Länk till startsidan

Varutransporter, miljözon

Du som har verksamhet har ett behov att får varor levererade. I en småskalig stadsmiljö, som i Lund, är det inte alltid helt lätt att få det att fungera. Stadskärnan är dessutom en miljözon. Vi arbetar aktivt för att hitta lösningar som ska fungera för både dig och staden.

För leveranser till adresser på gator/gågator med restriktioner eller förbud för motorfordon i centrum är varutransporter endast tillåtna:

  • måndag–fredag mellan 06.00 och 11.00
  • lördagar mellan 06.00 och 09.00.

Miljözon

Illustration som visar vilket område i Lund som är miljözon.
Stadskärnan är en miljözon.

Miljözoner finns i flera större städer i Sverige. I dessa miljözoner ställs särskilda miljökrav på lastbilar och bussar med totalvikt över 3,5 ton. Samma regler gäller i alla de åtta kommuner som har miljözon.

Lunds miljözon

Lunds stadskärna är miljözon, och det gäller området innanför Kung Oskars väg och Getingevägen i norr och Södra vägen och Solvägen i söder. I väster går gränsen vid Bryggaregatan, Fasanvägen och Ringvägen. I öster är det Tornavägen.

Regler för miljözon

  • Tunga lastbilar och bussar, som tillhör Euroklass 3 får färdas i miljözonerna i åtta år räknat från första registreringen, registreringsåret oräknat.
  • Tunga lastbilar och bussar, som uppfyller kraven för Euroklass 4, får färdas i miljözonerna till och med år 2016 eller i åtta år räknat från första registreringen, registreringsåret oräknat.
  • Tunga lastbilar och bussar, som uppfyller kraven för Euroklass 5, får färdas i miljözonerna till och med år 2020 eller i åtta år räknat från första registreringen, registreringsåret oräknat.
  • Tunga lastbilar och bussar, som uppfyller kraven för Euroklass 6 eller bättre, får färdas i miljözonen på obegränsad tid.
  • Tunga lastbilar och bussar, som inte tillhör någon av de ovan nämnda kategorierna, får färdas i miljözonerna i sex år, räknat från det första registrerings- året. I de tillåtna sex åren inräknas inte registreringsåret.
  • Tunga lastbilar och bussar som är gas- eller etanoldrivna får obegränsat färdas i miljözonen.

I vägtrafikregistret ska det framgå vilka emissionskrav som fordonets motor uppfyllde vid tidpunkten för typgodkännande, registrering, ibruktagande eller när motorn anpassats till en högre Euroklass. Saknas uppgifterna ska handlingar medföras i fordonet som visar detta.

Om du inte uppfyller kraven

För fordonsägare, vars fordon inte uppfyller kraven, finns flera leverantörer av uppgraderingar till godkända Euroklasser.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?