Länk till startsidan

Tunaskolan

Välkommen till Tunaskolan – här är alla hjältar! Vi är en årskurs F–9 skola, med integrerad särskola.

Tuna & Östervångsskolan

Fakta om skolan

Årskurs: F-9

Antal elever: 850

”Vi håller inte alltid med varandra, men vi håller om varandra." var det en av våra elever som sa. Och visst beskriver det Tunaskolan väl. Vi är stolta över den mångfald vi representerar och ser olikheter som en tillgång. Tunaskolan delar lokaler med Östervångskolan som är en statlig skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Hos oss går grundskolelever, elever i förberedelseklass och elever i grundsärskolan. På skolan arbetar 156 vuxna (pedagoger och övrig personal) med att ge kvalificerad utbildning, stötta och inspirera skolans alla elever inför framtida studier. Det är en professionell och stolt lärarkår och personalgrupp som gör sitt yttersta för eleverna.

Tunaskolans fritidshem har en aktiv och planerad verksamhet, vilket gör att elevernas hela dag är läroplansstyrd och professionellt bedömd.

Skolan har eget tillagningskök som samarbetar med skolans matråd. Köket använder närproducerade och ekologiska matvaror.

10 000 böcker att välja emellan

Alla klasser på grundskolan från F till årskurs 6 på Tunaskolan har egna bibliotekstider på skolbiblioteket. Då kommer klassen till skolbiblioteket och lånar eller deltar i någon bibliotekslektion. Skolbibliotekarien möter eleverna på biblioteket och stöttar eleverna till att hitta en bok att låna, genom individuella samtal, boktips och genom att lära eleverna att själva söka efter något att läsa. På biblioteket finns över 10000 böcker att välja mellan, både skönlitteratur och faktaböcker, som exponeras på olika vis för att inspirera till lån.

Lära nu och i framtiden

Vår målbild är att eleverna ska lära att lära nu och i framtiden. För oss innebär det att vi alltid ska veta vad vi gör och varför för att öka elevernas förmågor och kompetenser. Samspel och samarbete är fokusområden på vår skola för att skapa trygghet och likvärdighet både vad det gäller arbetsmiljö och bedömningsarbete.

Grundsärskolan

På Tunaskolan erbjuds undervisning i sammanhållen grupp för elever i grundsärskolan. På fritidshemmet är eleverna delaktiga i sina val av aktiviteter och fritidsverksamheten utgår från innehållet i läroplanen (Lgr 11). Eleverna har tillgång till elevstödjare både under skoldagen och på fritidshemmet.

Läs mer om grundsärskolan som skolform

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Tunaskolan

Besöksadress: Warholms väg 10, 22465 Lund

Karta: Se Tunaskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Ana-Maria Friede
Telefon: 046-359 47 12
E-post: ana-maria.rodriguesfriede@lund.se

Biträdande rektor grundsärskolan: Martin Persson
Telefon: 046-359 76 93
E-post: martin.persson@lund.se

Biträdande rektor särskild undervisningsgrupp 1-9: Gunilla Sjöstedt-Sjöberg
Telefon: 046-359 79 17
E-post: gunilla.sjostedtsjoberg@lund.se

Biträdande rektor årskurs F-6: Katharina Lindhé
Telefon: 046-359 82 95
E-post: katharina.lindhe@lund.se

Biträdande rektor årskurs 7-9: Maria Dalholm
Telefon: 046-359 76 59
E-post: maria.dalholm@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska grundskolan åk F-6: Melinda Lundin
Telefon: 046-359 37 33
E-post: melinda.lundin@lund.se

Skolsköterska grundskolan åk 7-9 samt grundsärskola: Elin Salazar
Telefon: 046-359 76 80
E-post: elin.salazar@lund.se

Skolkurator: Maria Hansen
Telefon: 046-359 76 79
E-post: maria.hansen@lund.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare: Charlotta Lindström Falk
Telefon: 046 - 359 76 81
E-post: charlotta.lindstromfalk@lund.se

IKT-teamet

Stefan Brodin
Telefon: 046-359 60 27
E-post: stefan.brodin@lund.se

Ali Alabou
Telefon: 046-359 46 52
E-post: ali.alabou@lund.se

Fritidshem

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Förskoleklass A

046-359 76 97

Förskoleklass B (morgonomsorg)

046-359 82 28

Årskurs 1

046-359 82 13

Årskurs 2

046-359 56 86

Årskurs 3 (kvällsomsorg F-6)

046-359 76 94

Årskurs 4-6

046-359 56 68

Utvecklingsdagar Tunaskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

Måndag 10 januari 2022 - även fritids*

Måndag 7 mars 2022 - även fritids*

Måndag 13 juni 2022

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet är stängt, så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?