Länk till startsidan

Social hållbarhet

Aktuellt

Social hållbarhet

Kommun och politik

Kommunfullmäktige i Lund fattade i augusti 2018 beslut om ett systematiskt arbetssätt för arbetet med mänskliga rättigheter i Lunds kommun. Beslutet gör att Lund, som första stad i Sverige, är en MR-stad.

Kommun och politik

Vi arbetar för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Bland annat ska barnkonventionen gälla i Lunds kommun och konsekvenserna för barn ska tydligt framgå vid alla kommunala beslut.