Länk till startsidan

Mål: Arbete och sysselsättning

Målet för arbete och sysselsättning handlar om att fler ska få ett arbete eller en sysselsättning att gå till. För att nå målet arbetar vi bland annat med arbetslöshet, diskriminering, kompetensförsörjning och hälsa.

Sambandet mellan arbete eller sysselsättning och god hälsa är väl belagt i forskningen. Arbete har också stor betydelse för möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället. Lunds kommun ska därför arbeta för att fler ska ha en möjlighet att komma i arbete eller annan form av sysselsättning.

Mål och resultat

Det övergripande målet inom området arbete och sysselsättning är:

  • Ökad etablering på arbetsmarknaden.

För att uppnå det övergripande målet har flera delmål tagits fram:

4.1 Minskad arbetslöshet

Illustration av en grön cirkel.

Status: Kommer att klara målet

Lunds kommunkoncern ska vara en aktör som arbetar inkluderande och ska tillsammans med andra aktörer ge ett samlat stöd för att arbetslösheten ska minska och inkluderingen öka bland Lunds invånare.

4.2 Diskriminering, arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utveckling

Illustration av en gul fyrhörning.

Status: Osäkert om målet kommer att klaras

I Lunds kommunkoncern ska arbetsplatser kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och frihet från diskriminering. Alla medarbetare ska behandlas likvärdigt vad gäller arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

4.3 Kompetensförsörjning

Illustration av en grön cirkel.

Status: Kommer att klara målet

Lunds kommun ska stärka samverkan med Arbetsförmedlingen för att kompetensförsörjningen till arbetsgivare inklusive Lunds kommun klaras av.

4.4 Hälsa, olycksfall och arbetsmiljö

Illustration av en gul fyrhörning.

Status: Osäkert om målet kommer att klaras

Lunds kommun ska arbeta systematiskt för att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall samt för att uppnå en god social, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi två exempel på hur vi arbetar för att nå målen.

Lunds kommun som arbetsgivare

I Lunds kommun ska arbetsplatser kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och frihet från diskriminering.
Lunds kommun som arbetsgivare

Arbete för ungdomar

Vi erbjuder bland annat praktik, feriepraktk för unga och anställer studentmedarbetare.
Arbete för ungdomar i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?