Länk till startsidan

Stöd vid frånvaro i skolan

Om du ofta är borta från skolan kan det påverka din framtid. Det kan också påverka ditt mående. Därför är det viktigt att din frånvaro minskar och det kan du få hjälp med. Frånvaro kan bero på många olika saker och alla som jobbar i skolan ska stötta dig och hitta anpassningar för att öka din närvaro.

Om du behöver hjälp

Vänd dig till din mentor eller rektorn på din skola. Du kan också prata med skolsköterskan eller kuratorn.

Stöd via elevhälsan på din skola

Det finns olika stödpersoner du kan vända dig till på din skola. Elevhälsan arbetar för att motverka frånvaro och finns för dig som behöver hjälp inom både grundskola och gymnasiet. Elevhälsan kan till exempel stötta dig med din skolsituation och komma med förslag på olika sätt som kan hjälpa dig. Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens.

Stöd och hjälp via elevhälsan

Stöd till dig som är ung

Unga vuxna

Är en mottagning för dig mellan 16 och 29 år. Vi är till för dig som känner oro eller ängslan, kanske inte vet varför, men som behöver stöd eller hjälp. Genom att titta på hur olika delar i livet fungerar kan vi se vad du har för behov.

Information om Unga vuxna

Unga på väg – mötesplats med vägledning och stöd

Unga på väg (tidigare ComUng) är till för dig mellan 16 och 25 år. Vi hjälper dig med olika frågor, exempelvis att komma vidare till jobb eller studier. Tillsammans med dig hittar och skapar vi möjligheter!

Information om Unga på väg

Stödgrupper för barn och unga

Kanske har du någon i din närhet som missbrukar, mår dåligt psykiskt eller separerade föräldrar som bråkar mycket. Det kan vara skönt att prata med jämnåriga som förstår vad man har att berätta. Vi erbjuder olika typer av grupper att delta i beroende på din situation.

Information om stödgrupper för barn och unga

Ungdomsmottagningen

För dig 12 och 23 år. Kontakta dem om du mår dåligt och behöver stöd, har frågor om kroppen, relationer, eller mycket annat.
Ungdomsmottagningen (tillhör Region Skåne)

Stöd till föräldrar

Att vara en bra mamma eller pappa är alla föräldrars önskan, men ibland sätts du på verkliga prov. Det kan handla om allt från syskon som bråkar, oro över att ha ett barn som inte vill gå till skolan till osäkerhet om vilka regler man ska sätta. Vi erbjuder vägledning enskilt och utbildningar i grupp.

Information om föräldrastöd och utbildningar

Länktips med mer information om frånvaro i skolan

1177 om ogiltig skolfrånvaro
1177 om utveckling i tonåren
UMO om tips för att trivas i skolan
Koll på soc, om socialtjänsten för barn och unga: Om du skolkar

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?