Länk till startsidan

Mål: Utbildning och lärande

Det övergripande målet om utbildning och lärande handlar om att skapa jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande. För att nå målet arbetar vi med livslångt lärande, ungas sysselsättning, meningsfull fritid samt samverkan mellan skola och fritid.

Det finns ett starkt samband mellan nivå på utbildning, individers möjligheter att få ett arbete och god hälsa. En likvärdig utbildning med god kvalitet är därför central för att alla ska få lika villkor i livet.

Mål och resultat

Det övergripande målet inom området utbildning och lärande är att till senast 2030:

  • Skapa jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande.

För att uppnå det övergripande målet har flera delmål tagits fram:

2.1 Livslångt lärande

Illustration av en gul fyrhörning.

Lunds kommun ska skapa jämlika förutsättningar för ett livslångt lärande.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

2.2 Unga utan sysselsättning

Illustration av en gul fyrhörning.

I Lund ska arbetet med unga som varken arbetar eller studerar stärkas.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

2.3 Meningsfull fritid

Illustration av en grön cirkel.

I Lunds kommun ska arbetet stärkas för att fler barn och unga ska ha en meningsfull fritid. Barn från studieovana hem och från mindre gynnsamma socioekonomiska förhållanden ska särskilt uppmärksammas.

Status

Kommer att klara målet.

2.4 Samverkan skola och fritid

Illustration av en gul fyrhörning.

Lunds kommun ska skapa förutsättningar för samverkan mellan formellt och informellt lärande på fritiden, på skoltid och i nära anslutning till skoldagen.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen.

ComUng

ComUng är en mötesplats med information, vägledning och stöd för att fler unga ska hitta jobb eller studier.
ComUngs sidor

Kulturskolan

Kulturskolan ger barn och ungdomar i Lunds kommun möjlighet att delta i konstnärlig och kulturell verksamhet efter skoltid.
Kulturskolans utbud

Ungdomspolitiken i Lund

En kommunal verksamhet som jobbar för att unga ska få plats att påverka i den lokala demokratin.
Ungdomspolitiken i Lund

Biblioteksplan

Lunds biblioteksplan utgår från att allmänna bibliotek ska verka för utveckling av demokratin genom att bidra till att förmedla kunskap och till fria åsikter. Allmänna bibliotek ska stärka litteraturens ställning och intresset
för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt övrig kulturell verksamhet.
Biblioteksplan Pdf, 674 kB.

Överenskommelse med idéburen sektor

Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund kan utveckla ett djupare samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och för medborgare.
Överenskommelsen med idéburen sektor

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?