Länk till startsidan

Projekt på Stenkrossen

Stenkrossen är en arbetsyta för projekt och verksamheter inom konst, kultur och innovation. Det finns olika typer av projekt- och verksamhetsplatser på Stenkrossen, uppdelade i tre olika stödmodeller.

Du kan ansöka om att få en plats på Stenkrossen för att utveckla ditt projekt eller din verksamhet. Som sökande måste du verka i Lund inom konst, kultur och innovation, och bidra till kulturutbudet i Lunds kommun.
Så här fungerar våra stödmodeller Mini, Midi och Maxi

Pågående projekt Mini

Ansök om Mini-stöd!

För tillfället har vi inga projekt med Ministöd igång. Ansökan är öppen för dig som är intresserad av att söka vår kortare stödmodell.

Pågående projekt Midi

Open circus training

Open cirkus training ger ett inkluderande och stödjande utrymme för människor att utöva aktiviteter inom cirkus performance, oavsett om du är nybörjare eller erfaren artist som slipar på dina färdigheter. Träningen innehåller allt från jonglering, flygsilkes, handbalansering till dans och akroyoga. I centrum för projektet är öppna träningspass varje vecka, där människor samlas för att träna cirkus. Utbildningarna är ett socialt utrymme för kollektivt lärande, människor av alla bakgrunder är välkomna att lära sig nya färdigheter och stödja varandra i den processen. Utöver de öppna utbildningarna planerar Open Circus Training att anordna workshops ledda av cirkusproffs och erfarna utövare för att erbjuda nybörjare en bas för sin cirkusträning.

Mer om Open circus training på Facebook

Projekt Elysion

Ett nystartat projekt som har till syfte att främja psykisk och fysisk hälsa bland olika målgrupper genom att erbjuda workshops i konst, skrivande, teater, drama och andra kreativa aktiviteter samt coachning för personlig utveckling. De planerar att fokusera sin huvudsakliga verksamhet på kreativa workshops och läger, teaterföreställningar, kreativa cirklar och vernissage, men i nuläget koncentrerar vi oss på att anordna korta workshops över en dag eller en helg för att sondera intresset i olika målgrupper. Så småningom är ambitionen att även bjuda in till samarbete med vård och omsorg samt patientföreningar m fl.

Alltet

Alltet är allt som någonsin har varit, allt som är och allt som kommer att bli. Men även en kulturaktör som bland annat gör opera och film.

Mer om Alltet på Facebook

Pågående projekt Maxi

ABC- aktiva insatser för människa och miljöinitiativ

ABC syftar till att bygga en samarbetsgemenskap genom att fokusera på småskaliga och långsiktiga aktiviteter med fokus på miljö, hållbarhet, rättvis handel, ungdomars egenmakt och minskad avfallsminskning. De anordnar interaktiva evenemang, driver lokala och internationella projekt och samarbetar med organisationer från olika områden för att skapa meningsfullhet för varje individ.

ABC:s webbplats

Bee the Change

är en organisation som syftar till att sprida medvetenhet om vikten av pollinatörer och biologisk mångfald genom biodling. Det är gratis att gå med i våra biodlingsaktiviteter; vi tillhandahåller nödvändig utrustning. Dessutom anordnar vi olika evenemang för att lära människor om pollinatörernas betydelse och visa hur de kan vara mer pollinatörvänliga.

Bee the Change på Facebook

Bike Kitchen Lund

En öppen verkstad som erbjuder rådgivning och praktisk hjälp med cykelreparationer och underhåll. Här har Lundaborna kostnadsfri tillgång till arbetsutrymmen, verktyg, begagnade komponenter och teknisk kompetens.

Bike Kitchen Lund på Facebook

Circle Centre

Circle Centre grundades för att ta itu med problemet med överkonsumtion, vilket leder till försämring av miljöresurser, dåliga arbetsförhållanden och överflödigt avfall. Vi tror att genom att starta ett bibliotek med varor med föremål som vi inte behöver till vardags kan vi börja förändra idén om ägande. Som en del av denna rörelse arrangerar vi också öppna utbildningsevenemang och praktiska workshops fokuserade på hållbart boende och återanvändning.

Circle Center på Facebook

Cirkus Syd

En nätverksplattform för internationell forskning, utveckling och innovation med säte i Lund, Sverige. De kopplar samman människor, idéer och praktiker över gränser och genrer med hjälp av sin expertis inom samtida cirkuskonster, samarbetar för att inspirera till strukturell utveckling och nya möjligheter.

Cirkus Syds webbplats

Lilla Teatern i Lund

Lilla Teatern har sedan 1933 varit ett hem för fria amatörteatergrupper i Lund. Idag huserar vi på Stenkrossens kulturhus. Föreningen välkomnar medlemmar som vill driva fria grupper - oavsett om syftet är teaterträning eller en ambitiös uppsättning. Utöver föreställningar anordnar även föreningen teaterintroduktion via gruppen Entréteatern samt håller teaterkurser för barn- och ungdomar.

Lilla Teaterns webbplats

Lunds Matvarukooperativ

Lunds Matvarukooperativ startades 2016 med visionen att skapa ett demokratiskt styrt kooperativ som kopplar sina medlemmar till lokala bönder. Genom att skära bort den slösaktiga försörjningskedjan arbetarkooperativet för att tillhandahålla överkomliga, lokala, ekologiska produkter till sina medlemmar samtidigt som det stödjer lokalt jordbruk. De arrangerar även sociala evenemang och engagerar sig i uppsökande verksamhet för att hitta nya medlemmar, sprida kunskap om lokal och hållbar mat och nätverka med liknande projekt.

Matvarukooperativets webbplats

Lunds Öppna Verkstad

LÖV är en ideell förening som tillhandahåller verktyg och lokaler för att samverka och inspireras. Tillsammans skapar vi en öppen miljö som ska bidra till det dagliga, husliga och kreativa skapandet i Lund. Vi har symaskiner, 3D-skrivare, elektronikverkstad, metallverkstad, screentryck, keramik samt träverkstad.

Lunds Öppna Verkstads webbplats

Kulturföreningen MedVind

Föreningens syfte är att låta människor mötas via skapande, kreativa och fördjupande samtal och aktiviteter. Vi verkar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. MedVind vill medverka till att synliggöra människors olika kulturella och

konstnärliga uttrycksformer. MedVind driver sedan oktober 2021 det treåriga Arvsfondsprojektet “Se Din Konst” i ett nära samarbete med huvudmannen ABF MittSkåne. I projektet arrangeras samlingsutställningar av barns konst i fysisk och digital form.

MedVind på Facebook

Nya Rörelsen

Ett kollektiv av samtida dansutövare, koreografer, artister som består av 5 medlemmar: Majula Drammeh, Nidia Martinez Barbieri, Rumiko Otsuka, Daniel Jeremiah Persson & Khamlane Halsackda. De strävar efter att främja banbrytande föreställningar och samhällsprojekt, med särskilt fokus på att kämpa för mångfald inom konsten.

Nya Rörelsen på Facebook

Sounds Sculpture Lab

Nicklas Lundbergs arbetar med olika skulpturer där ljudet är i fokus. Rörelse och interaktivitet är återkommande inslag i skulpturerna och i hans arbete ifrågasätter han teman som enkelhet och funktionalitet. Nicklas Lundberg har utbildat sig vid Konstfack i Stockholm, Musikhögskolan i Malmö och vi Lunds universitet.

Sounds Sculpture Lab och Nicklas Lundbergs sida på Facebook

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?