Länk till startsidan

Bassängbad och badvatten vid sjöar och vattendrag

Ska du starta ett bassängbad som allmänheten har tillträde till eller som används av många människor? Då behöver det anmälas till miljöförvaltningen. Här följer mer information om vad du behöver tänka på.

Anmälan av bassängbad

Ska du starta ett bassängbad som allmänheten har tillträde till eller som används av många? Då behöver du anmäla det till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten öppnar. Bassängbad kan vara exempelvis bassänger, pooler eller tunnor som är avsedda för bad. Bassängbadet kan vara del av badanläggningar såsom simhallar, spaanläggningar och äventyrsbad eller vara fristående och finnas både utomhus och inomhus.

Har du ett befintligt bassängbad som upphör ska du meddela miljöförvaltningen. Det gäller även vid större förändringar, utökning, flytt och om någon annan kommer ta över verksamheten.


Vid anmälan av bassängbad får du betala en anmälningsavgift. Utebliven anmälan för bassängbad ger en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Du kommer också få betala en fast årlig tillsynsavgift. Avgiften omfattar ett kalenderår och ska betalas från och mer året efter att du gjort anmälan.

Taxor och avgifter i Lunds kommun

Ansvar för egenkontroll

Du som driver ett anmälningspliktigt bassängbad har ett ansvar att planera och kontrollera din verksamhet. Du behöver ha kunskap om hur många badande reningsanläggningen och bassängen klarar av. Du behöver ha bra rutiner för kontroll av vattenkvaliteten, driftrutiner för reningsanläggning, hygien, städning och kemikaliehantering. På det sättet minskar du riskerna för olägenhet för de badandes hälsa.

Tillsyn av badanläggning

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och ser till att kontroller görs regelbundet på bassängbaden i kommunen.

Badvattenprov vid sjöar och vattendrag

I Lunds kommun finns inga iordningställda badplatser. Vid de fyra platser i kommunen där många människor badar tar miljöförvaltningen ändå badvattenprov en gång per månad under sommaren. Prover tas i juni, juli och augusti. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan man se resultaten från badvattenproverna i Lunds kommun.

Läs mer om kvaliteten på badvattnet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon: 046-359 50 00

E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?