Länk till startsidan

Mål: Jämställdhet

Målet om jämställdhet handlar om att alla kvinnor, män och icke-binära ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå målet arbetar vi med likvärdiga löner, förebyggande av våld och kunskap.

Jämställdhet innebär att kvinnor, män och icke-binära ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Detta utan att begränsas av stereotypa föreställningar om kön.

Mål och resultat

Det övergripande målet inom området jämställdhet är:

  • Kvinnor, män och icke-binära ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

För att uppnå det övergripande målet har flera delmål tagits fram:

6.1 Likvärdig lön

Illustration av en gul fyrhörning.

Status: Osäkert om målet kommer att klaras

I Lunds kommun ska likvärdigt arbete ge likvärdig lön.

6.2 Våld i nära relationer

Illustration av en gul fyrhörning.

Status: Osäkert om målet kommer att klaras

I Lunds kommun ska ett verkningsfullt förebyggande arbete mot våld i nära relationer vidareutvecklas.

6.3 God kunskapsnivå

Illustration av en grön cirkel.

Status: Kommer att klara målet

Lunds kommun ska ha en god kunskapsnivå och metodutveckling inom jämställdhet.

Så arbetar vi för att uppnå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen.

Ett jämställt Skåne

Lunds kommun har anslutit sig till Skånes regionala strategi för jämställdhet ”Ett jämställt Skåne”. Strategin anpassar de nationella jämställdhetspolitiska målen utifrån skånska behov och förutsättningar. Arbetet sker tillsammans med kommunala och externa aktörer. Delmålen för Ett jämställt Skåne är:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  5. Jämställd hälsa
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Här kan du läsa strategin för ett jämställt Skåne

Lund som arbetsgivare

Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med bland annat lika lön för likvärdigt arbete, och lika rättigheter och möjligheter.
Lunds kommuns arbetsgivarpolicy Pdf, 675 kB.

Arbete mot våld i nära relationer

Lunds kommun ska verka för ett samhälle utan våld och förtryck. Vi arbetar med olika typer av stöd och har en strategi mot våld i nära relationer. Den ska bidra till att Lund är en kommun där människor känner trygghet och där mänskliga rättigheter gäller för alla
Så arbetar vi mot våld i nära relationer

Arbete med hedersrelaterad problematik

Hedersrelaterat våld och förtryck har grunden i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. Det drabbar både vuxna och barn, men tar sig uttryck på olika sätt.
Så arbetar vi med hedersrelaterad problematik

Mer att läsa om jämställdhet

Jämställdhetsstatistik i Skåne

Länsstyrelsens arbete för jämställdhet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?