Länk till startsidan

Om Stenkrossen

Stenkrossen är en kommunal verksamhet som vuxit fram organiskt sedan starten 2013. Den har utvecklats till att bli en unik stödmodell för projekt och verksamheter inom konst, kultur och innovation.

En härva med sladdar, lampor lyser bakom.

Stenkrossen drivs av Lunds kommun och stöttar varje år uppemot trettio aktörer. Dessa utgörs av föreningar, frilansare, konstnärer, proffs, semiprofessionella, amatörer, studenter, volontärer och privatpersoner som huserar på Stenkrossen. Aktörerna arrangerar årligen ett hundratal aktiviteter som är öppna för allmänheten.

Stenkrossens projekt och verksamheter är fristående och bär själva ansvaret för arrangemang och öppethållande. Vi huserar även tillfälliga arrangörer som hyr in sig i lokalerna.

Utöver detta är Stenkrossen även basen för kulturförvaltningens arrangemang.

Vision om huset

Stenkrossen ska vara ett hus där du känner dig välkommen, inspireras till eget skapande och får utveckla din kreativitet. Huset är förändringspositivt och står för nytänkande och utmanande av rådande normer. Som individ vill vi att du ska känna en harmoni i huset och att du känner att det blir en oas och en trygg plats för dig att utvecklas, samtidigt som du lockas till spännande, oväntade upplevelser som vi vill ska berika ditt kultur- och fritidsliv.

Vi vill möjliggöra för professionella kulturutövare att leva på sitt skapande och bidra till att Lund blir en öppnare stad, där nyanlända och etablerade svenskar kan mötas i kreativa processer och aktiviteter.

Stenkrossens lokaler

Innanför Stenkrossens väggar på Kastanjegatan 13 finns nästan 2 000 kvm arbetsyta för massor av projekt och verksamheter inom konst, kultur och innovation.

I våra lokaler stöttas uppemot trettio olika aktörer av våra unika stödmodeller Mini, Midi eller Maxi. Dessa projekt utgörs av föreningar, frilansare, konstnärer, proffs, semiprofessionella, amatörer, studenter, volontärer och privatpersoner. Ett nytt stadsdelsbibliotek planeras också i Stenkrossens lokaler. Vi har tre ingångar: Kastanjegatan 13 (huvudentré), innergården (projektkontorsentré) och Kastanjegatan 15 via lastporten (för leveranser och lastyta för produktioner och hyresgäster).

Vi strävar mot delaktighet, jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Huset är förändringspositivt och står för nytänkande och utmanande av rådande normer, samtidigt som Stenkrossen uppmuntrar kreativitet och utveckling hos både individer och projekt.

Boka lokal

Vi har två scener - Bygghallen och Svarta Lådan. Bygghallen har max 130 platser och Svarta lådan 55 platser.

Fler specifikationer och bokningsinformation för scenerna

Ritning över lokalerna på Stenkrossen, de beskrivs också här på sidan.

Husets historia

Under första hälften av 1900-talet var området kring Stenkrossen en industriell plats. Hit forslades (via Hardebergaspåret, som numera är cykelväg) bland annat kvartsitsten, som brutits i Hardeberga. Stenen krossades och transporterades vidare till andra industrier.

På 1950-talet utspelades här dramatiska slag mellan ”Nilstorparna” och ”Flormannarna”, det vill säga ungarna från Nilstorp å ena sidan, och ungarna från Flormannagatan och Norbergsgatan å den andra. När stenkrossindustrin lades ner byggdes Stenkrossens lokaler om i olika omgångar och användes som garage och servicehallar för gatukontorets maskiner.

Under 1990-talet renoverades delar av huset och hyrdes av gymnasieskolan Spyken. Lokalerna fick då namnet ”Spyken Södra” och användes till de estetiska och byggnadstekniska gymnasieprogrammen. Det är en linje som vi har behållit även i dag, med våra verkstäder och scener.

Den nuvarande kulturverksamheten har sin upprinnelse Lunds ouppfyllda ambition att 2014 bli europeisk kulturhuvudstad. Några år tidigare hade Sommarlund dragit igång som en satsning i kulturhuvudstadsriktning, och Stenkrossen blev bas för festivalens teknik och personal. När det stod klart att Lund inte vann nomineringen gjordes i stället en satsning på att levandegöra Stenkrossen som ett experimentellt kulturstöd. Detta förkroppsligades 2014 genom Innocarnival – ett koncept som hämtats från Hongkong. Fram till 2017 levde sedan Stenkrossen under ständigt nedläggningshot, tills det äntligen kom ett politiskt beslut att Stenkrossen som långsiktig verksamhet ska få vara kvar i byggnaderna i minst tio år.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?