Länk till startsidan

Fonder, stipendier och stiftelser

Kultur- och fritidsförvaltningen har flera stipendier inom kultur och idrott som privatpersoner, föreningar och andra organisationer kan söka medel från.

Stipendier och stiftelser inom kultur och idrott

Vi har flera stipendier och fonder som privatpersoner, föreningar och andra organisationer kan söka pengar från.

Du som har en anknytning till Lund och är i början av din karriär kan söka kulturstipendium. Sökande som vill satsa på professionellt arbete inom kultur och konst prioriteras. Från och med 2024 delar kultur- och fritidsnämnden ut 70 000 kronor, fördelat på flera stipendiater.
Ansök senast 2 maj.

Bedömningskriterier

När vi jämför ansökningar prioriterar vi:

 • Tydliga motiveringar på vad stipendiet ska användas till.
 • Sökande som är i början av sin karriär.
 • Sökande som i första hand har en tydlig anknytning till Lund, och i andra hand sökande som har en stark regional koppling.
 • Sökande som vill fortsätta utbilda sig med målet att leva på sitt konstnärskap.

Ansök om kulturstipendium

Som stöd till ungdomsidrotten i Lund delar Lunds kommun varje år ut stipendier till personer eller föreningar som gjort särskilt betydande idrottsinsatser. Stipendiaterna ska vara under 20 år gamla. Skicka in förslag senast 1 december.

För att främja ungdomsidrotten i Lunds kommun skall Lunds kultur- och fritidsnämnd som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla idrottsprestationer inom någon idrottsgren årligen utdela idrottsstipendium á 20 000 kr. Stipendiet kan delas mellan såväl flera personer som utdelas lag eller idrottsföreningar. Stipendiet kan erhållas endast en gång av samma mottagare.

Ansökan kan ske mellan 2024-09-01 och 2024-12-01

Ansök om idrottsstipendium

Lunds kommuns ungdomsledarstipendium delas ut varje år som stöd och uppmuntran till ungdomsledare som gjort en särskilt god insats inom en ideell förening eller i något annat sammanhang. Stipendiet tilldelas personer som är verksamma i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Skicka in förslag senast 1 december.

Stipendierna utdelas årligen inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag (20 000 kr). Kultur- och fritidsnämnden äger bestämma stipendiernas antal och storlek, dock att stipendium i regel ej bör understiga 5 000 kr.

Ansökan kan ske mellan 2024-09-01 och 2024-12-01

Ansök om ungdomsledarstipendium.

Stiftelser med sociala ändamål

Du som är folkbokförd i Lund kan ansöka om pengar ur arbetsmarknads- och socialförvaltningens fond för sjuka och behövande. Fondmedel kan sökas för ändamål som försämrad ekonomi, mediciner, julklappar, busskort.

Ansökan

Ansökan består av tre delar:

 • Personuppgifter och uppgifter om ekonomisk ställning.
 • Ett personligt brev som anger skälen för ansökan med en beskrivning av din ekonomiska situation, hälsotillstånd eller andra uppgifter som visar att ansökan faller inom ramen för fondens ändamål.
 • Handlingar som styrker uppgifterna som lämnas i ansökan, till exempel kopia av senaste deklarationen, läkarintyg eller annat.
 • Kontobevis skickas med för insättning av eventuell utdelning av fondmedel.
  (Du som redan har lämnat in kontobevis och fortfarande har samma konto behöver inte skicka in något nytt kontobevis.)

Sista dag för ansökan är 30 april respektive 31 oktober varje år.

Gör din ansökan om fondmedel

 • Du ska inte söka fondmedel för sådant som du kan få eller redan får försörjningsstöd (socialbidrag) för.
 • Du kan inte få fondmedel om du har egna tillgångar/sparmedel.

Du som inte kan ansöka med e-tjänsten kan använda denna blankett:

Blankett för ansökan om fondmedel Pdf, 233 kB.

Prioritering

När vi fått in din ansökan gör vår fondadministratör en bedömning av om fondmedel bör beviljas eller inte enligt följande prioritering:

 • Personer med försörjningsstöd.
 • Personer med låg pension och ohälsa som kräver läkemedel.
 • Personer som inte fått fondmedel de senaste 12 månaderna.

Utdelning ur fonden sker två gånger per år: i juni och i december.

Kontakt

Fondadministratör Susanne Höyer.
E-post: susanne.hoyer@lund.se

Stiftelsens ändamål är att dela ut fondmedel till något allmännyttigt ändamål inom före detta Veberöds kommun.
Sista ansökningsdag är den 30 september varje år.
Ansökningsformulär för Hanna och Johan Willhards donationsfond Pdf, 373 kB.

Stiftelsens ändamål är att tillgodose åtgärder och projekt som berör före detta Bonderups
kommuns kultur, historia och natur för främjande av gemenskapen.
Sista ansökningsdag är den 30 september varje år.
Ansökningsformulär för Bengta Pålssons fond Pdf, 586 kB.

Stödet är till för dig som är 60+, konstnär och har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som påverkar din ekonomiska situation. Bidraget kan till exempel användas till utställningar, konstnärsmaterial, marknadsföring eller ramning. Du ansöker med personligt brev och bifogar intyg som stärker att kriterierna för stipendiet är uppfyllt. Ansök senast 1 november.
Ansökan skickas antingen in via mejl till:
lisa.ernberg@lund.se

eller via post till:
Kultur och Fritidsförvaltningen Frida / Otto Janssons fond
Box 41
221 00 Lund

Till ansökan för Frida och Otto Janssons fond

Lunds Café AB fond ger varje år pengar med syfte att stödja allmänt kulturella och sociala ändamål. Ansök senast 1 oktober.

Ansök om Lunds Café AB fond

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till ungdomar från Lunds kommun, som vill utbilda sig till hushållslärare eller väljer utbildning som i väsentliga delar kan jämställas med den tidigare utbildningen till hushållslärare.
Sista ansökningsdag är den 31 oktober varje år.

Ansökningsformulär för Majken Edfeldt-Kuptschas fond Pdf, 374 kB.

Stiftelsens ändamål är att främja vård och fostran av barn i Lunds kommun, eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning av barn och ungdomar, eller utöva hjälpverksamhet bland behövande åldringar, sjuka eller handikappade, företrädesvis kvinnliga. Bidrag får dock inte utgå till behov som ska tillgodoses genom det allmännas försorg.
Sista ansökningsdag är den 15 december varje år.
Ansökningsformulär Magistratens i Lunds änke- och pupillkassas fond Pdf, 379 kB.

Olika regler för olika stiftelser

Varje stiftelse har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna brukar oftast säga vad ändamålet är, vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan en stiftelses regler kräva att den som söker bor på en särskild plats.

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Om du vill leta efter andra stiftelser kan du på länsstyrelsernas webbplats för stiftelsesök söka efter samtliga registrerade stiftelser i Sverige. Där kan du söka utifrån ett specifikt syfte eller namn.
Sök i länsstyrelsernas databas

Frågor och svar om stipendier och stiftelser

Stiftelse

Stiftelse är en gåva eller donation av medel med ett uttalat syfte till vad eller hur dessa ska användas och eventuellt även placeras. Om kommunen väljer att ta emot donationen är det kommunstyrelsen som därefter är ansvarig förvaltare. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för alla stiftelser.

Gåva

Skillnaden mellan stiftelse och gåva är att gåvan inte har några villkor förknippade med sig. En gåva är en summa pengar som man alltså är fri att använda hur man vill. En stiftelse ger ut en summa pengar som har ett villkor kopplat till sig för vad eller hur pengarna ska användas.

Fond

En fond är det generella namnet på en samling av pengar eller medel och säger därför inte om det till exempel är en stiftelse eller gåva.

Stipendium

Stipendium är följden av själva utdelningen ur stiftelsen, alltså att man beslutat dela ut en summa pengar till en person. Personen tar då emot pengarna i form av ett stipendium.

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande.

Det varierar från stiftelse till stiftelse. Utdelningsramen för varje stiftelse beror på hur stor förmögenhet stiftelsen har och hur stor avkastning som förmögenheten har genererat över tiden. Sedan beror det även på hur många sökande det finns. Om man kan få pengar beror även på om alla kriterier som stiftelsen har är uppfylla av den sökande. Det kan till exempel vara bostadsort, ålder eller liknande.

Pengar ur sådana stiftelser delas ut till bland annat elever i grundskolan eller gymnasiet utifrån egna kriterier och olika nomineringar som pedagoger i skolan får göra för sina elever i grundskolan. Det finns även stiftelser där donatorn i sitt gåvobrev har öronmärkt vad utdelningen ska gå till.

Det finns inga generella regler som bestämmer detta. Däremot kan varje stiftelse ha särskilda bestämmelser för det. Ansökningstiden hittar du i informationen för varje sökbar fond.

I vissa fall framgår det i beslutet att någon form av motprestation ska presenteras av den som får stipendiet. Om detta inte framgår så är det ingen som kontrollerar vad pengarna används till, utan man förutsätter att de används i det syfte som var tänkt.

Stiftelser som inte administreras av Lunds kommun

Utanför vår verksamhet, kan du söka från en lång rad stiftelser. Du hittar länkar till några av dem här nedanför.
Global Grant

Crafoordska stiftelsen

Sparbanksstiftelsen Finn

LMK-stiftelsen

Sten K Johnsons Stiftelse

Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse

Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse

MIP – Malmö ideella föreningars paraplyorganisation

Om du vill leta efter andra stiftelser kan du på Länsstyrelsernas webbplats för stiftelsesök söka efter samtliga registrerade stiftelser i Sverige. Där kan du söka utifrån ett specifikt syfte eller namn.
Sök i Länsstyrelsernas databas

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?