Länk till startsidan

Gröna obligationer

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor och miljötänk genomsyrar hela vår verksamhet. Som ett led i detta arbete väljer vi att ge ut gröna obligationer för att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling.

Vad är gröna obligationer?

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. Med ett ökat intresse från investerarna växer marknaden för gröna obligationer snabbt, även om den ännu så länge utgör en relativt liten del av den totala obligationsmarknaden. När det gäller risk, avkastning, dokumentation och lagstiftning är villkoren desamma som för vanliga obligationer. Den första gröna obligationen utfärdades 2007 av Världsbanken tillsammans med SEB.

Ramverket styr vilka projekt som väljs ut

Våra gröna obligationer finansierar gröna projekt som uppfyller kraven i Lunds kommuns ramverk. Urvalet görs i samförstånd av kommunkontorets ekonomiavdelning och hållbarhetsenheten, i samråd med de genomförande förvaltningarna och kommunägda bolagen.

Lunds kommuns ramverk för gröna obligationer Pdf, 281 kB.

Vårt arbete med gröna obligationer är granskat av det norska klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. Vi erhöll den sammanlagda bedömningen ”Dark Shade of Green”, vilken är den högsta bedömning som går att få.

Miljöforskningsinstitutet Ciceros utlåtande om Lunds kommuns arbete med gröna obligationer Pdf, 192 kB.

Våra gröna obligationer

Lunds kommun har per 2022-12-31 en utestående volym av gröna obligationer om 2 300 miljoner kronor. Obligationerna finansierar en portfölj av gröna projekt som är utvalda enligt ramverket.

Bland de projekt som de gröna obligationerna finansierar finns:

  • Infrastruktur, spårvägen mellan Lund C och ESS.
  • Energieffektiva fastigheter byggda av LKF.
  • Energieffektiva skolbyggnader.
  • Solcellsanläggningar, till exempel på kvarteret Rådhusrätten, som är norra Europas största solcellsanläggning på bostadstak.

Återrapportering

I enlighet med ramverket rapporterar vi årligen de miljöeffekter som de gröna projekten medför. Vår effektrapportering genomförs i enlighet med de principer och metoder som presenteras i ”Position Paper on Green Bonds Impact Reporting”, som har publicerats av en grupp nordiska offentliga utgivare av gröna obligationer.

Effektrapport gröna obligationer 2022 Pdf, 3 MB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?