Länk till startsidan

Nyvångskolan

Nyvångskolan är en grundskola mitt i natursköna Dalby i östra delen av Lunds kommun.

Nyvångskolan Dalby

Kontakta Nyvångskolan

Besöksadress: Sandbyvägen 18, Dalby
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 79 00

Karta: Se Nyvångskolan på en karta

Nyvångskolans Facebook

Skolledning

Rektor F–9 och grundsärskolan: Tina Viktor Kiuru
Telefon: 046-359 95 32
E-post: tina.viktorkiuru@lund.se

Biträdande rektor årskurs F–3: Siv Karlsson
Telefon: 046-359 79 80
E-post: siv.karlsson2@lund.se

Biträdande rektor årskurs 4–6: Fredrika Bauer
Telefon: 046-359 79 10
E-post: fredrika.bauer@lund.se

Biträdande rektor årskurs 7–9: Charlotte Tambour
Telefon: 046-359 79 11
E-post: charlotte.tambour@lund.se

Biträdande rektor grundsärskolan: Astrid Strand
Telefon: 046-359 91 51
E-post: astrid.strand@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Elevhälsa

Skolsköterska F–5 och grundsärskolan: Ulrika Arvidsson
Telefon: 046-359 79 72
E-post: ulrika.arvidsson@lund.se

Skolsköterska 6–9: Malin Angelin
Telefon: 046-359 79 09
E-post: malin.angelin@lund.se

Skolkurator: Olof Ohlsson
Telefon: 046-359 95 78
E-post: olof.ohlsson@lund.se

Skolkurator: Anneli Rignell
Telefon: 046-359 75 87
E-post: anneli.rignell@lund.se

Skolpsykolog: Ellinor Månsson
E-post: ellinor.mansson@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Specialpedagogik

Specialpedagog årskurs F–3: Karin Persson
Telefon: 046-359 79 02
E-post: karin.persson2@lund.se

Lärare med specialpedagogiskt uppdrag årskurs F–3: Ingela Eriksson
Telefon: 046-359 79 02
E-post: ingela.eriksson@lund.se

Specialpedagog årskurs 4–6: Christina Ilve Dehman
Telefon: 046-359 79 00
E-post: christina.ilvedehman@lund.se

Specialpedagog årskurs 4–6: Jessica Johansson Måsbäck
Telefon: 046-359 79 00
E-post: jessica.johanssonmasback@lund.se

Lärare med specialpedagogiskt uppdrag årskurs 7–9: Åsa Hellgren
Telefon: 046-359 79 00
E-post: asagunnhildastrid.hellgren@lund.se

Specialpedagog årskurs 7–9: Sandra Lindskog Mårtensson
Telefon: 046-359 79 00
E-post: sandra.lindskogmartensson@lund.se

Speciallärare årskurs 7–9: Richard Linde
Telefon: 046-359 79 00
E-post: richard.linde@lund.se

Specialpedagog grundsärskola: Hans-Åke Helldahl
Telefon: 046-359 79 00
E-post: hans-ake.helldahl@lund.se

Specialpedagog grundsärskola: Franziska Ziaja
Telefon: 046-359 79 00
E-post: franziska.ziaja@lund.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare årskurs 7–9 och grundsärskolan: Veronica Gustafsson
Telefon: 046-359 79 83
E-post: veronica.gustafsson@lund.se

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem

Avdelningar på fritidshemmet

Avdelning

Telefonnummer

Lärkan

 046-359 79 21

Gladan

046-359 77 08

Hägern

046-359 79 15

Svalan

046-359 79 22

Fritids 4-6

046-359 77 29

Studiedagar Nyvångskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2022–2023

Fredag 14 oktober 2022 – fritids är öppet
Måndag 21 november 2022* – även fritids är stängt
Måndag 9 januari 2023* – även fritids är stängt
Onsdag 8 mars 2023* – även fritids är stängt
Måndag 22 maj 2023 – fritids är öppet

Läsåret 2023-2024

9 augusti 2023 – fritids är öppet med vikarier (lov i skolan)
10 augusti 2023 fritids är öppet med vikarier (lov i skolan)
Tisdag 14 november 2023* – även fritids är stängt
Måndag 8 januari 2024* – även fritids är stängt
Tisdag 9 januari 2024 – även fritids är stängt
Tisdag 5 mars 2024* – även fritids är stängt
Måndag 20 maj 2024 – även fritids är stängt
14 juni – fritids är stängt (lov i skolan)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun.

Nyvångskolan kommer också att planera in egna studiedagar under läsåret 2023-2024.

Vi vädjar till vårdnadshavare att ordna tillsyn själva under dessa dagar. Om man inte har möjlighet till detta så är fritidshemmet öppet på någon av skolorna i Dalby/Torna Hällestad. Fritidshemmet är då bemannat av vikarier.

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Är du i behov av omsorg för ditt barn de dagar då även skolans fritidshem har stängt för utvecklingsdag? Meddela fritidshemssamordnare senast en månad innan aktuell dag.

F-6: sara.sandberg@lund.se

Grundsärskola: astrid.strand@lund.se

Ange barnets namn, klass, vistelsetid och eventuell specialkost.

Läsårstider och lov

Sandlåda med stockar formade som en hinderbana, på en skolgård.

Fakta om skolan

Årskurs F–9

Antal elever: 900

För oss på Nyvångskolan är det viktigt att eleverna har lust att lära och inflytande över sitt eget lärande. Undervisning genomsyras av en demokratisk anda och vi har olika råd där elever och lärare diskuterar frågor om som rör arbetsmiljö, undervisning, vänskap och hälsa.

Fritidshem och rastverksamhet

Undervisningen i våra fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Genom att ta avstamp i våra elevers behov, intressen och erfarenheter utmanar vi till utökat lärande.

Skolbibliotek

Nyvångskolans bibliotek är ett välutrustat bibliotek med en stor samling av både skönlitteratur och faktaböcker och här finns även tidskrifter och databaser där eleverna kan söka information. Varje dag har olika klasser på skolan bibliotekstid, då eleverna har möjlighet att låna böcker, få boktips, undervisning i medie- och kommunikationskunnighet och bibliotekskunskap. Skolbibliotekarien hjälper också eleverna med hjälpmedel för läsning.

Ekologiskt och svenskproducerat

Nyvångskolans tillagningskök ser till att eleverna får vällagad mat som innehåller en hög andel ekologiska och svenskproducerade livsmedel.

Utveckling och samarbete

Vårt övergripande utvecklingsarbete fokuserar vi dels på Skola för hållbar utveckling, dels på att utveckla lärmiljön så att den är bra för alla elever och skapar förutsättningar för delaktighet, lärande och trygghet.

Nyvångskolan har sedan över 10 år ett samarbete med gymnasieskolan Spyken. Ett flertal av skolans elever har tenterat av gymnasiekurs 1 i matematik redan under sin högstadietid. Undervisningen förbereder eleverna för den matematikundervisning som bedrivs på gymnasiet.

Grundsärskolan

I vår grundsärskola årskurs 6-9 går elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Här får eleverna en utbildning och undervisning som är individuellt anpassad till hans eller hennes behov och förutsättningar. Utbildningen i grundsärskolan bedrivs i små undervisningsgrupper och ger eleverna viktiga kunskaper och värden samt bidrar till personlig utveckling.

Läs mer om grundsärskolan som skolform

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?