Länk till startsidan

Utvecklingsstöd Mini, Midi, Maxi

Stenkrossen erbjuder en mångsidig plattform för kulturell utveckling genom sina stödmodeller: Mini, Midi och Maxi. Syftet med dessa stödmodeller är att fungera som en stödplattform för projekt, särskilt de som ännu inte är färdigutvecklade eller självklara. Vi vill erbjuda resurser och möjligheter för kulturella initiativ att växa och blomstra. Genom Mini, Midi, Maxi tar Stenkrossen pulsen på lundabornas kulturella behov, önskningar och längtan.

Tre måttband i olika längder på en orange bakgrund.

Vi har ett nytt boknings- och bidragssystem, Rbok:

Från och med januari gör du din ansökan i det nya systemet.

Registrering för dig eller din förening Lunds kommun - Rbok

För att vara berättigad att söka bidrag krävs att föreningens information och dokument i Rbok uppdateras årligen.
Denna ansökan måste skickas in och godkännas för att möjliggöra ansökan om bidrag. I ansökan försäkrar du att föreningens uppgifter i Rbok är uppdaterade och aktuella.
Berättigad att söka bidrag - Ansökan för förening

Denna ansökan måste skickas in och godkännas för att möjliggöra ansökan om bidrag. I ansökan försäkrar du att uppgifterna i Rbok är uppdaterade och aktuella.

Berättigad att söka bidrag - Ansökan för företag / privatperson

Ansökningsdatum 2024

Mini: löpande.

Midi och Maxi: 17 okober-20 november

Stödmodellen Mini passar de projekt inom konst, kultur och innovation som vill ha en plats på Stenkrossen under en kortare tid, till exempel för ett residens, kortare projekt eller projekt som är i produktions- eller utvecklingsfas. Som Mini kan du få en plats på Stenkrossen under 0 till 3 månader.

Ansök om utvecklingsstöd Mini.


Vad innebär stödet?

 • Med Mini-stöd har du möjlighet att använda en projektplats (scen, verkstad eller ateljé) på Stenkrossen under 0 till 3 månader. Du kan använda platsen för repetition, utveckling, produktion eller presentation av ditt projekt utan kostnad.
 • Vid användning av en scen finns det möjlighet att få instruktioner för användning av utrustningen.
 • Behöver man teknisk eller värdpersonal kan kostnad tillkomma.
 • Projektplatsen kostar inget i monetära medel, men nyttjaren av projektplatsen förbinder sig till att bidra till Stenkrossen genom att erbjuda en öppen och gratis aktivitet, såsom en repetition, workshop, föreläsning, utställning, mm.

Vem kan söka?

 • Det kan vara ett projekt, en förening, en juridisk person eller en individ som ansöker. Du behöver inte vara bosatt i eller ha föreningens säte i Lunds kommun.
 • Du ska vara registrerad i vårt boknings- och bidragssystem.
 • Vi prioriterar projekt med semiprofessionella och icke-professionella inslag.

När och hur många gånger kan mini sökas?

 • Ansökningsperioden för Mini-stödet är löpande.
 • Mini-stödet är ej förlängningsbart och kan sökas max 1 gång per år och aktör.

Hur ser ansökningsprocess ut?

 • Mini kan du söka genom vårt bokning- och bidragssystem R-bok https://lund.rbok.se/ . Vill du veta hur man kan registrera sig via R-bok kan du läsa mer här Så här använder du boknings- och bidragssystemet (lund.se).Vid behöv Vid behov kan vi komma att begära kompletterande dokumentation. Exempelvis styrelseprotokoll, ekonomisk redovisning eller andra relevanta handlingar. Tänk på att registreringsprocessen kan ta några dagar.
 • Beslut fattas inom 8 veckor. Tillträdesdatum till huset bestäms i dialog med verksamhetsledaren.

Hur bedöms ditt projekt?

 • Urval sker i mån av plats. För att få en plats på Stenkrossen ska verksamheten ha en tydlig koppling till Stenkrossens vision.
 • Projektet utvärderas också utifrån dess unika karaktär, dess behov samt dess relevans för lundaborna.
 • Lunds kultur- och Fritidsförvaltning förbehåller sig rätten att välja vilka sökande som får plats på Stenkrossen till stödmodellerna anpassat utefter Stenkrossens vision om utveckling och mångfald, så att sammansättningen av aktörer på Stenkrossen blir så gynnsam som möjligt för samtliga parter. Nyttjaren av stödet kanske inte har full access till en scen eller arbetsplats under hela projektperioden, beroende på om det är hög- eller lågsäsong och hur bokningarna ser ut för den perioden. Stenkrossen kan komma att föreslå en alternativ tidsperiod.

Hur redovisar du projektet?

 • I slutet av den avtalade projektperioden krävs att nyttjaren inkommer med en kort skriftlig redovisning av projektperioden, samt utvärdering och samlad statistik av den öppna verksamheten. Redovisningsblankett skickas automatiskt 1 månad efter avslutat projekt.

Stödmodellen Midi passar de projekt inom konst, kultur och innovation som vill ha en projektplats för att utvecklas och eventuellt testas och genomföras. Som Midi kan du få en plats på Stenkrossen under 6 månader upp till 1 år.

Ansök om utvecklingsstöd Midi.


Vad innebär stödet?

 • Med Midi-stöd har du möjlighet att använda en projektplats (scen, verkstad eller ateljé) på Stenkrossen under 6 månader upp till 1 år. Du kan använda platsen för repetition, utveckling, produktion eller presentation av ditt projekt utan kostnad.
 • Vid användning av en scen finns det möjlighet att få instruktioner för användning av utrustningen.
 • Behöver man teknisk eller värdpersonal kan kostnad tillkomma.
 • Projektplatsen kostar inget i monetära medel, men nyttjaren av projektplatsen förbinder sig till att bidra till Stenkrossen genom att erbjuda en öppen och gratis aktivitet, såsom en repetition, workshop, föreläsning eller utställning, samt vara med och skapa ett av husets interna arrangemang (öppet hus, kulturnatt och julmarknad).

Vem kan söka?

 • Det kan vara ett projekt, en förening, en juridisk person eller en individ som ansöker. Du behöver inte vara bosatt i eller ha föreningens säte i Lunds kommun.
 • Du ska vara registrerad i vårt boknings- och bidragssystem R-bok och vara bidragsberättigad.
 • Vi prioriterar projekt med semiprofessionella och icke-professionella inslag.

När och hur många gånger kan midi sökas?

 • Ansökningsperioden för Midi öppnas två gånger om året: en gång i oktober-november och en gång under april-maj.
 • Midi-stödet är förlängningsbart endast en gång.

Hur ser ansökningsprocess ut?

Hur bedöms ditt projekt?

 • Urval sker i mån av plats. För att få en plats på Stenkrossen ska verksamheten ha en tydlig koppling till Stenkrossens vision om konst, kultur, innovation och DIY.
 • Projektet utvärderas också utifrån dess unika karaktär, dess behov samt dess relevans för lundabor.
 • Lunds kultur- och fritidsförvaltning förbehåller sig rätten att välja vilka sökande som får plats på Stenkrossen till stödmodellerna anpassat efter Stenkrossens vision om utveckling och mångfald, så att sammansättningen av aktörer blir så gynnsam som möjligt för samtliga parter. Nyttjaren för stödet kanske inte har full access till en scen eller arbetsplats under hela projektperioden, beroende på om det är hög- eller lågsäsong och hur bokningarna ser ut för den perioden. Stenkrossen kan komma att föreslå en alternativ tidsperiod.

Hur redovisar du projektet?

 • I slutet av den avtalade projektperioden krävs att nyttjaren inkommer med en kort skriftlig redovisning av projektperioden, samt utvärdering och samlad statistik av den öppna verksamheten. Redovisningsblankett skickas automatiskt 1 månad efter avslutade projekt.
 • Vill man ansöka om förlängning av stödet krävs ett dialogsamtal tillsammans med stödhandläggare och Stenkrossens verksamhetsledare.

Stödmodellen Maxi för verksamhetsutveckling passar de projekt inom konst, kultur och innovation som har en pågående verksamhet som de vill utveckla. Som Maxi kan du få en plats på Stenkrossen under 3 år.

Ansök om utvecklingsstöd Maxi.


Vad innebär stödet?

 • Med Maxi-stöd har du möjlighet att använda en projektplats (scen, verkstad eller ateljé) på Stenkrossen under 3 år. Du kan använda platsen för repetition, utveckling, produktion eller presentation av ditt projekt utan kostnad.
 • Vid användning av en scen finns det möjlighet att få instruktioner för användning av utrustningen.
 • Behöver man teknisk eller värdpersonal kan kostnad tillkomma.
 • Projektplatsen kostar inget i monetära medel, men nyttjaren av projektplatsen förbinder sig till att bidra till Stenkrossen genom att erbjuda en öppen och gratis aktivitet, såsom en repetition, workshop, föreläsning eller utställning, samt vara med och skapa Stenkrossens interna arrangemang öppet hus, kulturnatt och julmarknad.

Vem kan söka?

 • Det kan vara ett projekt, en förening, en juridisk person eller en individ som ansöker. Du behöver inte vara bosatt i eller ha föreningens säte i Lunds kommun.
 • Du ska vara registrerad i vårt boknings- och bidragssystem R-bok och vara bidragsberättigad.
 • Vi prioriterar projekt med semiprofessionella och icke-professionella inslag.

När och hur många gånger kan midi sökas?

 • Ansökningsperioden för Maxi öppnas 1 gång om året i oktober-november
 • Maxi-stödet är förlängningsbart endast en gång och då max 1 år.

Hur ser ansökningsprocess ut?

 • För att söka Maxi måste du först registrera i vårt bokning- och bidragssystem
  R-bok.
  Du behöver också ansöka om att bli bidragsberättigad som förening:
  Lunds kommun - Rbok-förening.
  eller som ett företag eller privatperson:
  Lunds kommun - Rbok- privatperson.
  Vill du veta hur man kan registrera sig via R-bok kan du läsa mer här:
  Så här använder du boknings- och bidragssystemet.
  Tänk på att registreringsprocessen kan ta några dagar.
 • I ansökan kommer vi även be dig att bifoga en 3-årig verksamhetsplan, en budget för första året samt en vision för utveckling av den egna verksamheten på Stenkrossen, samt för hur verksamheten kommer att bidra till Stenkrossens utveckling inom ert område, dvs på vilket sätt som Stenkrossen är relevant och rätt plats för ditt projekt.
 • Beslutet tas inom 8 veckor. Tillträdesdatum till huset bestäms i dialog med verksamhetsledaren.

Hur bedöms ditt projekt?

 • Urval sker i mån av plats. För att få en plats på Stenkrossen ska verksamheten ha en tydlig koppling till Stenkrossens vision om konst, kultur, innovation och DIY.
 • Projektet utvärderas också utifrån dess unika karaktär, dess behov samt dess relevans för lundabor.
 • Lunds kultur- och fritidsförvaltning förbehåller sig rätten att välja vilka sökande som får plats på Stenkrossen till stödmodellerna anpassat utefter Stenkrossens vision om utveckling och mångfald, så att sammansättningen av aktörer på Stenkrossen blir så gynnsam som möjligt för samtliga parter. Nyttjaren för stödet kanske inte har full access till en scen eller arbetsplats under hela projektperioden, beroende på om det är hög- eller lågsäsong och hur bokningarna ser ut för den perioden. Stenkrossen kan komma att föreslå en alternativ tidsperiod.

Hur redovisar du projektet?

 • Efter inlämnad ansökan kallas de som blivit beviljade en verksamhetsplats till ett planeringsmöte med verksamhetsledaren.
 • I slutet av varje projektår krävs att nyttjaren inkommer med en kort skriftlig redovisning av projektperioden, samt utvärdering och samlad statistik av den öppna verksamheten. Redovisningsblankett skickas automatiskt 1 månad efter avslutat projektår.
 • Inför nytt projektår bokas ett dialogsamtal in tillsammans med stödhandläggare och Stenkrossens verksamhetsledare.

För dig som fått utvecklingsstöd Mini Midi Maxi

 • Om något i projektet förändras så måste du meddela det till oss i god tid för att få det godkänt. E-post: kulturstod@lund.se
 • Beviljat stöd kan hållas inne, stoppas eller återkrävas om den som fått stöd inte följer de riktlinjer som gäller eller inte lämnar in redovisning av stödet i tid.

Några verksamheter som idag har stöd inom Mini, Midi och Maxi

Här kan du läsa om olika projekt som får stöd inom de olika kategorierna.

Kontakta föreningslotsen

Kontakta föreningslotsen
E-post: foreningslots@lund.se
Telefon: 046-359 50 00, välj knappval 5
Besök: Kristallen, medborgarcenter, Brotorget 1, Lund
Öppettider: måndag–torsdag klockan 8–17, fredag 8–16.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?