Länk till startsidan

Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga

Den här typen av stöd kan ges till föreningar som bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga.

Två händer håller hand
Illustratör: Alva Ragnarsson

Vi har ett nytt boknings- och bidragssystem, Rbok:

Från och med januari gör du din ansökan i det nya systemet.

Registrering för dig eller din förening Lunds kommun - Rbok

För att vara berättigad att söka bidrag krävs att föreningens information och dokument i Rbok uppdateras årligen.
Denna ansökan måste skickas in och godkännas för att möjliggöra ansökan om bidrag. I ansökan försäkrar du att föreningens uppgifter i Rbok är uppdaterade och aktuella.
Berättigad att söka bidrag - Ansökan för förening

Denna ansökan måste skickas in och godkännas för att möjliggöra ansökan om bidrag. I ansökan försäkrar du att uppgifterna i Rbok är uppdaterade och aktuella.

Berättigad att söka bidrag - Ansökan för företag / privatperson

Föreningsledaren är oftast en vuxen som har i uppdrag att lära ut, och på så sätt få barn och unga att utvecklas inom exempelvis idrott, friluftsverksamhet eller kulturverksamhet. Det handlar framför allt om att utöva en aktivitet.

Vilka bidrag finns att söka?

Vi har sex bidragsformer som riktar sig till föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga.

Syftet med bidraget är att uppmuntra personer med ett gemensamt intresse att starta en förening med verksamhet för barn och unga i åldern 7-20 år.

Syftet med det kommunala lokala aktivitetsstödet är att främja föreningarnas verksamhet och därigenom bidra till att barn och ungdomar lär sig att ta ansvar, får kunskap om demokratiska processer och etik och moral i en ledarledd verksamhetsform. Men också att stödja det ideella arbete som utförs i föreningarna.

I Rbok hittar ni Aktivitetsstödet under Närvaro när du är inloggad. Föreningar som inte registrerat närvaro digitalt under 2023 ska kontakta Föreningslotsen.

Dessa regler gäller för kommunalt lokalt aktivitetsstöd Pdf, 130 kB.

Syftet med bidraget är att möjliggöra för föreningar att genomföra arrangemang som synliggör och stärker föreningens verksamhet.

Syftet med bidraget är att erbjuda utvecklingsmöjligheter för föreningar som erhåller kommunalt lokalt aktivitetsstöd och som vill fördjupa sig inom ett verksamhetsområde.

Bedriver du verksamhet i egna lokaler eller hyr av annan part än kommunen? Då kan du ansöka om lokalkompensationsbidrag. Lokalkompensationsbidragets syfte är att utjämna förutsättningarna mellan verksamheter som bedrivs i egna lokaler eller som hyrs av annan part än kommunen.

Dessa regler gäller för lokalkompensationsbidrag Pdf, 136 kB.

Bedriver du verksamhet i egna lokaler eller hyr av annan part än kommunen? Då kan du ansöka om anläggningsbidrag. Syftet med bidraget är att utjämna skillnaderna i förutsättningarna mellan de föreningar som erbjuds kommunala lokaler och de som bedriver sin verksamhet i egna lokaler eller som hyr av annan part än kommunen. Stödet ska ge en möjlighet att göra nödvändiga investeringar samt renoverings- och underhållsarbete i den egna anläggningen.

Kontakta föreningslotsen

Kontakta föreningslotsen
E-post: foreningslots@lund.se
Telefon: 046-359 50 00, välj knappval 5
Besök: Kristallen, medborgarcenter, Brotorget 1, Lund
Öppettider: måndag–torsdag klockan 8–17, fredag 8–16.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?