Länk till startsidan

Vegalyckan

Vegalyckan är en nybyggd skola med en inspirerande skolgård i vacker parkmiljö i södra Lund. Vi är en skola med trivsam stämning både bland elever och personal.

Vegalyckan

Fakta om skolan

Årskurs F-3

Antal elever: 220

Vegalyckan är en nybyggnation av gamla Vegaskolan och Lilla Järnåkraskolan. Vegalyckan ligger i Nilstorp i södra Lund och skolan blev inflyttningsklar i augusti 2015. Hos oss på Vegalyckan träffar du mycket engagerade och kompetenta medarbetare som alla har elevernas bästa i fokus.

Vegalyckans fritidshem finns i samma lokaler som skolan och eleverna ges möjlighet till skapande i stora ateljéer. Det finns även bibliotek med bibliotekarie och utlåning av böcker.

Till Vegalyckan hör även lummig parkmiljö; en grön oas där eleverna har tillgång till motorikbanor, multiarena, lek och även konstverk i form av ljusskulpturer.

I Lyckans restaurang tillagas maten på plats. Det finns många, goda varianter på lunch dagligen.

Så här jobbar vi

Skolans pedagoger arbetar aktivt med kollegialt lärande utifrån vetenskaplig grund. Vi utvecklar elevernas relationer och färdigheter genom att leka i Vegalyckans vackra parkmiljö och genom olika aktiviteter. Vegalyckan arbetar aktivt med värdegrunden vilket avspeglas i gemensamma temadagar såsom värdegrundsdag, FN-dag, Världsbokdag, Vårvandring, Kick-of-dagar, julpyssel och matematik i Domkyrkan. Skolan har även kompisråd, elevråd och matråd.

Förstelärare driver utveckling i svensk- och matematikgrupper och skolans elevhälsoteam är starkt knutet till verksamheten. Tillsammans arbetar alla för ett professionellt lärande, demokratiskt förhållningssätt och framåtanda. Skolbiblioteket som är placerat mitt i skolbyggnaden har en engagerad skolbibliotekarie som gärna arbetar ute i klassrummen, ger lästips och mycket annat.

Grundsärskolan

Lilla gruppen heter grundsärskolans elevgrupp som har sina lokaler centralt placerade i Vegalyckans grundskoleverksamhet. Det finns en naturlig kontakt med grundskolans personal och elever som är anpassad både för lek och lärande. I Lilla gruppen läser eleverna både ämnen och ämnesområden och kan ta del av grundskolans undervisning.

Läs mer om grundsärskolan som skolform

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Vegalyckan

Besöksadress: Råbyvägen 19, 224 57 Lund
Telefon: 046-359 72 07

Karta: Se Vegalyckan på en karta

Skolledning

Rektor: Jeanette Willby
Telefon: 046-359 72 24
E-post: jeanette.willby@lund.se

Biträdande rektor: Carl-Johan Haraldson
Telefon: 046-359 71 27
E-post: carljohan.haraldson@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Camilla Cedholt
E-post: camilla.cedholt@lund.se

Psykolog: Avin Botani
E-post: avin.botani@lund.se

Specialpedagog: Johan Blomberg
E-post: johan.blomberg@lund.se

Speciallärare: Cecilia Åkesson
E-post: cecilia.akesson@lund.se

Fritidshem

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Fritids förskoleklass

046-359 95 66

Fritids årskurs 1

046-359 94 61

Fritids årskurs 2

046-359 93 84

Fritids årskurs 3

046-359 94 59

Utvecklingsdagar Vegalyckan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

10 januari 2022 - även fritids är stängt*

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet har stängt, så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun.

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?