Länk till startsidan

Ekologisk hållbarhet

Hitta snabbt

Aktuellt

Ekologisk hållbarhet

Kommun och politik

Vi ska bli klimatneutrala och fossilfria till år 2030. Det berör alla i Lund, här kan du läsa mer.

Kommun och politik

Ett sätt att nå framgångar i miljö- och klimatområdet är att initiera, leda eller ingå i olika projekt. Här kan du hitta projekt som pågår i Lund just nu.