Länk till startsidan

Nyvångskolan

Nyvångskolan är en grundskola mitt i natursköna Dalby i östra delen av Lunds kommun.

Nyvångskolan Dalby

Fakta om skolan

Årskurs F-9

Antal elever: ca 900

Nyvångskolan i Dalby har också fem fritidshemsavdelningar och cirka 130 medarbetare. Vi erbjuder en verksamhet med nyfikna och härliga elever och ett gott arbetsklimat. Elevinflytande och elevdemokrati är ett nyckelbegrepp i vår verksamhet.

Så här jobbar vi

På Nyvångskolan pågår ett aktivt utvecklingsarbete som syftar till att tydliggöra den skolkultur som vi vill ska känneteckna skolan. Strukturen i detta arbete utgår från våra gemensamma verksamhetsmål som sedan konkretiseras i varje skolenhet. Ledorden i denna process är lyssna, leda och lära. Under en längre tid har skolan haft en mycket positiv utvecklingsprocess som resulterat i en hög grad av måluppfyllelse. Målsättningen är att utveckla detta ytterligare.

Eleverna har inflytande över sitt lärande

För oss på Nyvångskolan är det viktigt att eleverna har lust att lära, samt inflytande över sitt eget lärande. Nyvångskolans undervisning genomsyras av en demokratisk anda och vi har ett väl utvecklat elevdemokratisystem med olika råd. På råden diskuterar elever och lärare frågor som rör arbetsmiljö, undervisning, vänskap och hälsa.

Samverkan med hemmet

Vi strävar efter att ha ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare. En del av denna dialog sker via våra skolsystem Unikum och GAFE där vi eftersträvar att informationen ska vara relevant och aktuell.

Fritidsverksamhet

Skolans fritidshemsverksamhet har barn i åldrarna 6-12 år. Våra elever får utveckla en mängd olika förmågor i fritidshemsverksamheten med en hög grad av elevinflytande. Fritidshemmen arbetar tematiskt utifrån eleverna intressen och behov.

På fritidshemmen utvecklas barnens motoriska förmåga. Eleverna får arbeta med olika ämnen så som bild, slöjd, musik och idrott, och även lekar, drama, och spel av olika slag.

Samarbete med gymnasieskolan Spyken

Nyvångskolans samarbete med gymnasieskolan Spyken är ett väl inarbetat koncept sedan över 10 år tillbaka. Ett flertal av skolans elever har tenterat av gymnasiekurs 1 i matematik redan under sin högstadietid. Undervisningen förbereder eleverna för den matematikundervisning som bedrivs på gymnasiet.

Grundsärskolan

Eleverna i grundsärskolan går i årskurs 6-9 och läser efter ämne med möjlighet att läsa något ämne i grundskolan. God personaltäthet gör att skolan kan ha en individuellt anpassad undervisning. Eleverna har små undervisningsgrupper och tillgång till grundskolans specialsalar.

Läs mer om grundsärskolan som skolform

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Nyvångskolan

Besöksadress: Sandbyvägen 18, 247 54 Dalby

Telefon: 046-359 79 00

Karta: Se Nyvångskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor F-9 och grundsärskolan: Tina Viktor Kiuru

Telefon: 046-359 95 32

E-post: tina.viktorkiuru@lund.se

Biträdande rektor årskurs F–3: Siv Karlsson
Telefon: 046-359 79 80
E-post: siv.karlsson2@lund.se

Biträdande rektor årskurs 4-6: Fredrika Bauer
Telefon: 046-359 79 10
E-post: fredrika.bauer@lund.se

Biträdande rektor årskurs 7–9: Charlotte Tambour
Telefon: 046-359 79 11
E-post: charlotte.tambour@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska F-4: Shadnoush Mirsaeidi
Telefon: 046-359 79 72
E-post: shadnoush.mirsaeidi@lund.se

Skolsköterska 5-9 & Grundsärskolan: Ingela Wigö Igheden
Telefon: 046-359 79 09
E-post: ingela.wigoigheden@lund.se 

Skolkurator: Desirée Bossmar
Telefon: 046-359 95 78
E-post: desiree.bossmar@lund.se

Skolkurator: Anneli Rignell
Telefon: 046-359 75 87
E-post: anneli.rignell@lund.se

Specialpedagogik

Specialpedagog årskurs F-3: Karin Persson
Telefon: 046-359 79 02
E-post: karin.persson2@lund.se

Lärare med specialpedagogiskt uppdrag årskurs F-3: Ingela Eriksson
Telefon: 046-359 79 02
E-post: ingela.eriksson@lund.se

Specialpedagog årskurs 4-6: Christina Ilve Dehman
Telefon: 046-359 79 00
E-post: christina.ilvedehman@lund.se

Specialpedagog årskurs 4-6: Jessica Johansson Måsbäck
Telefon: 046-359 79 00
E-post: jessica.johanssonmasback@lund.se

Lärare med specialpedagogiskt uppdrag årskurs 7-9: Åsa Hellgren
Telefon: 046-359 79 00
E-post: asagunnhildastrid.hellgren@lund.se

Specialpedagog årskurs 7-9: Sandra Lindskog Mårtensson
Telefon: 046-359 79 00
E-post: sandra.lindskogmartensson@lund.se

Speciallärare årskurs 7-9: Richard Linde
Telefon: 046-359 79 00
E-post: richard.linde@lund.se

Specialpedagog grundsärskola: Hans-Åke Helldahl
Telefon: 046-359 79 00
E-post: hans-ake.helldahl@lund.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare årskurs 7-9 och grundsärskolan: Veronica Gustafsson
Telefon: 046-359 79 83
E-post: veronica.gustafsson@lund.se

Fritidshem

Avdelningar på fritidshemmet

Avdelning

Telefonnummer

Lärkan

 046-359 79 21

Gladan

046-359 77 08

Hägern

046-359 79 15

Svalan

046-359 79 22

Fritids 4-6

046-359 77 29

Utvecklingsdagar Nyvångskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

10 januari 2022*

7 mars 2022*

25 maj 2022

Vi vädjar till vårdnadshavare att ordna tillsyn själva under dessa dagar. Om man inte har möjlighet till detta så är fritidshemmet öppet på någon av skolorna i Dalby/Torna Hällestad. Fritidshemmet är då bemannat av vikarier.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?