Länk till startsidan

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen bygger på uppföljningen av Lunds kommuns mål för arbetet med hållbar utveckling som finns i Program för social hållbarhet 2020–2030 och Program för ekologisk hållbar utveckling 2021–2030 (LundaEko III).

Syftet med hållbarhetsrapporten är att kunna svara på frågan: Hur går det för Lunds hållbarhetsarbete? Rapporten har fokus både på platsen Lunds kommun och organisationen Lunds kommun.

Hållbarhetsredovisningen utgår från de prioriterade områdena i programmen. Under varje målområde redovisas en sammanfattning av viktiga händelser år 2022 och en analys som utgår från utmaningar och möjligheter samt en bedömning av delmålen.

Sammanfattning

Når vi målen i program för social hållbarhet och program för ekologisk hållbar utveckling?

Målen i de båda programmen ska i de flesta fall uppnås först 2030. Det är därför väntat att bedömningen i många fall är att det är osäkert om målen kommer att klaras. Vägen mot målen måste ge utrymme för lärande. Åtgärder behöver testas och efterhand förstärkas eller förkastas beroende på utfall. Av 27 delmål i program för social hållbarhet och 32 delmål i program för ekologisk hållbar utveckling visar bedömningen att:

  • 16 mål kommer att klaras.
  • 33 mål är osäkra om de kommer att klaras.
  • 9 mål riskerar att inte klaras.
  • 1 mål inte går att bedöma.

För målet som ännu inte går att bedöma pågår utveckling av indikatorer och uppföljning.

Målrapportering för social hållbarhet

Målrapportering för ekologisk hållbar utveckling

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?