Länk till startsidan

Stöd till folkbildande kulturverksamhet och ideella föreningar

Vi har två bidragsformer som riktar sig till organisationer som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter i samhället: verksamhetsbidrag och bidrag till studieförbund. Om du vill utveckla ett projekt som bidrar till utveckling av närområdet samt bidrar till ett mervärde för de boende i närområdet finns ett särskilt närområdesbidrag att söka.

Två händer håller ihop.
Illustratör: Alva Ragnarsson

Vi har ett nytt boknings- och bidragssystem, Rbok:

Från och med januari gör du din ansökan i det nya systemet.

Registrering för dig eller din förening Lunds kommun - Rbok

För att vara berättigad att söka bidrag krävs att föreningens information och dokument i Rbok uppdateras årligen.
Denna ansökan måste skickas in och godkännas för att möjliggöra ansökan om bidrag. I ansökan försäkrar du att föreningens uppgifter i Rbok är uppdaterade och aktuella.
Berättigad att söka bidrag - Ansökan för förening

Denna ansökan måste skickas in och godkännas för att möjliggöra ansökan om bidrag. I ansökan försäkrar du att uppgifterna i Rbok är uppdaterade och aktuella.

Berättigad att söka bidrag - Ansökan för företag / privatperson

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget vänder sig till organisationer som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter i samhället.

För mer information om bidragsreglerna och för att ansöka, besök:

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget vänder sig till alla typer av rättighets- och kulturbärande organisationer.
Det kan till exempel vara:

 • Pensionärsorganisationer
 • Byalag
 • Etniska organisationer
 • Nationella minoritetsorganisationer
 • Hbtqi+-organisationer
 • Organisationer som arbetar mot diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning
 • Jämställdhetsfrämjande organisationer

Din organisation kan få verksamhetsbidraget om den

 • Har sitt säte i Lunds kommun.
 • Har en verksamhet som huvudsakligen gynnar boende i Lund.
 • Har antagit stadgar, utsett en styrelse samt en revisor.
 • Inte har en övervägande religiös eller politisk inriktning.
 • Har minst 20 medlemmar varav 10 är boende i Lund.
 • Har en medlemsförteckning.
 • Tar ut en medlemsavgift för deltagare i verksamheten med lägst 50 kronor.

Funktionsnedsättning

Målgruppen omfattar inte organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning eftersom de ges stöd genom vård- och omsorgsförvaltningen, eller socialt utsatta som ges stöd genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Stipendier och stiftelser

Lika rättigheter

Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen handlar det om vuxna målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin verksamhet.

Bidrag till studieförbund

Ett studieförbund är en organisation som erbjuder mötesplatser för skapande, bildning och kultur, där folkbildning är grunden för verksamheten.

Syftet med bidraget till studieförbund är:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda intresset för samt öka delaktigheten i kulturlivet.

För mer information om bidragsreglerna och för att ansöka, besök:

Stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter

Arbetarnas bildningsförbund

ABF MittSkåne - ABF

Bilda Skåne län

Studieförbundet Bilda

Folkuniversitetet

Kurser och utbildningar i Lund - Folkuniversitetet

Kulturens Bildningsverksamhet

Kulturens regioner - Kulturens

Medborgarskolan

Medborgarskolan i Lund Medborgarskolan

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Syd - NBV

Sensus

Lund Sensus

Studiefrämjandet

Studieframjandet Skåne

Studieförbundet

Vuxenskolan Kurser i Lund

För att kunna få verksamhetsbidrag behöver du skicka in följande uppgifter till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 maj året efter verksamhetsårets slut:

 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Uppgifter om styrelsens sammansättning och revisorer

Du skickar uppgifterna i samband med din ansökan.

Rapport utifrån arbetet

Du ska också författa en rapport utifrån ert arbete med några av kommunens fokusområden:

 • Attraktiv och kreativ plats
 • Inflytande, delaktighet och service
 • Hållbarhet

Fokus för rapporten varierar från år till år och bestäms i samråd mellan studieförbunden och kultur- och fritidsförvaltningen. Även denna rapport skall vara förvaltningen tillhanda den 1 maj året efter verksamhetsårets slut.

Närområdesbidrag

Det här bidraget stödjer projekt som främjar utvecklingen av närområdet och skapar mervärde för invånarna där. Det är avsett för korta och tidsbegränsade projekt .
I bedömningen beaktas projektens kvalitet, deras bidrag till närområdets utveckling och hur de skapar mervärde för invånarna. Dessutom värderas i vilken utsträckning projekten bidrar till ett varierat utbud för närområdet. Observera att det tar ungefär 6 veckor att behandla ansökningen.
För mer information om bidragsreglerna och för att ansöka, besök:
Närområdesbidrag

Du ska redovisa online i vårt nya system Rbok senast en månad efter det att du har genomfört ditt projekt.

Kontakta föreningslotsen

Kontakta föreningslotsen
E-post: foreningslots@lund.se
Telefon: 046-359 50 00, välj knappval 5
Besök: Kristallen, medborgarcenter, Brotorget 1, Lund
Öppettider: måndag–torsdag klockan 8–17, fredag 8–16.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?