Länk till startsidan

Han går i pension efter 16 år som Lunds miljödirektör

Efter 16 år i Lund har Björn Berséus beslutat att gå i pension. I höst lämnar han sitt uppdrag som miljödirektör i Lunds kommun.

Miljödirektör Björn Berséus

Under hela sin yrkeskarriär har Björn Berséus haft fokus på hållbar utveckling och miljöfrågor. Innan han kom till Lunds kommun år 2008 arbetade han som miljödirektör och miljöinspektör i Ängelholms kommun.

– I år har jag varit i gång med det här i 40 år och är nog den miljöchef i Sverige som varit igång längst, det finns nästan inget ”innan”. Myndighetsutövningen kommer med ett ansvar, att kunna göra det på ett empatiskt och pedagogiskt sätt har varit min ledstjärna, säger Björn Berséus.

Kunskap präglar kommunen

Tiden i Lunds kommun sammanfattar Björn Berséus som rolig och utmanande. Han lyfter särskilt den unika kombinationen av kompetens, kunskap och forskning som präglat verksamheterna som miljöförvaltningen kontrollerat och tillsynat.

– Det har hänt fantastiskt mycket under mina år i Lund. Och så har det varit otroligt roligt att få arbeta med medarbetare som har en sådan kompetens och förmåga att tillsammans klara svåra utmaningar. En av de mest uppmärksammade händelserna var när 80 000 lundabor hade förorenat dricksvatten och vi fick införa kokningsrekommendationer.

Pensionen väntar i början av oktober. Men det betyder inte bara lugn och ro för Björn Berséus.

– Nu ska jag försöka hålla mig ung tillsammans med hunden, hinna träna mer och tillbringa mer tid med mina åtta barnbarn. Och så har jag segelbåten och gården att sköta om, sen kommer jag nog att sköta marktjänsten i allt större utsträckning. Det blir nog som för de flesta pensionärer, att det är svårt att hinna med.

Kommunstyrelsen beslutar om tillförordnad

Vem som blir tillförordnad miljödirektör kommer kommunstyrelsen att besluta om innan Björn Berséus lämnar uppdraget. Från och med 1 januari 2025 kommer miljöförvaltningen att ingå i den gemensamma samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen.

– Björns ambition att kombinera myndighetsutövning med pedagogik och empati visar sig i praktiken genom de mycket goda resultat som olika mätningar visar där de verksamheter som kontrolleras, inspekteras och tillståndsprövas ger väldigt höga betyg till miljöförvaltningen oavsett om det varit positiva eller negativa utfall. Jag vill rikta ett varmt tack till Björn för dessa år och önskar honom allt väl framåt, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

Uppdaterad:

Dela sidan: