Länk till startsidan

Vegalyckan

Vegalyckan är en nybyggd skola med en inspirerande skolgård i vacker parkmiljö i södra Lund. Vi är en skola med trivsam stämning både bland elever och personal.

Vegalyckan

Fakta om skolan

Årskurs F–3

Antal elever: 220

Vegalyckan är en nybyggnation av gamla Vegaskolan och Lilla Järnåkraskolan. Vegalyckan ligger i Nilstorp i södra Lund och skolan blev inflyttningsklar i augusti 2015. Hos oss på Vegalyckan träffar du mycket engagerade och kompetenta medarbetare som alla har elevernas bästa i fokus.

Vegalyckans fritidshem finns i samma lokaler som skolan och eleverna ges möjlighet till skapande i stora ateljéer. Det finns även bibliotek med bibliotekarie och utlåning av böcker.

Till Vegalyckan hör även lummig parkmiljö; en grön oas där eleverna har tillgång till motorikbanor, multiarena, lek och även konstverk i form av ljusskulpturer.

I Lyckans restaurang tillagas maten på plats. Det finns många, goda varianter på lunch dagligen.

Så här jobbar vi

Skolans pedagoger arbetar aktivt med kollegialt lärande utifrån vetenskaplig grund. Vi utvecklar elevernas relationer och färdigheter genom att leka i Vegalyckans vackra parkmiljö och genom olika aktiviteter. Vegalyckan arbetar aktivt med värdegrunden vilket avspeglas i gemensamma temadagar såsom värdegrundsdag, FN-dag, världsbokdag, vårvandring, kickoff-dagar, julpyssel och matematik i Domkyrkan. Skolan har även kompisråd, elevråd och matråd.

Förstelärare driver utveckling i svensk- och matematikgrupper och skolans elevhälsoteam är starkt knutet till verksamheten. Tillsammans arbetar alla för ett professionellt lärande, demokratiskt förhållningssätt och framåtanda. Skolbiblioteket som är placerat mitt i skolbyggnaden har en engagerad skolbibliotekarie som gärna arbetar ute i klassrummen, ger lästips och mycket annat.

Vegalyckan har tre pedagoghundar, som hjälper till i undervisningen med elevernas sociala och kunskapsmässiga behov.

Grundsärskolan

Vegalyckans grundsärskola har från höstterminen 2022 tre klasser, två med inriktning ämnesområden och en med inriktning ämnen. Lokalerna är centralt placerade i grundskolans verksamhet och grundsärskolan har tillgång till Vegalyckans pedagoghundar i undervisningen. Det finns en naturlig kontakt med grundskolans personal och elever som är anpassad både för lek och lärande och eleverna integreras utefter sina förmågor med grundskolan.

Läs mer om grundsärskolan som skolform

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Vegalyckan

Adress: Råbyvägen 19, 224 57 Lund
Skolexpedition: Cecilia Lantz
Telefon: 046-359 72 07
E-post: cecilia.lantz@lund.se

Karta: Se Vegalyckan på en karta

Skolledning

Rektor: Jeanette Willby
Telefon: 046-359 72 24
E-post: jeanette.willby@lund.se

Biträdande rektor: Carl-Johan Haraldson
Telefon: 046-359 71 27
E-post: carljohan.haraldson@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Sophia Svanbäck
E-post: sophia.svanback@lund.se
Skolkurator: Sara Shafiee Valizadeh
E-post: sara.shafieevalizadeh@lund.se

Psykolog i grundskolan: Anna Lindblom
E-post: anna.lindblom@lund.se

Psykolog i grundsärskolan: Avin Botani
E-post: avin.botani@lund.se

Specialpedagog: Johan Blomberg
E-post: johan.blomberg@lund.se

Speciallärare och hundpedagog: Cecilia Åkesson
E-post: cecilia.akesson@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum.

Fritidshem

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Fritids förskoleklass

046-359 93 89

Fritids årskurs 1

046-359 94 59

Fritids årskurs 2

046-359 93 84

Fritids årskurs 3

046-359 94 61

Studiedagar Vegalyckan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022–2023

Fredag 30 september 2022 – skola
Måndag 21 november 2022* – skola och fritidshem
Måndag 9 januari 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* – skola och fritidshem
Torsdag 11 maj 2023 – skola
Fredag 16 juni 2023 – fritidshem (lov)

Läsåret 2023-2024

Tisdag 15 augusti - fritidshem (lov)
Tisdag 14 november 2023* – skola och fritidshem
Måndag 4 december 2023 – skola
Torsdag 7 december 2023 – skola och fritidshem
Måndag 8 januari 2024* – skola och fritidshem
Tisdag 5 mars 2024* – skola och fritidshem
Onsdag 29 maj 2024 – skola och fritidshem
Torsdag 13 juni 2024 – fritidshem (lov)

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet har stängt, så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun.

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?