Länk till startsidan

$currentPage

Trygghetsskapande pedagoger med päls

Hundar som arbetar som stödlärare och pedagoger? På grundskolan Vegalyckan i Lund har Figge, Oboy och Marshall jobbat aktivt sedan 2018. De hjälper och stöttar elever med bland annat läsning och matematik samt hjälper till att skapa en trygghet för eleverna. Och självklart finns de där för en varm kram.

2018 började speciallärare Cecilia Åkesson arbeta på Vegalyckan. Hon fick då prova att ha med sig sina pedagoghundar som verktyg i syfte att ge eleverna fler sätt att lära sig på. Cecilia började i liten skala och sedan har arbetet utvecklats efter hand.

Från nytt till inarbetat koncept

För Cecilia var det dock inte nytt att arbeta med pedagoghundar, redan 2014 blev hon först i södra Sverige att bli certifierad som pedagoghunds-ekipage. På den tiden var skolvärlden lite skeptisk till konceptet. Om en skola valde att arbeta med hundar på schemat, var det oftast i kortare projekt och utomhus.

Nu ett antal år senare är konceptet pedagoghund inarbetat och Cecilia arbetar med allt i från halvklass och mindre grupper till enskilda elever i ett speciellt hundklassrum på Vegalyckan.

Kvinna sitter bakom tre sittande lapphundar och omfamnar demi klassrum.
Speciallärare Cecilia Åkesson med pedagoghundarna Figge 7 år, Marshall, 1,5 år och Oboy, 5 år.

 Hundarnas uppdrag

Samarbets- och värdegrundsövningar är ofta på schemat när hundarna arbetar, men hundarna gör även stödinsatser i ämnesundervisning och ger stöd till enskilda elever. Figge, Oboy och Marshall finns till hands som kompletterande pedagoger oavsett om uppdraget för dagen är matematik, motivation, läsa eller sociala relationer. Ibland är hundarna med som rastvakt ute skolgården.

Arbete varvas med vila

Under veckan alternerar de tre hundarna och är i tjänst max 2,5 timmar per dag. Det händer att alla tre hundarna är på plats, men för det mesta är det två hundar som är på skolan, och när den ena arbetar får den andra vila. På eftermiddagen vilar hundarna i klassrummet eller inne hos rektorerna.

Tydliga avgränsningar

Att arbeta med hundarna har fungerat för alla elever hittills. Skolan har dock behövt tänka praktiskt för hundarna. Oboy, Figge och Marshall behöver ett eget rum, och de får endast använda vissa av skolans ingångar och korridorer, som är tydligt markerade med foton. Detta för att elever och medarbetare ska veta var de kan möta hundarna och vara förberedda, särskilt för hundrädda och allergiker.

Barn och hund vid trälåda med bokstäver skrivna på små trärutor som ligger i fack.
Marshall hjälper en elev med bokstäver.
Två flickor syns gående bakifrån. De leder varsin hund.
Walk and talk med Figge och Oboy.
Barn i grå jacka med huva gosar med hund.
En mjuk nos och en värmande päls är tryggt och kan hjälpa både barn och vuxna.

Intresset för pedagoghundar ökar

Det är svårt att uppskatta hur många som arbetar på samma sätt som Cecilia Åkesson och Vegalyckan runt om i landet. Cecilia samarbetar med ett tiotal pedagoghunds-ekipage och det finns många fler. Hennes uppfattning är att intresset tycks öka. Idéer och funderingar delas i olika forum på nätet där pedagogerna hjälper varandra.
– Jag och en kollega i Kungsbacka har även anordnat träffar innan terminsstart för att byta idéer och lyfta olika saker till diskussion, berättar Cecilia Åkesson.

Hund lägger tygpåsar med siffror på i rad på golvet. Två barn iakttar och syns i bakgrunden.

Utbildning för både hund och pedagog

För att bli pedagoghunds-ekipage studerade Cecila Åkesson ett år på distans innan hon och hundarna examinerades. Den utbildningsanordnare, Svenska Pedagoghunds institutet, som Cecilia använde kräver lärarlegitimation i grunden. Men det här är en utbildningsbransch med väldigt olika krav. Cecilia Åkesson konstaterar att detta försvårar för skolor som överväger pedagoghundar i arbetet.

– Jag tycker det är väldigt viktigt med en pedagogisk utbildning i botten men tyvärr är det som sagt inte självklart i alla utbildningar säger Cecilia och fortsätter:
– Som det är nu när vi har olika grund att stå på är det svårt för arbetsgivarna att veta hur vi kan jobba, vilket är olyckligt.

Hundarnas viktigast uppgift

Bland hundarnas kanske viktigaste uppgift i skolan nämner Cecilia deras reella närvaro när det gäller att utveckla elevernas förmågor, färdigheter och kunskaper men även deras hjälp när det gäller att lösa konflikter.

Stående lapphund inomhus. Hunden har en grön bowlingkon i munnen. Flera bowlingkoner i plast i bått, orange, grönt och gult ligger på golvet sidan om hunden.
Oboy i arbete.

Kartläggning för fortsatt arbete

– Under hösten 2022 gjorde vi en kartläggning av var pedagoghundar finns i kommunen och vi har det på några fler förskolor och grundskolor. Vi har också tittat på hur de används i undervisningen, säger Viveca Stenkula Dahl, verksamhetschef på barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun.

Sittande flicka som syns bakifrån gosar med hund. Framför på golvet finns en lärobok.
Elev får hjälp och lite mys av Marshall.

Hundarna är i vissa fall avgörande

Vegalyckans rektor Jeanette Willby anser att hundarna ovärderliga och att de i flera fall har varit avgörande för att skolan ska lyckas med elever. Jeanette Willby och Cecilia Åkesson har till och med inlett forskning angående nyttan med pedagoghundarna för att visa hur viktig hundens närvaro är ur en pedagogisk och didaktisk synvinkel.

– Vi gör vi skillnad varje dag men för vissa elever har vi faktiskt varit avgörande i olika sammanhang, avslutar Cecilia Åkesson.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Aktuellt

Utbildning och förskola

I förskolan och grundskolan använder vi flera digitala verktyg, både tillsammans med barn och elever, men även i kontakten med dig som vårdnadshavare.

Utbildning och förskola

Har du synpunkter på förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium eller vuxenutbildning? Vill du ge beröm, lämna ett förbättringsförslag eller har du klagomål? Vi vill veta vad du tycker!

Utbildning och förskola

Vi vill ge fler barn och unga möjlighet att upptäcka konst och kultur under sin skoltid i Lund.