Länk till startsidan

Mål: miljö- och hälsofarliga ämnen

Det övergripande målet inom området handlar om att invånare och miljön ska påverkas minimalt av miljö- och hälsofarliga ämnen. För att nå målet arbetar vi bland annat med kommunens verksamheter, byggsektorn och förorenade områden.

Miljö- och hälsofarliga ämnen finns i det mesta – i mat, kläder, möbler, byggnader, elektronik, hygienartiklar och leksaker. De kemiska ämnena har bidragit till en ökad välfärd. Men vissa har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Då barns och ungdomars kroppar fortfarande utvecklas är de extra känsliga för att utsättas för miljö- och hälsofarliga ämnen. Vi arbetar på många olika sätt för att barn och unga inte ska utsättas för dessa ämnen.

Lunds kommun arbetar med frågor kring miljö- och hälsofarliga ämnen både inom den egna verksamheten men också i samarbete med andra. Kommunens arbete vägleds av mål som beslutats i kommunfullmäktige:

Mål och resultat

Det övergripande målet inom området miljö- och hälsofarliga ämnen är:

  • År 2030 påverkas Lunds kommuns invånare och miljön minimalt av miljö- och hälsofarliga ämnen.

För att uppnå det övergripande målet har flera delmål tagits fram:

Kommunens verksamheter

Illustration av en grön cirkel.

Förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i alla verksamheter i kommunkoncernen ska minimeras.

Status

Kommer klara målet.

Bygg och anläggning

Illustration av en gul fyrhörning.

Utsläpp och användning av miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive plastpartiklar, ska minimeras från byggnader, vägar och anläggningar i Lunds kommun.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras

Förorenade områden

Illustration av en röd fyrkant.

Lunds kommun ska inte ha förorenade områden som utgör något hot mot miljön eller människors hälsa.

Status

Riskerar att inte klara målet.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen:

Kemikalieplan

Lunds kommun har tagit fram en kemikalieplan, LundaKem. Planen har fokus på barns och ungas hälsa och miljö. I den hittar du konkreta åtgärder som kommunen jobbar med inom områdena:

  • Bygg, underhåll och anläggning
  • Upphandling
  • Förskola, skola och fritidsverksamhet
  • Information

Kemikalieplan Pdf, 2 MB.

Kemikalier i din vardag - en hållbar livsstil

Spridning av kunskap om hållbarhet

Vi sprider kunskap om hållbarhet på olika sätt. Några exempel är genom:

Hållbara Lund på Facebook

Hållbara Lund på Instagram

Hållbarhetsveckan i Lund

Ansvar, förtydliganden och aktuella utmaningar

Vissa mål kan nås genom att kommunen utvecklar sin egen verksamhet, andra mål kan endast uppnås i samarbete med andra. Vilka som ansvarar för olika mål specificeras i Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, LundaEko. I dokumentet förtydligas även vissa måldetaljer och arbetsprocesser.

Lunds program för ekologisk hållbarhet Pdf, 2 MB.

Aktuella utmaningar och nedslag i vad Lunds kommun gjort inom området under föregående år går att läsa om i kommunens senaste hållbarhetsredovisning:

Lunds hållbarhetsredovisning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?