Länk till startsidan

Mål: Arbete och sysselsättning

Målet för arbete och sysselsättning handlar om att fler ska få ett arbete eller en sysselsättning att gå till.

Sambandet mellan arbete eller sysselsättning och god hälsa är väl belagt i forskningen. Arbete har också stor betydelse för möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället. Lunds kommun ska därför arbeta för att fler ska ha en möjlighet att komma i arbete eller annan form av sysselsättning.

Så arbetar vi för att nå målet

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målet.

Lunds kommun som arbetsgivare

I Lunds kommun ska arbetsplatser kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och frihet från diskriminering.
Lunds kommun som arbetsgivare

Arbete för ungdomar

Vi erbjuder bland annat praktik, feriepraktk för unga och anställer studentmedarbetare.
Arbete för ungdomar i Lunds kommun

Når vi våra mål?

Arbetet med Program för social hållbarhet är fortfarande nytt. Därför finns det ännu ingen uppföljning av målet. Här listar vi de delmål som finns i målet för arbete och sysselsättning:

4.1 Lunds kommunkoncern ska vara en aktör som arbetar inkluderande och ska tillsammans med andra aktörer ge ett
samlat stöd för att arbetslösheten ska minska och inkluderingen öka bland Lunds invånare.

4.2 I Lunds kommunkoncern ska arbetsplatser kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och frihet från diskriminering. Alla medarbetare ska behandlas likvärdigt vad gäller arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

4.3 Lunds kommun ska stärka samverkan med Arbetsförmedlingen för att kompetensförsörjningen till arbetsgivare
inklusive Lunds kommun klaras av.

4.4 Lunds kommun ska arbeta systematiskt för att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall samt för att uppnå en god social, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?