Länk till startsidan

Projektstöd för publika arrangemang

Kulturföreningar och andra kulturaktörer som skapar upplevelser för Lundabor kan söka projektstöd för att genomföra kvalitativa och innovativa arrangemang med allmänintresse. Arrangemangen ska bidra till ett brett utbud för Lundaborna. Stödet är till för korta, tidsbegränsade kulturarrangemang och projekt.

Noter, staffli och masker på en rosa bakgrund.

Vi har ett nytt boknings- och bidragssystem, Rbok:

Från och med januari gör du din ansökan i det nya systemet.

Registrering för dig eller din förening Lunds kommun - Rbok

För att vara berättigad att söka bidrag krävs att föreningens information och dokument i Rbok uppdateras årligen.
Denna ansökan måste skickas in och godkännas för att möjliggöra ansökan om bidrag. I ansökan försäkrar du att föreningens uppgifter i Rbok är uppdaterade och aktuella.
Berättigad att söka bidrag - Ansökan för förening

Denna ansökan måste skickas in och godkännas för att möjliggöra ansökan om bidrag. I ansökan försäkrar du att uppgifterna i Rbok är uppdaterade och aktuella.

Berättigad att söka bidrag - Ansökan för företag / privatperson

Det här kan du söka projektstöd för

 • Projekt som följer de regler och värdegrund som gäller för alla våra bidragsformer.
  Värdegrund för våra bidragsformer
 • Du kan söka stöd oavsett om du är en organisation eller en enskild utövare.
 • Du har blivit berättigad att söka stöd
 • Arrangemang som är öppet för allmänheten och vänder sig till en publik, till exempel dansföreställningar, teater, festivaler, utställningar, uppläsningar, konserter eller visningar.
 • Arrangemang som har anknytning till Lund, håller hög kvalitet och ger medborgarna tillgång till kultur.

Det här kan du inte få projektstöd för

 • Projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet.
 • Stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål.
 • Projekt med övervägande religiös, politisk eller social inriktning.
 • Projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi.
 • Utrustning och investeringar som efter projektet tillfaller dig eller din organisation.
 • Projekt inom utbildning eller forskning.
 • Renodlade pedagogiska projekt som till exempel kan bedrivas i studiecirkelform istället.
 • Du som är verksamhetsstödstagare kan inte söka projektstöd.

Att ansöka om projektstöd flera gånger

Bidrag till publika kulturarrangemang kan inte beviljas till samma projekt mer än fyra gånger. För att kunna beviljas projektbidrag för samma projekt mer än en gång ställs etappvis högre krav på arrangören, bland annat gällande medfinansiering.

Ansökningsdatum 2024

Våren 2024

14 mars – 16 april för projekt som ska genomföras under under hösten 2024.

Hösten 2024

12 september – 15 oktober för projekt som ska genomföras under 2025.

Obs! Du får svar inom 8 veckor efter sista ansökningsdag.

Här ser du ett exempel med de uppgifter som vi behöver för att kunna genomföra ett korrekt förfarande av din ansökan. Ansökan sker direkt i Rbok, bokningssystemet.

Exempel ansökan. Pdf, 224 kB.

Kulturprogram

Kulturprogram för Lunds kommun 2024–2030

Redovisning

Här redovisar du som fått beviljat projektstöd under 2023 där projektet sker under 2024.

Redovisning projektstöd för publika arrangemang

Bedömning

Kvalitet

Bedömning av arrangemangs kvalitet, produktions- och förutsättningar för produktion och genomförande, samt organisationens kompetenser och erfarenheter.

Publikarbete

Bedömning av arbete med målgrupper, marknadsföring, värdegrund och förväntat publikt genomslag.

Ekonomisk bärighet

Bedömning av både kortsiktig och långsiktig bärighet, inklusive bredden på finansieringen.

Brett utbud

Bedömning av i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud för allmänheten, baserat på löpande bedömning av de inkomna ansökningarna.

 • Se till att ni har med kommunens logotyp i all er kommunikation om projektet.
 • Kommunens logotyp ska användas i all kommunikation om projektet.
  Lunds kommuns logotyp i olika format
 • Lägg till ditt arrangemang i kommunens evenemangskalender.
  Instruktioner och inloggning till vår evenemangskalender
 • Redovisa ditt projekt senast 2 månader efter genomförandet.
  Här redovisar du projektstöd.
 • Se till att ha alla kontaktuppgifter uppdaterade så vi kan på ett enkelt sätt ta kontakt med er. Detta gäller även utbetalningsinformationen.
 • Om något i projektet förändras så måste du meddela det till oss i god tid för att få det godkänt. E-post: kulturstod@lund.se
 • Beviljat stöd kan hållas inne, stoppas eller återkrävas om den som fått stöd inte följer de riktlinjer som gäller eller inte lämnar in redovisning av stödet i tid.

Kontakta föreningslotsen

Kontakta föreningslotsen
E-post: foreningslots@lund.se
Telefon: 046-359 50 00, välj knappval 5
Besök: Kristallen, medborgarcenter, Brotorget 1, Lund
Öppettider: måndag–torsdag klockan 8–17, fredag 8–16.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?