Länk till startsidan

Så arbetar vi med ekologisk hållbarhet

Ett hållbart liv inom planetens gränser - det är något som vi alla i Lund behöver förhålla oss till. Lunds kommuns arbete leds av vårt program för ekologisk hållbarhet som innehåller sex prioriterade ämnesområden och en rad olika målsättningar med sikte på år 2030.

Vårt program för ekologisk hållbarhet

Vårt program för ekologisk hållbarhet är en del i att leva upp till Lunds kommuns policy för hållbar utveckling. Programmet syftar till att skapa ett resurseffektivt samhälle där ekosystemen och
dess funktioner långsiktigt bibehålls och planetens gränser inte överskrids.

Vi vill höra vad du tycker

Program för ekologisk hållbar utveckling (Lundaeko) antogs politiskt år 2021 och gäller fram till år 2030. Nu har en första uppdatering gjorts av delmålen i programmet. Fram till den 30 september har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till aktualisering av programmet, som beräknas antas politiskt i början av nästa år.

Läs förslaget till aktualisering och lämna synpunkter

Prioriterade områden, mål och resultat

Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling är uppdelat i sex olika områden. Varje område har specifika mål knutna till sig. Du kan läsa mer om dessa mål, exempel på hur vi arbetar för att uppnå dem och hur prognosen ser ut för måluppfyllnad under deras respektive sida:

Ansvar och förtydliganden

Vissa mål kan nås genom att kommunen utvecklar sin egen verksamhet, andra mål kan endast uppnås i samarbete med andra. Vilka som ansvarar för olika mål specificeras i dokumentet Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet. I dokumentet förtydligas även vissa måldetaljer och arbetsprocesser.

Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet Pdf, 2 MB.

Projekt och samarbeten

En sätt att nå framgångar i miljö- och klimatområdet är att initiera, leda eller ingå i olika projekt. På sidorna för de sex ekologiska hållbarhetsområdena hittar du flera ämnesspecifika projekt. För en bredare översikt över alla projekt och samarbeten besök följande sidor:

Pågående projekt och samarbeten i Lunds kommun

Future by Lund är en innovationsplattform för utveckling av smarta, kreativa och hållbara samhällen. Future by Lund är ett initiativ som startades inom Lunds kommun. Verksamheten drivs nu i form av en ekonomisk förening där Lunds kommun är medlem och arbetar med innovation i samarbete med Lunds universitet, organisationer och näringsliv.

Innovationsplattform Future by Lund

Ekonomiskt stöd till miljöprojekt

Föreningar och ideella organisationer kan söka pengar från Lunds kommuns miljöanslag för olika projekt som skulle kunna leda till en bättre miljö i Lund.

Sök finansiering till er förenings eller ideella organisations miljöprojekt

Miljöpris och miljöbragd

För att uppmuntra insatser som främjar miljön i Lund delar Lunds kommun årligen ut ett miljöpris och en miljöbragd. Miljöpriset ges till antingen en privatperson, förening, organisation eller ett företag för sin förtjänstfulla insatser för miljön i Lund. Miljöbragden är en utmärkelse för att uppmärksamma kommuninternt föredömligt miljöarbete och delas ut till en tjänsteperson eller enhet.

Lunds miljöpris, miljöbragd och tidigare vinnare

Engagera flera och kunskapsspridning

För att nå våra mål inom programmet för ekologisk hållbarhet behöver vi samverka med andra och få fler att engagerar sig. Lunds kommun sprider kunskap och arbetar för att öka engagemanget för ekologiska hållbarhetsfrågor på olika sätt. Det sker i den dagliga verksamheten, genom projekt och så på en övergripande nivå arbetar vi även med att sprida kunskap och tillgängliggöra information via sociala medier, event, webbinarier och tips här på vår webbplats.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?