Länk till startsidan

Tunaskolan

Välkommen till Tunaskolan – här är alla hjältar! Vi är en årskurs F–9 skola, med integrerad särskola.

Tuna & Östervångsskolan

Kontakta Tunaskolan

Besöksadress: Warholms väg 10, Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Expeditionen

Telefon: 046-359 76 75
Telefon: 046-359 47 60
E-post: tunaskolan@lund.se

Karta: Se Tunaskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Ana-Maria Friede
Telefon: 046-359 47 12
E-post: ana-maria.rodriguesfriede@lund.se

Biträdande rektor grundsärskolan: Martin Persson
Telefon: 046-359 76 93
E-post: martin.persson@lund.se

Biträdande rektor: Christel Granelli Steimer
Telefon: 046-359 79 17
E-post: christel.granellisteimer@lund.se

Biträdande rektor årskurs 7-9: Maria Dalholm
Telefon: 046-359 76 59
E-post: maria.dalholm@lund.se

Biträdande rektor årskurs F-6: Rickard Severin
Telefon: 046-359 82 95
E-post: rickard.severin@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Elevhälsa

Skolsköterska grundskolan åk F–6: Melinda Lundin
Telefon: 046-359 37 33
E-post: melinda.lundin@lund.se

Skolsköterska grundskolan åk 7–9 samt grundsärskola: Elin Salazar
Telefon: 046-359 76 80
E-post: elin.salazar@lund.se

Skolpsykolog: Cecilia Gustavsson

Telefonnummer: 046-359 76 57

E-post: cecilia.gustavsson@lund.se 

Skolkurator: Maria Hansen
Telefon: 046-359 76 79
E-post: maria.hansen@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare: Charlotta Lindström Falk
Telefon: 046 - 359 76 81
E-post: charlotta.lindstromfalk@lund.se

IKT-teamet

Stefan Brodin
Telefon: 046-359 60 27
E-post: stefan.brodin@lund.se

Ali Alabou
Telefon: 046-359 46 52
E-post: ali.alabou@lund.se

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem

Grundskolans fritidshem

Fritidshem grundskola

Avdelning

Telefonnummer

Förskoleklass A

046-359 30 60

Förskoleklass B (morgonomsorg)

046-359 30 61

Årskurs 1 (kvällsomsorg F–6)

046-359 76 94

Årskurs 2

046-359 82 13

Årskurs 3

046-359 56 86

Årskurs 4–6

046-359 56 68

Mellanstadiet personalrum B-huset

046-359 51 60

Grundsärskolans fritidshem

Fritidshem grundsärskola

Avdelning

Telefonnummer

Klass 1-3a

0735-16 52 92

Klass 1 - 3b & Fritidshem 1 - 3

0735-15 03 83

Klass 4-6a

0722-38 39 97

Klass 4 - 6b & Fritidshem 4 - 6

0734-48 52 96

Klass 7 - 9a

0761-39 24 35

Klass 7 - 9b

0730-67 64 35

Studiedagar Tunaskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2022–2023

Måndag 10 oktober 2022 – fritids är öppet
Måndag 21 november 2022* – även fritids är stängt
Måndag 9 januari 2023* – även fritids är stängt
Onsdag 8 mars 2023* – även fritids är stängt
Onsdag 17 maj 2023 – fritids är öppet

Läsåret 2023-2024

Fredag 11 augusti 2023 – även fritids är stängt
Tisdag 14 november 2023* – även fritids är stängt
Måndag 8 januari 2024* – även fritids är stängt
Tisdag 9 januari 2024 – fritids är öppet
Tisdag 5 mars 2024* – även fritids är stängt
Onsdag 8 maj 2024 – fritids är öppet
Fredag 14 juni 2024 – även fritids är stängt

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Tunaskolan kommer också att planera in egna studiedagar under läsåret 2023-2024.

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet är stängt, så kontakta rektor.

Läsårstider och lov

Sandlåda med gungleksak på en skolgård framför en skolbyggnad.

Fakta om skolan

Årskurs: F–9

Antal elever: 850

”Vi håller inte alltid med varandra, men vi håller om varandra." var det en av våra elever som sa. Och visst beskriver det Tunaskolan väl. Vi är stolta över den mångfald vi representerar och ser olikheter som en tillgång. Tunaskolan delar lokaler med Östervångskolan som är en statlig skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Hos oss går grundskolelever, elever i förberedelseklass och elever i grundsärskolan. På skolan arbetar 156 vuxna (pedagoger och övrig personal) med att ge kvalificerad utbildning, stötta och inspirera skolans alla elever inför framtida studier. Det är en professionell och stolt lärarkår och personalgrupp som gör sitt yttersta för eleverna.

Tunaskolans fritidshem har en aktiv och planerad verksamhet, vilket gör att elevernas hela dag är läroplansstyrd och professionellt bedömd.

Skolan har eget tillagningskök som samarbetar med skolans matråd. Köket använder närproducerade och ekologiska matvaror.

10 000 böcker att välja emellan

Alla klasser på grundskolan från F till årskurs 6 på Tunaskolan har egna bibliotekstider på skolbiblioteket. Då kommer klassen till skolbiblioteket och lånar eller deltar i någon bibliotekslektion. Skolbibliotekarien möter eleverna på biblioteket och stöttar eleverna till att hitta en bok att låna, genom individuella samtal, boktips och genom att lära eleverna att själva söka efter något att läsa. På biblioteket finns över 10 000 böcker att välja mellan, både skönlitteratur och faktaböcker, som exponeras på olika vis för att inspirera till lån.

Lära nu och i framtiden

Vår målbild är att eleverna ska lära att lära nu och i framtiden. För oss innebär det att vi alltid ska veta vad vi gör och varför för att öka elevernas förmågor och kompetenser. Samspel och samarbete är fokusområden på vår skola för att skapa trygghet och likvärdighet både vad det gäller arbetsmiljö och bedömningsarbete.

Grundsärskolan

På Tunaskolan erbjuds undervisning i sammanhållen grupp för elever i grundsärskolan. På fritidshemmet är eleverna delaktiga i sina val av aktiviteter och fritidsverksamheten utgår från innehållet i läroplanen (Lgr 11). Eleverna har tillgång till elevstödjare både under skoldagen och på fritidshemmet.

Läs mer om grundsärskolan som skolform

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?