Länk till startsidan

Fågelskolan

Välkommen till Fågelskolan – en skola för alla! På Fågelskolan skapas förutsättningar för samarbete, gemenskap och engagemang. Här trivs elever och personal! Vi arbetar mot tydliga mål med kunskaper i fokus, vilket gynnar våra elevers utveckling. Skolan är belägen i västra Lund mellan tre parker.

Fågelskolan

Kontakta Fågelskolan

Besöksadress: Gässlingavägen 21, Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 75 20

E-post: fagelskolan@lund.se

Karta: Se Fågelskolan på en karta

Skolledning

Rektor Åsa Söderberg
Telefon: 046-359 75 24
E-post: asa.soderberg@lund.se

Biträdande rektor anpassad grundskola Kristina Thelin
Telefon: 046-359 72 95
E-post: kristina.thelin@lund.se

Biträdande rektor 4–9 Wiveca Alsterling
Telefon: 010-268 10 03
E-post: wiveca.alsterling@lund.se

Biträdande rektor F–3 och fritidshem Stefan Lantz Mattisson
Telefon: 046-359 82 27
E-post: stefan.lantzmattisson@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare Lise-Lott Svensson
Telefon: 046-359 75 27
E-post: liselott.svensson@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Elisabeth Josefsson
Telefon: 046-359 74 53
E-post: elisabeth.josefsson@lund.se

Skolpsykolog Timjan Blanck
Telefon: 046-359 75 32
E-post: timjan.blanck@lund.se

Kurator Felix Dalquist
Telefon: 046-359 75 36
E-post: felix.dalquist@lund.se

Kurator Paulina Nossborn
Telefon: 046-359 77 13
E-post: paulina.nossborn@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

Skolans fritidshemsverksamhet riktas till barn i åldrarna 6–12 år. På fritidshemmet erbjuder vi en välplanerad undervisning där eleverna har mycket inflytande över aktiviteter.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Gråsparven klass 17A-B (F-klass)

046-359 56 89

Gråsparven Fritidshem

046-359 48 04

År 16A-B (Åk1)

046-359 75 44

År 15A-B (Åk2)

046-359 37 01

År 14A-B (Åk3)

046-359 56 49

Ugglan

046-359 36 42

Morgonfritids kl. 06–08

0734-48 57 45

Gråsparven åk 1–3, anpassad grundskola

046-359 37 47

Pärlugglan åk 4–6, anpassad grundskola

073-448 55 62

Studiedagar Fågelskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2024–2025

Fredag 16 augusti 2024 – även fritids är stängt
Måndag 18 november 2024* – även fritids är stängt
Tisdag 7 januari 2025* – även fritids är stängt
Onsdag 8 januari 2025
Onsdag 5 mars 2025* – även fritids är stängt
Tisdag 20 maj
Måndag 16 juni – även fritids är stängt

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun.

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Om ditt barn är i behov av omsorg de dagar som skola och fritids håller stängt behöver du meddela oss senast tre veckor innan den aktuella dagen. Du anmäler omsorgsbehov till biträdande rektor Stefan Lantz Mattisson via:

E-post: stefan.lantzmattisson@lund.se

Telefon: 046-359 82 27

Läsårstider och lov

Skolgård med en stor darttavla målad på marken och en tegelfärgad skolbyggnad bakom.

Fakta om skolan

Årskurs F–9 med integrerad anpassad grundskola

Antal elever: 540

Kunskap är viktigt. Alla elever ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi har höga förväntningar på våra elever, personal och vårdnadshavare.

Vi har i två parallella klasser i varje årskurs. Vår mångfald är en av våra styrkor och något vi värnar om. Som elev ska du känna trygghet, trivsel och delaktighet i skolan. Vi arbetar aktivt med att bygga förtroendefulla relationer och detta är något som vi är väldigt bra på.

Trygghetsråd och socialpedagoger

Skolan har en levande likabehandlingsplan, ett starkt elevhälsoteam och ett trygghetsteam där alla skolans delar finns representerade. Representanter från trygghetsteamet leder sedan elevernas trygghetsråd. Fågelskolan har två socialpedagoger som arbetat riktat mot dessa frågor. Våra socialpedagoger arbetar nära våra elever och det är lätt för eleverna att få kontakt med dem.

Skolbibliotek och grön flagg

Skolbiblioteket på Fågelskolan är en självklar mötesplats för dig som vill låna böcker, läsa, arbeta enskilt eller i grupp.

Fågelskolan har grön flagg, som är ett sätt att arbeta med hållbar utveckling.

Anpassad grundskola

Grunden för att lära sig nya saker och att utvecklas är att man trivs och mår bra. För våra elever i anpassad grundskola är detta den plattform som vi kan bygga vidare på. Vi anser att förmågan att kommunicera är avgörande för elevernas kunskapsutveckling och därför lägger vi stort fokus på att utveckla den.

Under läsåret arbetar vi med övergripande teman som bland annat tränar elevernas olika förmågor. För de yngsta barnen kan temat handla om kroppsuppfattning och sinnesträning och för de äldre om närmiljön och samhället, som en förberedelse inför deras fortsatta liv som samhällsmedborgare. Målet är att eleverna skall få en bra självbild och bli så självständiga som möjligt.

Fritids för anpassad grundskola

På Fågelskolan finns även fritidshem för eleverna i anpassad grundskola fram tills det år de fyller 13 år. Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns utveckling sker i grupp. Deras självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra och är viktig för att skapa relationer till andra människor. Genom lek och skapande aktiviteter får barnen möjlighet att utveckla fin- och grovmotorik, uthållighet, koncentration och turtagning.

Läs mer om anpassad grundskola som skolform

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?