Länk till startsidan

Mål: Jämställdhet

Målet om jämställdhet handlar om att alla kvinnor, män och icke-binära ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet innebär att kvinnor, män och icke-binära ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Detta utan att begränsas av stereotypa föreställningar om kön.

Så arbetar vi för att uppnå målet

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målet.

Ett jämställt Skåne

Lunds kommun har anslutit sig till Skånes regionala strategi för jämställdhet ”Ett jämställt Skåne”. Strategin anpassar de nationella jämställdhetspolitiska målen utifrån skånska behov och förutsättningar. Arbetet sker tillsammans med kommunala och externa aktörer. Delmålen för Ett jämställt Skåne är:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  5. Jämställd hälsa
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Här kan du läsa hela strategin för ett jämgställt Skåne

Lund som arbetsgivare

Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med bland annat lika lön för likvärdigt arbete, och lika rättigheter och möjligheter.
Lunds kommuns arbetsgivarpolicy

Arbete mot våld i nära relationer

Lunds kommun ska verka för ett samhälle utan våld och förtryck. Vi arbetar med olika typer av stöd och har en strategi mot våld i nära relationer. Den ska bidra till att Lund är en kommun där människor känner trygghet och där mänskliga rättigheter gäller för alla
Så arbetar vi mot våld i nära relationer

Arbete med hedersrelaterad problematik

Hedersrelaterat våld och förtryck har grunden i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. Det drabbar både vuxna och barn, men tar sig uttryck på olika sätt.
Så arbetar vi med hedersrelaterad problematik

Når vi våra mål?

Arbetet med Program för social hållbarhet är fortfarande nytt. Därför finns det ännu ingen uppföljning av målet. Här listar vi de delmål som finns i målet för jämställdhet:

6.1 I Lunds kommun ska likvärdigt arbete ge likvärdig lön.

6.2 I Lunds kommun ska ett verkningsfullt förebyggande arbete mot våld i nära relationer vidareutvecklas.

6.3 Lunds kommun ska ha en god kunskapsnivå och metodutveckling inom jämställdhet.

Mer att läsa om jämställdhet

Jämställdhetsstatistik i Skåne

Länsstyrelsens arbete för jämställdhet

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?