.

Tegelmur och ett belyst tak. Gräs i förgrunden.
2021 års vinnare av stadsbyggnadspriset – Hage i norra Brunnshög. Foto: Kasper Dudzik

Stadsbyggnadspriset

Priset delas ut till en eller flera som har bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund. Syftet är ”att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden”.

Prissumman är 30 000 kronor. Priset instiftades av LKF som en gåva till 1000-årsjubilerande Lunds kommun och delas ut årligen. Juryn kan avstå från att dela ut priset om man anser att de uppställda kraven inte är uppfyllda.

Lunds stadsbyggnadspris för 2021 gick till platsen ”Hage” i norra Brunnshög. De norska arkitekterna och Domkyrkorådet prisas för hur de har skapat arkitektoniska värden på en plats som ännu är i sin begynnelse.

2020 – Axis Communications, Fojab arkitekter och Landén Krantz arkitekter för Axis nya huvudkontor.

2019 – Mats Molén på Fojab, Tekniska förvaltningen i Lunds kommun samt Grand Hotels VD Maria Paulsson för Grand Hotels verandor samt ombyggnaden av Bantorget.

2018 – FOJAB arkitekter för nya Tingsrätten.

2017 – Arkitektkontoret Elding Oscarson för tillbyggnaden av Skissernas museum.

2016 – Stadsparkens förnyelse; Ramböll prisas för sitt arbete med utvecklingsplanen, Ulf Nordfjells gestaltning av Paradaxeln och Solens och Skuggans trädgård, Pivotech får priset för att de genom Fabian Narin formgett skejtparken i nära samarbete med Sweco.

2015 – Mattias Hedberg Ek för gestaltningen av Helsingkrona nations nya studentbostadshus.

2014 – Mats White och Jakob Peetre för gestaltningen av LUX, Lunds universitets nya Humanist och teologcentrum.

2013 – Lena Brand, med särskilt omnämnande till Ulrika Connheim och Kjell Nyberg, för gestaltningen av Universitetssjukhusets nya Strålbehandlingsklinik i Lund.
2012 – Kjell Adamsson för en tillbyggnad av ett radhus på Hökvägen i Lund.
2011 – Carmen Izquierdo och Charlotte Lund för nybyggnaden av Domkyrkoforum och Domkyrkoplatsen.

Årets frivilliga samhällsarbetare

Priset delas ut för att uppmuntra insatser som främjar frivilligt samhällsarbete. Den nominerades insats ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier: främja frivilligt samhällsarbete genom möten, aktiviteter och kontakt mellan människor, ska vara till nytta för behövande genom att ha bidragit till att bryta social isolering och/eller att ha tagit tillvara dennes rätt på ett utmärkande sätt. Det kan till exempel vara en god man, förvaltare, särskild vårdnadshavare, ledsagare, kontaktperson, förtroendeman, volontär för seniorer, personligt ombud, stödfamilj/kontaktfamilj, lekmannaövervakare eller organisation som jobbar för att främja frivilligt samhällsarbete.

Priset delas ut till upp till tre enskilda privatpersoner och/eller organisationer som bor och verkar i Lunds kommun.

Prissumman är 25 000 kronor. Priset delas ut årligen i samband med firandet av Internationella frivilligdagen, och pristagaren utses av representanter från överförmyndarnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden. Både privatpersoner som bor i Lunds kommun och föreningar och företag som verkar i kommunen kan nominera kandidater till priset.

Vinnare 2021 delades mellan Vänskapens hus och Eri Thorén för Tillsammans mot ensamhet.

2020 – Tillsammans för Dalby.

2019 – Vi i Veberöd.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?