Länk till startsidan

Ekologisk hållbarhet

Aktuellt

Ekologisk hållbarhet

Kommun och politik

Lund har målsättningen att bli klimatneutralt till år 2030, och det berör alla i Lund. Här kan du läsa mer om Lunds klimatmål och exempel på hur kommunen arbetar för att nå dem.

Kommun och politik

Ett sätt att nå framgångar i miljö- och klimatområdet är att initiera, leda eller ingå i olika projekt. Här kan du hitta projekt som pågår i Lund just nu.