Länk till startsidan

Anpassad utbildning, Lärvux

Anpassad utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Vi utgår ifrån ditt sätt att kommunicera, vare sig du använder tecken, pictogram, bliss eller talat och skrivet språk.

Anpassad utbildning är till för dig som

 • har fyllt 20 år
 • har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada
 • har lust att gå i skolan
 • vill fördjupa och utveckla dina kunskaper
 • har behov av nya kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier.

Undervisning efter din förmåga

 • Du studerar i en liten grupp och planerar din undervisning tillsammans med din lärare.
 • Undervisningen är anpassad efter dig och du har en egen studieplan.
 • Undervisningen kostar inget och du har rätt att gå ifrån ditt arbete när du har lektioner.
 • Du har rätt till timersättning om du får löneavdrag.

Lärlingsutbildning eller kurser

På anpassad utbildning kan du gå en lärlingsutbildning eller läsa kurser.

 • Lärlingsutbildning anpassas efter dig som elev. Utbildningen sker till största delen på en arbetsplats och utformas efter dina behov och förutsättningar.
 • Kurser finns på grundläggande och gymnasial nivå. Vi kommunicerar på det sätt du behöver, vare sig du använder tecken, pictogram, bliss eller talat och skrivet språk.

Kursutbud

Vardagsaktiviteter

 • Vi lär oss sambandet mellan mat, rörelse och hälsa.
 • Vi övar på planering och rutiner vid inköp och aktiviteter.
 • Vi lär oss om återvinning.
 • Vi pratar om olycksrisker och hur de kan förebyggas.

Årstider

 • Vi följer växlingar i naturen.
 • Vi lär oss om växter och djur under årstiderna.
 • Vi odlar växter.
 • Vi går ut i naturen.

Böcker och musik

 • Vi kommunicerar med tal och tecken kring olika tema.
 • Vi läser böcker och pratar om bilder.
 • Vi lär oss ramsor och sjunger sånger.

Bild och kommunikation

 • Vi provar olika slags färger.
 • Vi provar på olika tekniker.
 • Vi tittar på kända konstnärers verk.
 • Vi går på konstutställning.

Läs och skriv

 • Vi tränar på att skriva.
 • Vi tränar på att läsa.
 • Vi tränar på att förstå olika sorters texter.
 • Vi pratar om böcker och författare.

Sommarkurs - Historia

Forntid till medeltid

Vi besöker historiska platser i Skåne tillsammans och träffas också på skolan för undervisning om det vi sett och upplevt vid våra besök.

Kursen genomförs vecka 24-28 på onsdag och torsdagar, heldagar.

Svenska

 • Vi lånar böcker, läser och har boksamtal.
 • Vi skriver olika slags texter.
 • Vi lär oss om olika författare.
 • Vi pratar om språkbruk, slang och dialekter.

Svenska Book Creator

 • Vi skapar böcker i Book Creator.
 • Vi pratar om olika texter och budskap.
 • Vi övar på att kombinera ord och bild.
 • Vi tar del av omvärldsnyheter genom digitala medier.

Engelska

 • Vi lär oss glosor.
 • Vi tränar på att tala.
 • Vi tränar på att lyssna och förstå.
 • Vi tränar på att uttrycka oss.

Matematik

 • Vi tränar på de fyra räknesätten.
 • Vi lär oss om pengar, deras värde och hur de växlas.
 • Vi lär oss klockan och att läsa av almanackan.
 • Vi övar på att läsa av tabeller och diagram.

Samhällskunskap

 • Vi lär oss om demokrati och politik.
 • Vi lär oss om mänskliga rättigheter.
 • Vi lär oss om lagstiftning, normer och regler.
 • Vi samtalar om aktuella nyheter och samhällsfrågor.

Engelska

 • Vi tränar på att tala och skriva engelska.
 • Vi tränar på att lyssna och förstå engelska.
 • Vi lär oss om människors liv och kultur i de länder där engelska används som språk.

Religion

 • Vi fördjupar vårt lärande om världsreligionerna och andra livsåskådningar.
 • Vi jämför etiska och existentiella frågor inom kristendomen och andra religioner och livsåskådningar.
 • Vi reflekterar över människors olika sätt att tänka och handla.

Historia

 • Vi fördjupar vår kunskap kring historiska händelser, aktörer och tidsperioder.
 • Vi lär om levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under olika tider.
 • Vi söker och sammanställer information från olika historiska källor och resonerar om dess trovärdighet.
 • Vi reflekterar över hur historien har påverkat vårt sätt att leva idag.

Ansök om anpassad utbildning

Du ansöker för att få anpassad utbildning. Det gör du genom att mejla till Anya Pålsson, studie- och yrkesvägledare. Du kan ansöka när som helst på året.

E-post: anya.palsson@lund.se

I mejlet skriver du att du vill läsa på anpassad utbildning. När vi tagit emot ditt mejl bokar studie- och yrkesvägledaren in ett besök för dig på skolan. Under studiebesöket är studie- och yrkesvägledaren och läraren med och fyller ni i en ansökan tillsammans.

Om det är fullt på en kurs eller om den inte går för tillfället får du en köplats till nästa kursstart.

Intervju med Anya, studievägledare på Komvux

Vem är anpassad utbildning till för?

Den anpassade utbildningen är till för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som vill ha personlig utveckling.

Varför ska du gå på anpassad utbildning?

Utbildning hjälper dig att utveckla dina förmågor så att du kan klara av att bli en mer självständig individ. Lärarna på Lärvux kan anpassa på en individnivå som gör kurserna roliga och lärorika.

Anya, syv på Komvux sitter vid ett bord och skriver på ett papper. Bakom henne hänger en tavla md skogmotiv.
Anya, studie- och yrkesvägledare på Komvux.

Varför ska jag gå lärlingsutbildning?

Lärlingsutbildningen är för dig som har som mål att få en anställning. Om du vill kunna gå upp varje morgon och gå till en arbetsplats.

Vad kan du hjälpa elever med?

Jag kan hjälpa elever att komma vidare i sin personliga utveckling genom studieplanering. Jag tar emot nya elever och de kan träffa mig på studiebesök. Jag kan även hjälpa till att svara på frågor.

Beskriv anpassad utbildning – Lärvux med tre ord?

Utveckling, gemenskap, nya vänner.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?