Länk till startsidan

Bilda förening

Vill du bilda en förening? Oavsett om det är en kultur-, idrotts- eller annan typ av förening hjälper vi dig. Här går vi genom hur du enklast kan komma igång med att bilda din förening.

Varför ska du bilda en förening?

Är ni en grupp människor som har ett gemensamt intresse och vill driva, utveckla och fördjupa er verksamhet under demokratiska former och samtidigt ges möjlighet att kunna söka stöd och bidrag kan ni starta en förening.

Att bilda en förening

En förening är en juridisk person. För att vara en juridisk person krävs att föreningen har namn, stadgar och styrelse samt ett organisationsnummer som erhålls hos Skatteverket. Är ni en idrottsförening finns normalstadgar framtagna av Riksidrottsförbundet för att underlätta arbetet för föreningen.

Konstituerande möte

När förslag finns framtaget till stadgar och det finns personer som är intresserade av att bli medlemmar är det dags att kalla till ett första föreningsmöte, ett så kallat konstituerande möte. Vid detta möte bildas föreningen och stadgarna antas. Mötet väljer styrelse, revisorer och valberedning.

Startbidrag

Nystartade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som uppfyller kriterierna för att få kommunalt lokalt aktivitetsbidrag i Lunds kommun kan ansöka om ett startbidrag.

Inom ramen för det föreningsbidrag som finns för att stärka och utveckla ungas demokratiska värderingar, Unga leder unga, finns även möjlighet att ansöka om startbidrag.

Föreningsregister

I Lunds kommun finns ett föreningsregister, där du kan registrera föreningen så att andra kan hitta er och gå med i er förening.

Föreningsregister

Kontakta föreningslotsen

Kontakta föreningslotsen
E-post: foreningslots@lund.se
Telefon: 046-359 50 00, välj knappval 5
Besök: Kristallen, medborgarcenter, Brotorget 1, Lund
Öppettider: måndag–torsdag klockan 8–17, fredag 8–16.

Vill du veta mer om att bilda förening?

Här är några bra länkar för dig:

Skatteverket – Starta förening

Sverok

Riksidrottsförbundet

LSU-Sveriges ungdomsorganisationer

Aktiv Ungdom

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?