Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Modersmål i förskola och förskoleklass

Förskolan och förskoleklassen ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Stöd i att utveckla det svenska språket och sitt modersmål

Förskola och förskoleklass är inte skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning på samma sätt som i grundskolan. I förskola och förskoleklass ska barn med annat modersmål än svenska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. De ska också få stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Detta sker oftast inom förskolans och förskoleklassens egen verksamhet. Kontakta ditt barns rektor om du har frågor om hur verksamheten arbetar med modersmål.

Forskning visar att barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska. Flerspråkighet stödjer även övrig kunskapsutveckling. Barn som har ett annat modersmål än svenska ska utveckla sin kulturella identitet. De ska också utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?