Länk till startsidan

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola

I juli 2023 ändrade grundsärskolan namn till anpassad grundskola i enlighet med en ändring i skollagen. Önskemålet om namnbytet kommer från början från elever som lämnat ett medborgarförslag.

Läs mer om namnändringen på Skolverkets webbplats

Vem är anpassad grundskola till för?

Har ditt barn en intellektuell funktionsnedsättning och bedöms inte kunna uppnå grundskolans betygskriterier, kan ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskola.

I den anpassade grundskolan får eleverna en undervisning som är anpassad efter deras behov och förutsättningar. Utbildningen i den anpassade grundskolan ger ditt barn viktiga kunskaper och värden, bidrar till personlig utveckling och social gemenskap och skapar en god grund för att ditt barn ska kunna delta aktivt i samhället.

Utredning och beslut

Att ha gått i anpassad grundskola kan innebära vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning eller yrke eleven kan välja i framtiden, därför måste hemkommunen först göra en noggrann utredning för att bedöma om ditt barn hör till den anpassade grundskolans målgrupp. När vårdnadshavare har lämnat sitt medgivande görs fyra bedömningar.

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinsk bedömning

Det är inte förrän utredningen är klar som vi har möjlighet att besluta om ditt barn ska tas emot i anpassade grundskolan.

Frågan om eleven kan bli mottagen i anpassad grundskola kan väckas av dig som vårdnadshavare eller av medarbetare i skolan eller förskolan.

Anpassad grundskola är till för ditt barn

Information om anpassad grundskola från Skolverket

En ungdom skriver på ett papper med en blyertspenna. Han har röd tröja och lockigt hår.

Att gå i anpassad grundskola

Undervisningen kan organiseras på olika sätt: i en klass med bara elever som går anpassad grundskola eller genom att ditt barn integreras i en grundskoleklass och får sin anpassade undervisning där.

Att gå som integrerad elev

För många elever är det positivt att gå i en klass i anpassade grundskolan där de får vara tillsammans med andra elever som har liknande behov och förutsättningar. Men en del elever trivs bra i grundskolan och då är det möjligt att gå som integrerad elev där. Det innebär att eleven får sin undervisning i en grundskoleklass, men läser och bedöms utifrån anpassade grundskolans kursplaner. Du som vårdnadshavare kan önska att ditt barn ska gå som integrerad elev i en grundskoleklass, men det är barn- och skolförvaltningen som fattar beslutet.

Ämnen eller ämnesområden

Eleven kan läsa ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. Undervisningen kan även omfatta ämnen enligt grundskolans kursplan. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i den anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden.

Ansök om plats i anpassad grundskola

Om ditt barn har blivit utredd och mottagen i anpassad grundskola kan du ansöka om plats på en skola när som helst under året. Innan du väljer skola tar du kontakt med kommunens samordnare för anpassad grundskola för att få mer information om vilka skolor som kan passa bäst utifrån ditt barns behov. Du får också information om hur du gör ansökan.

Om det inte finns lediga platser på den eller de skolor du har önskat, eller om skolenheterna inte är tillräckligt tillgänglighetsanpassade, får ditt barn i stället plats på en annan anpassad skola. Om det är fler som önskar en anpassad grundskola än vad det finns lediga platser är det barnets behov, skolans tillgänglighet och närhetsprincipen som avgör vilken elev som får förtur. Om du inte är nöjd med skolplaceringen har du möjlighet att överklaga. Information om hur man överklagar kommer med beslutet om skolplacering.

Fritidshem

Om du arbetar eller studerar har ditt barn rätt till en plats i fritidshem. När du vet vilken skola ditt barn kommer gå i kan du ansöka om plats i fritidshemmet.

Om fritidshem och hur du ansöker

Om du flyttar till Lunds kommun

Om du är nyinflyttad eller ska flytta till Lund tar du kontakt med vår samordnare för anpassad grundskola. Samordnaren behöver samtliga handlingar som legat till grund för beslut om mottagande. Din tidigare kommun hjälper dig att ta fram handlingarna. Du kan önska anpassad grundskola när som helst under året. Om ditt barn ännu inte är folkbokförd på er nya adress ska du skicka med en kopia på ert bostadskontrakt eller hyresavtal i ansökan. Tänk på att skicka din ansöka i så god tid som möjligt.

Kontakt

Du tar kontakt med vår samordnare för anpassad grundskola via e-post, eller telefon till medborgarcenter.

E-post: barnochskola@lund.se
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Alternativ för skolstart i anpassad grundskola

Alla barn har skolplikt från förskoleklass, men det finns ingen förskoleklass inom anpassad grundskola. Nedan beskrivs olika alternativ för skolstarten för barn som tillhör målgruppen för anpassad grundskola.

Uppskjuten skolstart

Det finns möjlighet för ditt barn att gå kvar ett extra år på förskolan. Då behöver Lunds kommun fatta beslut om att skolplikten för ditt barn skjuts upp ett år.

Tidigare skolstart

Om du som vårdnadshavare önskar att ditt barn ska börja årskurs 1 i den anpassade grundskolan det kalenderår då barnet fyller sex år kan du ansöka om det. Beslut om mottagande behöver då vara fattat innan.

För att ansöka om uppskjuten skolplikt eller tidigare skolstart tar du kontakt med barn- och skolförvaltningen via e-post.
E-post: barnochskola@lund.se

Ansök om skolskjuts

Elever i anpassad grundskola kan ha rätt till skolskjuts på grund av sin funktionsnedsättning. Det är samma kriterier som bedöms som för elever i grundskolan, men ansökan görs på en blankett som lämnas till skolans rektor.

Ansök om skolskjuts till anpassad grundskola Pdf, 602 kB.

En porträttbild av en kvinna i svart blus med vit mönster. Hon har halvlångt, mellanblont hår och glasögon och ett halsband i silver. Hon ler. I bakgrunden anas en byggnad i tegel och en samling träd.

Träffa en lärare som arbetar på anpassad grundskola

Ann-Sofie Bodström arbetar med elever i anpassad skola på Nyvångskolan i Dalby. Läs om hur Ann-Sofie arbetar med bildstöd, kärlek och kultur för att få barnen att växa och utvecklas.

Grundskolärare som får barnen att växa

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?