Länk till startsidan

Miljöanslag för föreningar och ideella organisationer

Har du ett projekt på gång med idéer som leder till en bättre miljö och bidrar till en ekologisk hållbar utveckling i Lund? Då kan du som förening eller ideell organisation söka pengar från Lunds kommuns miljöanslag på upp till 100 000 kronor för ett projekt.

Vem kan söka?

Föreningar och ideella organisationer kan söka medel från miljöanslaget. Ansökan görs via kommunens e-tjänst och beslut om vilka ansökningar som beviljas tas av kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott enligt fastställda regler för miljöanslaget. Beslutet kan inte överklagas. Ansökan behöver ha en underskrift av föreningens eller den ideella organisationens ordförande.

Jag vill ansöka till miljöanslaget

När ska ansökan göras?

Ansök senast den 15 november 2024 för projekt som är tänkta att startas under 2025.

Vad går det att söka pengar för?

  • Projektet ska genomföras inom Lunds kommun.
  • Projekt som knyter an till Lunds program för ekologisk hållbarhet prioriteras.
  • Projektet ska vara väl avgränsat och väldefinierat.
  • Projektet ska vara ett pilotprojekt. Det vill säga ett första test- eller försöksprojekt.
  • Bidrag ges inte till löpande verksamhet eller redan pågående projekt.
  • Projektet kan finansieras helt eller delvis genom bidrag ur miljöanslaget och kan kombineras med andra typer av bidrag. Projekt som har delfinansiering prioriteras.
  • Ett projekt kan få bidrag på högst 100 000 kronor.

Miljöanslag ges inte till

  • Projekt som strider mot lagar och förordningar.
  • Projekt som syftar till att avhjälpa brister i verksamheten i förhållande till gällande lagstiftning.
  • Verksamheter med betalningsanmärkningar.

Detta ska finnas med i ansökan

I ansökan ska projektets syfte och mål vara tydligt. Det ska finnas en väl utarbetad plan för hur genomförandet ska gå till och kostnaderna för projektet ska specificeras. Här ska också finns en beskrivning av miljönyttan av projektet.

I ansökan bifogas en beslutsunderskrift av föreningens eller organisationens ordförande, samt föreningens eller organisationens stadgar.

Bra att veta

Kontrakt

När beslut om tilldelning av medel fattats skrivs ett kontrakt mellan bidragsgivaren och bidragsmottagaren.

Ändringar i projektet

Ändringar i projektet måste meddelas kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. Det beviljade bidraget kan omprövas om kontraktet inte följs.

Redovisning

Senast tre månader efter att projektet har avslutats ska det redovisas till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott.

Återbetalning

Återbetalning av medel ska ske om bidragsmottagaren inte fullföljt sitt åtagande eller på annat sätt brutit mot kontraktet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?