Länk till startsidan

För dig som vill arrangera ett evenemang i Lund

Vill du arrangera ett evenemang? Här hittar du tips om lokaler inomhus och ute samt hur du kan lägga in ditt arrangemang i vår evenemangskalender.

Lund är platsen för välbekanta större evenemang som Lundakarnevalen och Lundaspelen. Närheten mellan evenemangsplatserna i en charmig stadskärna gör Lund till en utpräglad festivalstad.Runt om i kommunen finns miljöer som passar för olika evenemang. Festivaler som till exempel Lund Comedy Festival, Körfestivalen, Litteralund och Nordisk Filmfestival är exempel på återkommande festivaler som arrangeras i Lund.

Hjälp med evenemang

Har du ett evenemang som du vill värva, etablera eller ett befintligt evenemang som du behöver utveckla? Vänd dig till Lunds kommuns destinationsbolag Visit Lund AB för frågor om evenemangsplatser, stöd eller bara få tips och idéer.

VisitLund - vi hjälper dig med ditt evenemang

Evenemang utomhus

Vill du anordna ditt evenemang utomhus, som till exempelvis i en park eller på ett torg?
När du har hittat en bra plats kontaktar du markägaren för att se om platsen är ledig och för mer information om eventuella regler. Vill du hålla ditt evenemang på kommunens mark behöver du betala en upplåtelseavgift. Avgiften styrs av evenemangets innehåll och storlek. För mer hjälp kontakta Visit Lund AB.
E-post: arrangemang@visitlund.se

Du behöver tillstånd för vissa evenemang

Ett evenemang utomhus måste ha polistillstånd. Beroende på vilket innehåll du vill ha på ditt evenemang kan det krävas fler tillstånd. Exempelvis serveringstillstånd för alkohol.

Information om polistillstånd på polisens webbplats

Detta gäller för serveringstillstånd

Säkerhet vid evenemang

Evenemang är komplexa verksamheter som kräver kunskap och god planering. Det är viktigt att planeringen för säkerhet och trygghet är en del av den totala planeringen inför ett evenemang. Det är också viktigt att planeringen för säkerhet initieras tidigt i planeringsprocessen.

Med en tydlig evenemangssäkerhet skapas förutsättningar för samsyn när det gäller säkerhetsbegrepp, och ökar möjligheterna för tydlig kommunikation och ett konstruktivt samarbete mellan inblandade aktörer.

Lunds kommun arbetar mot att hjälpa arrangörer och myndigheter att förebygga risker och skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett säkert och trevligt evenemang - och att skapa beredskap, för möjliga händelser och handlingsberedskap att hantera dem.

Ljudnivåer vid arrangemang
Mer information hittar du i MSBs säkerhetsguide

Sophantering på ditt evenemang

För att hålla ditt event rent är det viktigt att det är enkelt för besökarna att bli av med sitt skräp. Det är också ett lagkrav att det finns möjlighet att sortera sitt avfall under evenemang. Lunds renhållningsverk kan erbjuda eventkärl med full sortering för att sortera matavfall, tidningar, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar och restavfall.

Beställ eventkärl för sopsortering

Marknadsföring av ditt evenemang

När platsen är klar, datumet spikat och tillståndet klart är det viktigt att du marknadsför ditt arrangemang för att få så stor spridning som möjligt. Vi har flera möjligheter att hjälpa dig med detta. Vi har exempelvis en evenemangskalender där du kan lägga upp ditt evenemang.

Evenemangskalendern

Vid större evenemang finns också möjligheter att synas på exempelvis vepor, affischer och på andra ytor. Skicka ett mejl för att höra hur kommunen kan hjälpa ditt evenemang.
E-post: arrangemang@visitlund.se

Evenemangsstöd

Det finns möjlighet att söka evenemangsstöd till ditt evenemang. För att kunna få bidrag måste ditt evenemang uppfylla vissa kriterier.

Ansök om evenemangsstöd

Förfarandet vid ansökan om evenemangsstöd i Lunds kommun:


Fas 1: Ansökan

Förfrågan fylls i via e-tjänst senast 3 månader före arrangemangets genomförande. För att ansökan ska vara komplett måste alla uppgifter som efterfrågas besvaras. Ansökan blir allmän handling så snart den kommit in till Lunds kommun. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.


Fas 2: Lunds kommun tar emot ansökan

Ansökan och bifogade dokument kontrolleras av kontaktperson på Lunds kommun som säkerställer att ansökan är komplett.


Fas 3: Bedömning

Bedömning av evenemanget görs utifrån om evenemanget uppfyller minst 5 av de 7 kriterier som finns som krav i Lunds kommuns event- och mötesstrategi.

Fas 4: Beslut

Styrgruppen för Lunds kommuns event- och mötesstrategi tar beslut om stöd eller icke stöd. Utefter bedömningens helhet meddelas den sökande om stöd eller icke stöd beviljas. Ansökan diarieförs av Lunds kommun. Beslutet kan inte överklagas.

Fas 5: Utbetalning

50% av det beviljade bidraget betalas ut tidigast 3 månader före

evenemangsstart och 50% betalas ut efter avslutat arrangemang förutsatt att arrangemanget uppfyllt kriterierna i event och mötesstrategin och att skriftlig utvärdering skickas in till:
E-post: arrangemang@lund.se

Fas 6: Utvärdering

Sökande ska senast två månader efter avslutat evenemang skriftligen redovisa en utvärdering av evenemanget (max 3 A4 sidor) till Lunds kommun.

Lunds kommun erbjuder alla som arrangerar publika evenemang i Lund möjligheten att helt gratis synas i vår evenemangskalender.


Instruktioner om hur du lägger upp ditt evenemang

 1. Gå till inloggningssidan för evenemang. Här skapar du en inloggning med din e-post och väljer ett lösenord.
  Eventmanager Cruncho
 2. I toppmenyn klickar du på ”Skapa evenemang”
 3. Nu dyker det upp ett formulär där du fyller i namnet på ditt evenemang och beskriver det.
 4. Under ”Välj datum för ditt evenemang” kan du välja att göra evenemanget som endast ett tillfälle eller återkommande. När du har valt ett datum klickar du på ”Lägg till datum”, och slutligen på ”Spara”.
 5. Fyll i adressen för ditt evenemang, och på raden ”Scen, hall eller mötesplats” kan du, om det behövs, specificera så att dina besökare säkert hittar rätt. Om evenemanget är digitalt kryssar du i rutan ”Online-evenemang”.
 6. Fyll i kontaktuppgifter så att besökaren kan nå er för eventuella frågor och lägg till bokningslänk för biljettköp. Här fyller du också i ”Arrangör”
 7. Ladda upp en egen bild eller välj någon från bildarkivet, tänk på att bilden behöver vara i liggande format, utan text och max 2 MB. Här kan du även lägga till en länk till ett Youtubeklipp.
 8. Lägg till ”Arrangörsgrupp” om du är en del av en, det ger möjlighet för andra i din förening eller organisation att se och redigera de evenemang du lagt upp.
 9. Klicka på ”Lägg till evenemang”, nu är du klar! En administratör kommer att godkänna ditt evenemang, du får ett mejl när detta är gjort och evenemanget är publicerat.

Lite att tänka på

 • Ge evenemanget en tydlig och lockande rubrik.
 • Beskriv vad besökaren av ditt evenemang kan förvänta sig att få uppleva och var tydlig med om evenemanget riktar sig till någon särskild målgrupp.
 • Ange om evenemanget är gratis eller kostar något samt hur man får tag i biljetter.
 • Skicka med en bild som får väga max 2MB. OBS! Skriv ingen text i bilderna.

Riktlinjer för Lunds kommuns evenemangskalender

Vi godkänner evenemang och utställningar i Lund som är öppna för allmänheten. Till exempel konserter, teater- och dansföreställningar, konstutställningar, marknader, föreläsningar, mässor, festivaler och större sportevenemang.

Evenemang som vi inte godkänner:

 • Branschevenemang eller kongresser.
 • Kurser med föranmälan (öppna workshops är ok).
 • Evenemang som endast riktar sig till medlemmar.
 • Evenemang av religiös karaktär.
 • Politiska evenemang.
 • Företagsjippon eller butikserbjudanden.
 • Träningsmatcher eller motionsidrott (undantaget större motionslopp).
 • Ordinarie filmutbud på biografer.

I Lunds kommuns evenemangskalender är det heller inte tillåtet att lägga till evenemang som kränker grupp eller person oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Sådant som strider mot lag eller på annat sätt är stötande eller olämpligt tillåter vi inte heller. Vi förbehåller oss även rätten att ta bort rena spam och företagsreklam.

Ansvar

Respektive arrangör ansvarar för att informationen om evenemangen är korrekt. Lunds kommun tar inte ansvar för felaktiga uppgifter eller inställda evenemang.

Kontakt

Visit Lund AB och kultur- och fritidsförvaltningen hos Lunds kommun, ansvarar för evenemangskalendern.
E-post: evenemang@visitlund.se

Tips om lokaler

Vill du arrangera ett evenemang inomhus? Här listar vi lokaler som finns att hyra i Lunds kommun.

Lokaler i Lunds kommun

Lokal

Kapacitet

Webbplats

Kontakt:

Biblioteken

75

Folkbiblioteken

folkbiblioteken@lund.se

Kulturskolan , Fernströmsaulan

150

Kulturskolan Lund

kulturskolan@lund.se

Högevall, välj idrottshall

1800

Lunds kommuns webbokning

kf.bokning@lund.se

Habo gård

80

Habo gård

konferens.habogard@lund.se

Lunds konsthall*

250

Lunds konsthall

lundskonsthall@lund.se

Stadshallen

450

Stadshallen

calle@altitudemeetings.se

* Konsthallens lokaler hyrs endast ut då det är förenligt med utställningsverksamheten och ändamålet med uthyrningen. Prövning görs vid varje tillfälle.

Priser

Priser för biblioteken, Kulturskolan Lund och Lunds konsthall år 2024 kan du se i vårt dokument.

Taxor och avgifter 2024 för kulturanläggningar och folkbibliotek i Lunds kommun. Pdf, 1 MB.

Idrottslokaler och scener

I Lunds kommun finns lokaler som är möjliga att boka för idrott, möten eller arrangemang. Privatpersoner, föreningar och företag kan hyra idrottslokaler och idrottsanläggningar i kommunen.

Boka idrottslokaler och scener

Vill du få hjälp med ett evenemang eller boka en möteslokal hittar du också tillgängliga lokaler hos VisitLund.

Evenemang och möten

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?