Länk till startsidan

Boka idrottsanläggning, lokal eller scen

Vill du, din förening eller organisation boka en plats för träning, årsmöte eller ett kulturevenemang? Vi har flera olika möjligheter att erbjuda, allt från gymnastiksalar på skolorna, idrottsplatser till scener.

Ett kollage av två bilder, ena visa en idrottshall med handbollsmål, den andra en teatersalong med röda stolsrader.

Boka idrottshall, scen, gymnastiksal och idrottsplats

Du kan se lokalerna eller platserna under fliken "Boka resurser". För att boka, ändra eller avboka loggar du in med bank-id.

 • Är det första gången du bokar behöver du först registrera dig.
 • Vid bokning väljer du "Boka resurser" och sen väljer det objekt som du vill boka.
 • Du behöver vara inloggad för att göra en bokning.
 • När din bokning är bekräftad skickar vi en bokningsbekräftelse via e-post.
 • Du måste ha fyllt 18 år för att få boka en anläggning.

Så här använder du boknings- och bidragssystemet

Här kan du se alla våra idrottslokaler på en karta samt läsa mer information om varje anläggning

Så här fördelar vi träningstid

Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller i första hand tider för bidragsberättigade föreningar som inkommit med en komplett ansökan innan sista ansökningsdag har passerat.

Fördelningen av tider sker enligt följande prioritetsordning för bidragsberättigade föreningar:

 1. Barn och ungdomar upp till och med15 år, personer med funktionsnedsättning samt elitverksamhet på seniornivå prioriteras till klockan 20.00 på vardagar.
 2. Barn och ungdomar (ungdomar 16–20 år) samt äldre (65+)
 3. Vuxenverksamhet (21–64 år) inom seriespel eller tävlingsverksamhet.
 4. Motionsverksamhet (verksamhet som ej deltar i seriespel)

Undantag i prioriteringsordningen kan göras av kultur- och fritidsförvaltningen i enskilda fall. Fördelningen av tider baseras på den gångna säsongens grupper som fullföljt sin säsong och som är anmälda till kommande ordinarie säsong. Nya grupper kan tilldelas träningstider i mån av tillgänglig tid. Fördelningen av tider för tävlingsverksamhet sker utifrån nivån på tävlingsverksamheten.

Vid fördelning av tider tas hänsyn till eventuella förflyttningar i tävlingssystemet. Bidragsberättigade föreningar som inte har lämnat in föreningsrapport och/eller årshandlingar i tid kan inte delta i schemaläggningsprocesser fram till dess att handlingarna är inlämnade.

Hur mycket träningstid kan tilldelas?

 • Tilldelningsbar träningstid baseras på antal aktiva utövare och träningsgrupper. Kultur- och fritidsförvaltningen kan göra bedömningen att en träningsgrupp kan utgöras av flera lag eller grupper inom ett visst åldersintervall.
 • Information om de bidragsberättigade föreningarnas tävlingsverksamhet hämtas från respektive specialidrottsförbund.
 • Information om de träningsgrupper som inte deltar i tävlingar eller i seriesystemet hämtas i första hand via de bidragsberättigade föreningarnas digitala närvarorapportering.
 • I bedömningen väger kultur- och fritidsförvaltningen också in respektive bidragsberättigad förenings nyttjande av tidigare bokade tider samt de behov som bidragsberättigade föreningar har uttryckt i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Bidragsberättigade föreningar tilldelas inte mer tid än vad som kan tilldelas utifrån fördelningsprinciperna med undantagsfall då det bedöms vara motiverat och under förutsättning att tider är tillgängliga.
 • Efter att tilldelade tider är inbokade i kultur- och fritidsförvaltningens bokningssystem ges bidragsberättigade föreningar förtur att boka ytterligare tider, innan resterande tider släpps för privatkunder och företag.

Avbokningar

 • Tilldelad träningstid kan oavsett veckodag och tid avbokas av kultur- och fritidsförvaltningen. Detta ska meddelas aktuell verksamhet senast 14 dagar innan avbokningen.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen är inte skyldig att erbjuda föreningar ersättningstider.

Vill du veta mer om hur vi fördelar tiderna?

Det här är en sammanfattning av principerna för fördelning av träning- och säsongsbokningar i Lunds kommun.
Fullständig information om tilldelningsbar tid samt ansökningsperioder:
Principer för fördelning av träning- och säsongsbokningar i Lunds kommun. Pdf, 365 kB.
Fördelningsprinciperna uppdateras årligen genom beslut i kultur- och fritidsnämnden.

Riktlinjer för tillfällig övernattning i idrottslokaler

Konferensrummet på Högevall

Det är möjligt att övernatta i konferensrummet som tillhör idrottshallen Högevall. Vid övernattning i annan idrottslokal ska förfrågan skickas in till oss senast 90 dagar innan önskat datum.
E-post: foreningslots@lund.se

 • I konferensrummet får max 30 personer övernatta.
 • Pentry och toalett finns tillgängligt. Kostnad per övernattare enligt gällande taxedokument.
 • Faktura skickas per post månadsvis efter avslutad övernattning.
 • Räddningstjänsten syds riktlinjer ska följas och en anmälan om övernattning ska upprättas på deras webbplats.
  Tillfällig övernattning – Räddningstjänsten Syd

Övernattning i skollokaler

För övernattning i skollokaler tar du kontakt direkt med skolan för att göra en förfrågan.

Grundskolor
Gymnasieskolor

Riktlinjer för bokning av omklädningsrum

Vi erbjuder inte separat bokning av omklädningsrum.

 • Omklädningsrummen ingår vid bokning av tillhörande anläggning.
 • Tillgång till omklädningsrummen är 30 minuter innan bokad tid och 30 minuter efter.
 • Fördelning av omklädningsrummen sker mellan föreningarna.

Riktlinjer för bokning av ishallen

Träningstider för föreningslivet schemaläggs enligt principer för fördelning av träning- och säsongsbokningar.

 • Måndag–fredag ska ishallen vara utrymd senast klockan 22.30. Lördag–söndag ska ishallen vara utrymd senast klockan 20.10.
 • Avsatta tider för allmänhetens åkning enligt bokningssidan samt bokningsbara tider för kalas och event kan inte bokas av föreningslivet.
 • De bokningsbara tiderna släpps till föreningslivet 14 dagar innan bokningstillfället om de inte blivit bokade av annan.
 • All bokning sker på bokningssidan.

Riktlinjer för bokning av skjuthallen

Vid bokning av skjuthallen ska certifikat visas upp. Dessa laddar du upp på er föreningssida under ”förening” och ”filer”.

Föreningssida

Ansvarig skjutledare skall vara på plats under hela bokningen.

Riktlinjer för idrottsplatser

När en plan inte är bokad, kan du få lov att använda den för spontanidrott om planen är öppen för spel.

Det är inte tillåtet på våra konst- eller gräsplaner att

 • Spela golf
 • Rasta hundar

Du får heller inte

 • Gå på gräsplanerna under vintersäsongen.
 • Beträda en plan där det ligget snö. Risk för isbildning nere i planen är stor och det blir svårt att återställa plankvalitén.

Skötselplan

I skötselplanen anges hur de olika ytorna ska skötas och vad som ingår i den löpande driften. Skötselplanen kan förändras vid förändringar i utemiljön vid våra anläggningar, nya skötselområden tillkommer eller politiska beslut.

Skötselplan inklusive vinterskötsel

Handlingsplan för konstgräsplaner och granulat i Lunds kommun Pdf, 2 MB.

Använda våra idrottsplatser

När en konstgräs- eller naturgräsplan inte är bokad, kan du få lov att använda den för spontanidrott om planen är öppen för spel.

Naturgräsplanerna

Naturgräsplanerna 1 på Smörlyckan, Gunnesbogård, Klostergården och Centrala IP är stängda från och med 16 oktober.

Konstgräsplanerna

Även om en konstgräsplan är grön och ser spelklar ut, kan den vara stängd. Därför gäller alltid informationen här, oavsett om planen är grön och ser spelbar ut. Ibland kan en plan vara skottad, men inte borstad eller så isig att vi bedömer att den är farlig att använda, då stängs planen.


Plats

Status

Klostergårdens IP

Öppen

Centrumplanen

Öppen

Stångby IP

Öppen

Fågelvallen

Öppen

Smörlyckans IP plan 5

Öppen

Smörlyckans IP plan 8

Öppen

Linero IP

Öppen

Gunnesbogård IP

Stängd

Södra Sandby IP

Öppen

Dalby IP

Öppen

Genarps IP

Öppen

Svalebo IP gamla

Öppen

Svalebo IP nya

Öppen

Felanmälan

Upptäcker du något som är trasigt eller saknas? Gör en felanmälan så att vi kan åtgärda felet.

Gör en felanmälan om något är trasigt eller fel

Lunds scener

Funderar du på att göra en föreställning eller ett event i Lund? Vi kan hjälpa dig att hitta den rätta scenen. Vi har flera scener runtom i staden. Ta kontakt med oss om du har frågor kring hur du bokar en scen.
E-post: bokascen@lund.se

Teaterns salong

Tar totalt 467 personer, varav 408 platser på parkett och 59 platser på balkong.

Rullstolsplatser finns på bakersta raden.

Teaterns scen

Scenytan är 11meter i bredd och 10 meter i djup. Scenöppningen kan regleras mellan 8,5- 11 meter.

På scenen

Finns 29 hissbara rå för hängning av strålkastare och dekor.

Loger

I direkt anslutning till scenen finns loger med plats för 20 personer. På bottenvåningen finns ett green room med soffa och fåtölj, en sminkloge med 4 platser plus ett vanligt logerum med 4 sminkplatser. På ovanvåningen finns två rum med totalt 12 sminkplatser på ovanvåningen.

Under scenen

Finns ett orkesterdike. Diket rymmer ca 20 musiker.

Mått på Lunds stadsteater

 • Max scenöppning: 10,98 meter
 • Min. scenöppning: 8,50 meter
 • Högsta lingångshöjd: 10,55 meter
 • Prosceniehöjd: 5,45 meter
 • Scenkant till nolla: 2,55 meter
 • Nolla till sista lingång: 7,55 meter
 • Scenens höjd över salong: 0.97 meter
 • Lastintagets höjd: 3,30 meter, bredd: 2,55 meter, höjd: över scengolv 1,78 meter
 • Lyftbordets storlek: 1,75m x 2,50 meter

Utseende

Scenritning A4 Pdf, 2 MB.
Scenritning A3 Pdf, 450 kB.
Måttlista över lingångar Pdf, 159 kB.

Teknisk utrustning Lunds Stadsteater

Ljus

Frontljus

 • 1,2 kW profil Robert Juliat 614SX 16-35, 12 st.
 • Robe Esprite profil, 4 st.
 • Robe Robin 600 wash, 4 st.
 • JB lighting P10 profil, 2st.
 • 1 kW profil Niethammer HPZ 115, 8st.

Scenljus

 • Robe Led Beam 350 18 st.
 • Robe Esprite profil 16 st.
 • Robe Spiider beam wash 8 st.
 • Robert Juliat Dalis Fondljus 9 st
 • Prosceniesidljustorn med vardera 4 st Robe Robin 300LEDwash och 4 st PAR64 shortnose (cp62) med dimmer I tornet. Kan delas upp och placeras längre bak vid behov.
 • Sidljustorn. 6 st torn med vardera 2 st Robe Robin 300LEDwash och 2 st PAR64 shortnose (cp62) med dimmer I tornet.
 • Följespot. Robert Juliat Manon 1200w MSR, 2 st.
 • Dimmer. 72 fasta kretsar,13A.
 • Ljusbord. ETC Ion XE.
 • Haze och rök. MDG atmosphere, Look unique, Look Viper.
  Normalt utbud av kablage Filter etc.

Ljud

 • PA. L’Acoustic 1st Kilo och 6 st kiva per sida + 1st L’Acoustic SB 18 bas, per sida.
 • Frontfill L'Acoustic 5xt 6 st.
 • Balkongdelay Meyer MM4XP 5 st.

Monitorer

 • Genelec 1029 aktiva 8 st
 • L'Acoustic 112p 4 st
 • L'Acoustic 108p 8 st
 • Fischer amps in ear amp 8, 8 st
 • Fischer amps In-Ear Monitor BP 4 st
 • Hörlurar audio technica ath m40x 20st

Mikrofoner och DI

 • Shure, AKG, Sennheiser, AUDIX, Pearl, Neumann, DPA, Radial, SCV, Klark, IMP.

Mixer

 • Yamaha Rivage PM5 +4x Rio1608-D2.

Ljudkällor

 • MAC mini med Qlab-5.

Trådlöst

 • Shure ULX-D. 24 mottagare. 6 st mikrofoner, 24´st ficksändare med mygga, 6 st headset Normalt utbud av kablage, adapters etc

Bild

 • Projektor. Epson EB-PU2220B
 • Duk. Draper ramspänd duk. 610*343cm, Hängs på lingång
 • Bildmixer. Blackmagic design ATEM 4ME
 • Kameror. Panasonic PTZ AW-UE 150 3st
 • Inspelare. Inspelare till varje kamera + inspelare av bildmix

Kraft och signalöverföring

DMX

 • 5 DMX-linjer märkta 1, 2, A, B, C. Linje 1 och 2 används av husets teknik universe 1&2 och finns distribuerade till olika delar av lokalen.
  Linje A, B och C är helt tomma och finns till förfogande. Linje A och B går från mixplats till SR och linje C går från SR till mixplats.

Nätverk

 • 4 st Cat5e från mixplats till scenen
 • Dante/Övrigt nätverk. SL, SR, FoH, Orkesterdike, Bildkontrollrum.

XLR

 • 48 kanaler fast multikabel (32 mic, 16 dubbelriktade aux) från SL till FoH.
 • 32 (24+8) kanaler multi från dike till SL.
 • 12 kanaler multi från SR till SL.

Coax

 • Coax scen till FOH 5 st.
 • Coax FOH till Bildkontrollrum 6 st.

Kraftuttag scen

 • 63 A 3st SR, 1st SL.
 • 32 A(25A) SL.
 • 16 A SL.

Kraftuttag Ljud

 • 32A, 16A, enfas16A SL.
 • 16A SR.
 • 16A, enfas 16A Orkesterdike.
 • Enfas 16A FoH.

Övrigt

 • Intercom. GreenGo Fasta stationer på FoH och följeplatser samt 8 st WL.

Scenpodier

 • 2x1 meter 15 stycken. Ben 30,60,90,120 cm samt fotlist och räcken.
 • Skärmar. Skärmar i svart sammet 3,6m*1,2m 4st
 • Piano. Akustiskt piano, Yamaha U1.

Rotundans salong

Salongen har 276 fasta platser fördelat på fem rader. Därutöver finns det tillgång till 150 stoppade fällstolar för att kunna placera på parketten om den ej används som scen. Plats för mixplats finns på översta raden. Rullstolsplatser finns i golvnivå på första raden.

Loger

2 loger med två sminkplatser i varje. Det finns även ett stort uppackningsrum med plats för ca 30 musiker. Det finns också ett stort backstage med plats för uppackning för ca 20 musiker.

Mått på Rotundans scen

Ritning bör konsulteras för att förstå måtten.

 • Scenen eller rummets bredd: 16m, rummet är cirkulärt, svarta delen av scenen är 11m bred
 • Scenen eller rummets djup: 22m
 • Normalt speldjup: 10m
 • Normal scenöppning: 18m
 • Normal höjd: 4.7m över parkett, 3.3m upphöjd scen.

Strömuttag

 • Typ av 63A uttag: CEE
 • Antal 63A: 1st
 • Säkring 63A: 63A
 • Placering av 63A: Längst bak i lokalen bakom mixplats
 • Typ av 32A: CEE
 • Antal 32A:1
 • Säkring 32A: 25A
 • Placering av 32A: Övre teknikrummet
 • Typ av 16A: CEE
 • Antal 16A: 4
 • Säkring 16A: 16A
 • Placering av 16A: Bakom scen, mixplats, publik foajé, innanför ryttargång

Mörkläggning

 • Nej

Teknisk utrustning Rotundan

Ljus

Lampor i riggen

 • ADJ Cannon Cob, 32st.
 • Robe Robin 300 wash, 15st.
 • JB lighting P10 profil, 2 st.
 • Selecon Rama 1kw, 12 st.
 • Dimmer. 24 fasta kretsar, 10A.
 • Ljusbord. ETC Ion XE.
 • Haze och rök, Ingen rök kan användas Normalt utbud av kablage Filter etc.

Ljud

 • PA L’Acoustic 8 st kiva per sida + 2st L’Acoustic 118 bas SL.
 • Center L’Acoustic MTD112.
 • Outfill L’Acoustic 108.
 • Monitorer Yamaha DXR12 2 st.

Elektroakustik

 • Yamaha AFC.

Mikrofoner och DI

 • Shure, AKG, Sennheiser, AUDIX, Pearl, Neumann, DPA, Radial, SCV, Klark, IMP.

Mixer

 • YAMAHA QL1, RIO 1608-D.

Trådlöst

 • Shure ULX-D. 8 mottagare. 4 st mikrofoner, 4st ficksändare med headset.

Bild

 • Projektor. Panasonic PT-DW6300ELK.
 • Duk. Kassettduk 5meter bredd.
 • Bildmixer. Blackmagic design Mini pro.

Kraft och signalöverföring

Nätverk

 • Dante från FoH till bakom scen.

SDI

 • SDI från FoH till bakom scen.

Kraftuttag

 • 63 A Bakom mixplats 16A bakom scenen 16A i logekällaren.

ÖVRIGT

 • Intercom. GreenGo 4 trådlösa.
 • Scenpodier 2*1 meter 8stycken. 1,2*1meter 4stycken. Ben 15, 30, 60 cm.
 • Pipes and drapes. Anpassat för scenens bakväggar. Blått eller svart tyg.

Bygghallens salong

Salongen rymmer 100 personer Platserna är fördelade på en gradäng med 8 rader. Plats för mixplats finns på översta raden. Rullstolsplatser finns på första raden i golvnivå.

Bygghallens scen

Scenytan är 10,8 meter i bredd och 10,4 meter i djup. På sidorna och bakom scenytan hänger ett fast intäckningstyg.

På scen

På scenen finns en trosskonstruktion 10*9meter, upphängd i kedjespel.

Loger

Bakom scenen finns ett litet green room. I nära anslutning till scenen finns ett kök med integrerad sminkplats och två omklädningsloger.

Mått på Bygghallens scen

 • Bredd 10,8 meter. Djup 10,4 meter.
 • Höjd till tross 4,5 meter.
 • scenens höjd över golvet, 8 cm.
 • Trosskonstruktion 10m bredd, 9 m djup.

Strömuttag

 • 1st 63A (Eller 4st 32A uttag).
 • 2st 16A.
 • 4st 10A.

Mörkläggning

 • Ja

Teknisk utrustning Bygghallen

Ljus

Frontljus

 • ADB 800 W Profil, 6 st.
 • Robe DSL, profil , 3 st.
 • Selecon 1kW fresnel, 6 st.

Scenljus

 • Selecon 1kW fresnel, 12 st.
 • ROBE Robin 300 LEDwash, 12 st.
 • Dimmer. 24 fasta kretsar,13A.
 • Ljusbord. MA3 on PC, ETC ColorSource 20.
  Normalt utbud av kablage Filter etc,

Ljud

 • PA Nexo GeoS 1230 3 per sida + 1 st RS 15-p Bas per sida.

Monitorer

 • Yamaha DXR12 4 st

Mikrofoner och DI. Shure

 • AKG, Sennheiser, AUDIX, Pearl, Neumann, DPA, Radial, SCV, Klark, IMP.

Mixer

 • YAMAHA QL1 +Rio1608-D.

Ljudkällor

 • MAC med Qlab-5.

Trådlöst

 • Shure ULX-D. 4 mottagare. 4st mikrofoner, 4st ficksändare med headset.
  Normalt utbud av kablage, adapters etc.

Bild

 • Projektor. Panasonic 7000 ansilumen.
 • Duk. Draper ramspänd duk. 3,3* 2,06 meter på benställning.
 • Bildmixer. Blackmagic design Mini pro.

Kraft och signalöverföring

DMX

 • DMX-linje från FoH till bakom scenen.

Nätverk

 • Dante från FoH till Scen SL.

XLR

 • 32 kanaler fast multikabel (24 mic, 8 aux) från SL till FoH.

SDI

 • SDI från scen till FOH 2 st.

Kraftuttag scen

 • 63 A Bakom scenen.

Kraftuttag Ljud

 • 16A SL.

Övrigt

 • Intercom. GreenGo 1 fast linje plus 4 trådlösa.

Scenpodier

 • 2x1 meter 10stycken. Ben 30,60,90,120 cm samt fotlist och räcken.
 • Skärmar. Skärmar i svart sammet 3,0m*1,2m 4 st.
Bygghallen Stenkrossen.
Bygghallens publikplatser.

Gradäng

55 platser.

Scenen Svarta lådan

Scenen är 9 meter bred och 6 meter djup. På scenen ligger det en svart dansmatta, och hela rummet är inklätt i svart tyg.

Tak

 • 4,5m golv-underdel rå

Loger

 • Finns i anslutning till scenen, 2 sminkplatser samt ett uppehållsrum.

Strömuttag

 • 3st 16A
 • 6st 10A

Mörkläggning

 • Ja

Teknisk utrustning Svarta lådan

Ljus

Lampor i taket

 • ETC ColorSource Cyc 5 st .
 • ADJ Cannon Cob 4 st.
 • Selecon 500w fresnel, 6 st .
 • ADJ Par 64 led RGBW 30 st.
 • Source Four Jr 2 st.

Dimmer

 • 12 fasta kretsar, totalt 3*16A

Ljusbord

 • ETC ColorSource 20 Normalt utbud av kablage Filter etc

Ljud

 • PA EV aktiv högtalare 12” 2 st i bakkant av scenen.
 • Mixer. Soundcraft Notepad 12FX.

Kraft och signalöverföring

DMX

 • DMX-linje från FoH till Dimmerpack på östra väggen

XLR

 • Left/Right från FoH till högtalare i riggen

Ljudström

 • 10A
Svarta lådan Stenkrossen
Svarta lådans publikplatser.

Behöver du hjälp att sälja biljetter?

Visit Lund AB kan hjälpa dig att sälja dina biljetter. De lägger kostnadsfritt upp ditt evenemang i Ticketmasters system och tar betalt per såld biljett.

Visit Lund

Evenemangslokaler

Vill du arrangera ett evenemang inomhus? Här listar vi lokaler som finns att hyra i Lunds kommun. Läs gärna mer om att arrangera ett evenemang.

Arrangera ett evenemang

Evenemangslokaler i Lunds kommun

Lokal

Kapacitet

Webbplats

Kontakt:

Biblioteken

75

Folkbiblioteken

folkbiblioteken@lund.se

Kulturskolan , Fernströmsaulan

150

Kulturskolan Lund

kulturskolan@lund.se

Högevall, välj idrottshallen 1 och 2

30

Lunds kommuns webbokning

kf.bokning@lund.se

Habo gård

80

Habo gård

konferens.habogard@lund.se

Lunds konsthall*

250

Lunds konsthall

lundskonsthall@lund.se

Stadshallen

450

Stadshallen

calle@altitudemeetings.se

* Konsthallens lokaler hyrs endast ut då det är förenligt med utställningsverksamheten och ändamålet med uthyrningen. Prövning görs vid varje tillfälle.

Pris för att hyra lokal

Priserna varierar beroende på om det är en förening, företag eller privatperson som bokar lokalen.

Våra taxeklasser

 • 0 Fackliga organisationer med medlemmar anställda i Lunds kommun
 • 1 Ideella föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Lunds kommun Barn- och ungdomsgrupper i Lunds kommun, där alla deltagarna vid sammankomsten fyller högst 20 år under bokningsperioden, inom följande typer av föreningsverksamhet:
  • Föreningar som erhåller föreningsbidrag från kultur- och fritidsnämnden
  • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
  • Elevföreningar vid grundskola och gymnasium inom Lunds kommun (efter skoltid)
  • Idrottsföreningar för personer med funktionshinder, oberoende av ålder på deltagarna i gruppen
  • Studieförbundens ungdomsgrupper
 • 2 Ideella föreningar med vuxenverksamhet i Lunds kommun
  • Föreningar som är berättigade till kommunalt lokalt aktivitetsstöd från kultur- och fritidsnämnden
  • Föreningar utan ekonomiskt vinstintresse med verksamhet i Lunds kommun
  • Pensionärsföreningar
  • Studentföreningar
 • 3 Övriga organisationer och föreningar
  • Fackliga organisationer, som inte har medlemmar anställda inom Lunds kommun
  • Studieförbund
  • Bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer, villaföreningar och ekonomiska föreningar
  • Kommunala förvaltningar, institutioner, skolor och utbildningsprogram och auktoriserade utförare inom musikchecksystemet
  • Ideella föreningar, som inte har säte i Lunds kommun
 • 4 Privatpersoner, företag och myndigheter

Fullständiga prislistor, taxor och avgifter

Här finner du taxor och avgifter för bland annat idrottsanläggningar, badanläggningar, fritidslokaler och Källby camping.

Taxor och avgifter för Lunds kommuns verksamheter inom idrott, fritid, kultur, bibliotek och samlingslokaler Pdf, 1 MB.

Vår rätt att häva eller neka ett avtal

 • Vi har rätt att neka inhyrning i lokaler och anläggningar om det på sannolika grunder kan antas att verksamheten kan medföra allvarligare ordningsstörningar eller olaglig handling, exempelvis hets mot folkgrupp, i eller i anslutning till lokalen eller anläggningen.
 • Vi förbehåller oss även rätten att häva redan ingångna avtal med hänsyn till ovan nämnda anledningar.
 • Hyresgästen har i dessa fall inte rätt till ersättning.

Kontakta föreningslotsen

Kontakta föreningslotsen
E-post: foreningslots@lund.se
Telefon: 046-359 50 00, välj knappval 5
Besök: Kristallen, medborgarcenter, Brotorget 1, Lund
Öppettider: måndag–torsdag klockan 8–17, fredag 8–16.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?