Länk till startsidan

Fågelskolan

Välkommen till Fågelskolan – en skola för alla! På Fågelskolan skapas förutsättningar för samarbete, gemenskap och engagemang. Här trivs elever och personal! Vi arbetar mot tydliga mål med kunskaper i fokus, vilket gynnar våra elevers utveckling. Skolan är belägen i västra Lund mellan tre parker.

Fågelskolan

Kontakta Fågelskolan

Adress: Gässlingavägen 21, 227 35 LUND
Telefon: 046-359 75 20

E-post: fagelskolan@lund.se

Karta: Se Fågelskolan på en karta

Skolledning

Rektor Åsa Söderberg
Telefon: 046-359 75 24
E-post: asa.soderberg@lund.se

Biträdande rektor årskurs F–9 och grundsärskola Kristina Thelin
Telefon: 046-359 72 95
E-post: kristina.thelin@lund.se

Biträdande rektor årskurs F–3 Caroline Palmgren
Telefon: 046-359 75 42
E-post: caroline.palmgren@lund.se

Biträdande rektor fritidshem och grundsärskola Stefan Lantz Mattisson
Telefon: 046-359 82 27
E-post: stefan.lantzmattisson@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare Lise-Lott Svensson
Telefon: 046-359 75 27
E-post: liselott.svensson@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Pourandokht Kashef Pour
Telefon: 046-359 75 30
E-post: pourandokht.kashefpour@lund.se

Skolsköterska Elisabeth Josefsson
Telefon: 046-359 74 53
E-post: elisabeth.josefsson@lund.se

Skolpsykolog Timjan Blanck
Telefon: 046-359 75 32
E-post: timian.blanck@lund.se

Kurator Felix Dalquist
Telefon: 046-359 75 36
E-post: felix.dalquist@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem

Skolans fritidshemsverksamhet riktas till barn i åldrarna 6–12 år. På fritidshemmet erbjuder vi en välplanerad undervisning där eleverna har mycket inflytande över aktiviteter.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Gråsparven klass 16A

046-359 56 89

Gråsparven klass 16B

046-359 48 04

Årskurs 1

046-359 56 49

Årskurs 2

046-359 75 44

Årskurs 3

046-359 37 01

Ugglan

046-359 36 42

Öppnings fritids kl. 06–08

0734-48 57 45

Studiedagar Fågelskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022–2023

Fredag 12 augusti 2022* – skola och fritidshem
Fredag 30 september 2022 – skola
Måndag 21 november 2022* – skola och fritidshem
Måndag 9 januari 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* – skola och fritidshem
Torsdag 11 maj 2023 – skola
Fredag 16 juni 2023* – skola och fritidshem
* Fritidshemmen håller stängt

Om ditt barn är i behov av omsorg de dagar som skola och fritids håller stängt behöver du meddela oss senast tre veckor innan den aktuella dagen. Du anmäler omsorgsbehov till biträdande rektor Stefan Lantz Mattisson via:

E-post: stefan.lantzmattisson@lund.se

Telefon: 046-359 95 03

Läsårstider och lov

Skolgård med en stor darttavla målad på marken och en tegelfärgad skolbyggnad bakom.

Fakta om skolan

Årskurs F–9 med integrerad grundsärskola

Antal elever: 515

Vår mångfald är en av våra styrkor och något vi värnar om. Som elev ska du känna trygghet, trivsel och delaktighet i skolan. Vi har höga krav på vår personal, våra elever och på vårdnadshavare. Alla elever ska utvecklas och stimuleras för att kunna nå sin fulla potential.

Vi har i nuläget två paralleller i varje årskurs, vilket gör att personalen kan skapa relationer till alla våra elever och elever hos oss blir sedda och bekräftade.

Värdegrundsarbete

Skolan har en levande likabehandlingsplan, ett starkt elevhälsoteam och ett trygghetsteam där alla skolans delar finns representerade. Representanter från trygghetsteamet leder sedan elevernas trygghetsråd. Fågelskolan har två socialpedagoger som arbetat riktat mot dessa frågor. Våra socialpedagoger arbetar nära våra elever och det är lätt för eleverna att få kontakt med dem.

Biblioteket på Fågelskolan är en självklar mötesplats för dig som vill låna böcker, läsa, arbeta enskilt eller i grupp.

Fågelskolan har grön flagg, som är ett sätt att arbeta med hållbar utveckling.

Grundsärskolan

Grunden för att lära sig nya saker och att utvecklas är att man trivs och mår bra. För våra elever i grundsärskolan är detta den plattform som vi kan bygga vidare på. I grundsärskolan anser vi att förmågan att kommunicera är avgörande för elevernas kunskapsutveckling och därför lägger vi stort fokus på att utveckla den.

Under läsåret arbetar vi med övergripande teman som bland annat tränar elevernas olika förmågor. För de yngsta barnen kan temat handla om kroppsuppfattning och sinnesträning och för de äldre om närmiljön och samhället, som en förberedelse inför deras fortsatta liv som samhällsmedborgare. Målet är att eleverna skall få en bra självbild och bli så självständiga som möjligt.

Fritids för grundsärskolan

På Fågelskolan finns även fritidshem för eleverna i grundsärskolan, fram tills det år de fyller 13 år. Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns utveckling sker i grupp. Deras självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra och är viktigt för att skapa relationer till andra människor. Genom lek och skapande aktiviteter ska barnen få möjlighet att utveckla fin- och grovmotoriken, uthållighet, koncentration och turtagning.

Läs mer om grundsärskolan som skolform

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?