Länk till startsidan

Försäkringar i skolan

Ditt barn har en försäkring om något skulle hända i skolan eller förskolan eller under en resa. Läs mer om vår olycksfalls- och reseförsäkring här.

Olycksfallsförsäkring

Elever är försäkrade för olycksfall hos Protector. Observera att det är vårdnadshavare som ansvarar för att en personskada anmäls till försäkringsbolaget.

Gör skadeanmälan till Protector

Vem täcker försäkringen?

  • Olycksfallsförsäkringen gäller för elever både i kommunala skolor och friskolor, samt för elever från Lund som går i skolan i en annan kommun.
  • Försäkringen gäller hela året och hela dygnet för elever i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och för fritidsverksamhet.
  • Försäkringen gäller hela året och hela dygnet för personer placerade i familjehem, stödfamilj, kontaktfamilj och enligt LSS med mera.
  • Försäkringen gäller för elever i kommunal vuxenutbildning och vissa personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsträning eller praktik. Då gäller försäkringen bara skol- och verksamhetstid.

Vad gäller?

Med ett olycksfall menas ett utifrån kommande våld mot kroppen som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är att skadan varit så allvarlig att vård har uppsökts.

Skadade kläder och glasögon

Ersättning kan lämnas för skadade kläder och glasögon under förutsättning att man råkat ut för ett godkänt olycksfall och läkarvård krävts. Ersättning lämnas inte enbart för skadad egendom.

Skolskjuts

Vid godkänd olycksfallsskada kan resor till och från skolan ersättas om den fysiska skadan gör att man inte kan ta sig till skolan på annat sätt än med skolskjuts. Detta ska styrkas av behandlande läkare att man av medicinska skäl behöver skolskjuts och under vilken period den behövs.

Anmäla skada till olycksfallsförsäkringen

Du som vårdnadshavare eller myndig skadelidande anmäler skadan på Protectors hemsida. Tryck på Anmäl skada, välj Person och följ sedan guiden. Ingen självrisk ska betalas.

Gör skadeanmälan här

Försäkringsbesked olycksfall Pdf, 90 kB.

Frågor om din skadeanmälan

När du gjort skadeanmälan får du en bekräftelse via e-post med ett skadenummer och en handläggare tar kontakt med dig nästa arbetsdag.

Frågor om den anmälda skadan kan du skicka med e-post.

E-postadress: skador@protectorforsakring.se

Du kan även ringa till Protector måndag – fredag klockan 09.00-17.00.

Telefon: 08-410 637 00

Skador ska anmälas till det bolag som försäkrade vid skadetidpunkten. Sedan 2020 är Protector försäkringsgivare. För äldre skador, kontakta följande försäkringsbolag:

  • 2015-2019: Länsförsäkringar
  • 2010-2015: IF
  • 2005-2010: Folksam
  • 2000-2005: Länsförsäkringar

Reseförsäkring

När det gäller försäkring relaterad till resor är det If som är försäkringsgivare.

Vem är försäkrad genom reseförsäkringen?

Reseförsäkringen gäller för elever och praktikanter under resor, praktik med mera. Reseförsäkringen gäller också alla friskolor inom Lunds kommun.

Anmäla skada genom reseförsäkringen

Skadeanmälan sker på telefon eller e-post nedan. Ingen självrisk ska betalas.

Telefon: 0771-81 58 18

E-post: skadeservice@if.se

Postadress: If, F200, 106 08 Stockholm

Vid akuta situationer: 24-timmars assistans via If Assistance

Telefon: +46 87 88 73 33

E-post: if.assistance@if.se

Kontakt

Karin Ekman, barn- och skolförvaltningen

E-post: karin.ekman@lund.se

Annica Danielsson, utbildningsförvaltningen

E-post: annica.danielsson@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?