Länk till startsidan

För anordnare inom Musikchecken

Information till dig som vill bedriva musikundervisning som finansieras av Lunds kommun. 2019 infördes ett kundvalssystem för musikundervisning i kommunen, Musikchecken.

Inom kundvalssystemet "Musikchecken" erbjuds barn folkbokförda i Lunds kommun (födda år 2010-2017) musikundervisning, vid den kommunala kulturskolan eller av kommunen auktoriserade anordnare, till en subventionerad avgift. I nuläget omfattas endast ämneskurser (individuell undervisning) av systemet.

Så här ansöker du om att bli auktoriserad inom Musikchecken

Här ansöker du om att bli auktoriserad för att anordna musikundervisning inom kommunens kundvalssystem "Musikchecken".

Kundval musikundervisning

Ansökningar för auktorisation inför höstterminen 2025 tas emot under perioden 1 december till 31 december 2024.

1. Ta del av auktorisationsvillkoren

Ta del de auktorisationsvillkor som gäller i Lunds kommun. Villkoren beskriver vad som krävs för att bli auktoriserad och vilka villkor som ställs på anordnare inom kundvalssystemet "Musikchecken".

Auktorisationsvillkor för anordnare av musikundervisning inom kundvalssystem Pdf, 399 kB.

2. Förbered dokument inför ansökan

Förbered följande dokument, då ansökan måste göras i ett svep:

  • Verksamhetsplan inklusive budget. Planen ska tydligt beskriva hur verksamheten ska bidra till att uppfylla de kommunala och nationella målen för verksamheten. Planen ska även innehålla en strategi för jämställdhet, inkludering och ett normkritiskt förhållningssätt.
  • Lista med alla pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten, på vilken verksamhetsansvarig intygar att den sett utdrag ur polisens belastningsregister för var och en.
  • CV:n för de pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten.

Ansökan görs på webben och dokumenten bifogas digitalt. Spara därför dokumenten i din dator som Word- eller pdf-dokument så att du har dem tillgängliga.

3. Ansök

E-tjänsten är öppen 1 december till 31 december 2024.
De som blir auktoriserade under året året hinner få utbildning i systemet SpeedAdmin i god tid inför intagsstart för nästkommande hösttermin.

Finansiering inom Musikchecken

Dessa checkbelopp och avgifter gäller inom kommunens kundvalssystem för musikundervisning, Musikchecken.

Kommunen tar in avgifterna som föräldrarna/eleverna betalar. Du som är anordnare får checkbeloppen per elev av kommunen. Checkbeloppen är per elevplats per år och fördelas på 10 månader. En elevplats ska vara minst 30 lektioner per år varav minst 24 individuella (uppspelning och konserter inkluderat) och varje lektion ska vara minst 20 minuter lång.

Undervisningsform:

Ämneskurs musik (max 1 elev)

Kronor per elev och år

11 000 kr

Avgift elev och år

1140 kr

Kontakt

Har du frågor om kundvalssystemets villkor eller tillämpningen, kontakta:
Kulturchef Mårthen Mirza
Telefon: 046-359 5167
E-post: marthen.mirza@lund.se

Är dina frågor av teknisk karaktär och rör auktoriserings- och ansökningsprocessen inom kundvalssystemet, vänligen kontakta:
Kulturhandläggare, Lisa Ernberg
E-post: musikcheck@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?