Länk till startsidan

Undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Förskola och skola har i uppgift att stödja barnens språkutveckling och även utvecklingen av barnens kulturella identitet.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever.

Grundskolan

I grundskolan ska elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna erbjudas modersmåls­undervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål. Det betyder att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, anpassad grundskola, specialskolan och sameskolan.

Gymnasieskolan

I gymnasieskolan krävs goda kunskaper i språket (kunskaper motsvarande kunskapskraven för modersmål i åk 9) för elever som vill läsa nationella minoritetsspråk.
Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett minoritetsspråk om en elev vill få undervisning och om det finns en lämplig lärare.

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?