Länk till startsidan

Backsippan – anpassad grundskola

Backsippan är en anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) för elever i årskurs 1–6 som läser ämnen och ämnesområden. Backsippan är placerad på Hagalundskolan.

Skolbyggnad i tegel och stora glasfönster med en skolgård framför med gräsmatta, sandlåda, scen med mera.

Kontakt

Telefonnummer till skola och fritidshem: 046-359 79 24

Besöksadress: Plogvägen 2, Dalby
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Karta: Se Hagalundskolan på en karta

Skolexpedition

Skolexpedition: Helén Rickard
Telefon: 046-359 77 78
E-post: helen.rickard@lund.se

Skolledning

Rektor Tina Viktor Kiuru
Telefon: 046-359 95 32
E-post: tina.viktorkiuru@lund.se

Biträdande rektor Astrid Strand
Telefon: 046-359 91 51
E-post: astrid.strand@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum, Verktyg.

Skolsköterska Jeanette Frostemark Pålsson
Telefon: 046-359 79 69
E-post: jeanette.frostemarkpalsson@lund.se

Skolkurator Anneli Rignell
E-post: anneli.rignell@lund.se

Skolpsykolog: Ellinor Månsson
E-post: ellinor.mansson@lund.se

Specialpedagog och förstelärare: Charlotte Bringzén
E-post: charlotte.bringzen@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Anmäl frånvaro

Fram till och med den 12 juni gör du frånvaroanmälan både i Skola24 och Edlevo om ditt barn är sjukt. Under skoltid används fortfarande Skola24 för frånvarorapportering. Edlevo används under fritidstid.

Anmäl frånvaro i Skola24

Anmäl frånvaro i Edlevo

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Studiedagar

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2023–2024

Tisdag 14 november 2023* – även fritids är stängt
Måndag 8 januari 2024* – även fritids är stängt
Tisdag 9 januari 2024 – även fritids är stängt
Tisdag 5 mars 2024* – även fritids är stängt
Måndag 20 maj 2024 – även fritids är stängt

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun.

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Vi vädjar till vårdnadshavare att ordna tillsyn själva under dessa dagar. Har ni ändå behov av omsorg de dagar fritidshemmet har stängt, så kontakta biträdande rektor.

Läsårstider och lov

Grå skolbyggnad med lekplats med sandlåda framför ingång till klassrum.

Fakta om anpassad grundskolan på Hagalundskolan

Årskurser: 1–6

Antal elever: 12–15

Verksamheten tillhör organisatoriskt Nyvångskolan men finns i Hagalundskolans lokaler. Vi samarbetar med Hagalundskolan kring övergripande teman och olika slags aktiviteter både i skolan och i fritidshemmet. Eleverna i den anpassade skolan delar utomhusmiljön med grundskolan, en stor fin skolgård med en utescen och olika lekplatser. Vi har även tillgång till grundskolans olika specialsalar för de praktisk-estetiska ämnena samt skolbiblioteket.

Skolan är belägen i ett område med fin natur och vi använder ofta den närbelägna skogen, Dalby Söderskog, som uteklassrum i skolan och i fritidshemmet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?