Länk till startsidan

Prövning

En prövning är till för dig som vill höja ett befintligt godkänt betyg, behöver betyg i en kurs som ger dig meritpoäng eller för att få betyg i en kurs du tidigare inte studerat. Du kan göra prövning i de kurser som finns i vuxenutbildningens prövningsutbud inklusive komvuxarbetet.

Ansök om prövning

Du kan max söka två kurser under en prövningsperiod och en kurs per prövningsdatum. Du är garanterad att få genomföra prövning om din ansökan är komplett och inskickad i rätt tid.

Studerar du redan en kurs kan du inte samtidigt ansöka om prövning.

Du ansöker om prövning via vår ansökningswebb med din e-legitimation. Din ansökan är bindande.

Vanliga frågor om prövning

Du kan göra prövning i de kurser som finns i vuxenutbildningens utbud inklusive komvuxarbetet.

Du kan även göra prövning i de kurser som finns på gymnasieskolornas nationella program, förutom de kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar.

Kontakta Lunds vägledningscentrum om du har frågor om vilka kurser du kan genomför prövning i.

När du gör en prövning studerar du kursen på egen hand. Du följer ingen undervisning och får inget stöd eller handledning från lärare. Inför din prövning får du instruktioner av prövningsanordnare vad du behöver förbereda och information om vilken kurslitteratur du ska använda.

Vid själva prövningstillfället genomför du ett eller flera prov. Provet kan innehålla skriftliga och muntliga delar, laborationer och nationellt prov (svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik).

 • Du som är svensk medborgare eller EU-medborgare.
 • Du som är bosatt i Sverige får göra en prövning inom kommunal vuxenutbildning i alla betygssatta kurser och i komvuxarbete.
 • Du ska ha ett svenskt personnummer, ett samordningsnummer eller ska på annat sätt kunna visa att du bor i Sverige.
 • Du som går i gymnasiet eller i anpassad gymnasieskola får inte genomgå prövning på en viss nivå i ett ämne eller komvuxarbete där du tidigare har fått betyg A-E.

Det görs inget urval vid ansökan till en prövning. Du är garanterad att få genomföra prövning i de kurser du ansökt till om din ansökan är:

 • komplett,
 • inskickad under en ansökningsperiod,
 • inte infaller på samma prövningsdatum om du söker till mer än en prövning.

Du betalar själv nödvändig kurslitteratur. Vid vissa tillfällen tillkommer en avgift för att få göra en prövning. Innan du gör en ansökan behöver du ta reda på om du ska betala för prövningen eller inte.

En prövningen är gratis om du har

 • betyg IG/F i kursen.
 • gått ett yrkesprogram (GY11) och saknar grundläggande behörighet, det vill säga att du saknar kurserna Svenska 2, 3 och Engelska 6.

En prövning kostar 500 kronor om du

 • inte har läst kursen tidigare,
 • har ett streck (-) i kursen,
 • har ett godkänt betyg i kursen.

Om du vill anmäla dig till två efterföljande prov i samma kurs måste du betala en avgift om ditt betyg från det första provet inte har registrerats före sista ansökningsdagen för det andra provet. Om du tidigare har fått F/IG i kursen får du tillbaka avgiften om du får F på det första provet.

Om du studerar en kurs och samtidigt vill ansöka om att göra ett prov i samma kurs måste du betala en avgift om ditt betyg inte har registrerats före ansökningsdagen för provet. Avgiften återbetalas om du inte klarar kursen innan provet.

När betalar jag?

Betalning sker i samband med att du skickar in din ansökan för att den ska vara komplett. Vi kontrollerar att betalningen är gjord. Din ansökan är bindande och avgiften återbetalas inte. En ansökan till en prövning och/eller betalning kan inte bytas till en annan kurs eller till ett annat prövningsdatum än det din ansökan gäller.

Hur gör jag inbetalningen?

Du betalar prövningen till bankgiro 991-1355. I meddelandefältet på inbetalningen skriver du 3582.3399.4716 och anger kursens namn, för- och efternamn och personnummer på den som ska genomföra prövningen.

Hermods sköter prövningarna och du får meddelande från dem var och när prövningen sker ungefär tre veckor innan prövningstillfället.

 • Period 1 (4 mars–18 mars) – Ansökningstid 1–15 januari
 • Period 2 (13 maj–27 maj) - Ansökningstid 1–15 mars
 • Period 3 (9 september–23 september) – Ansökningstid 1–15 juli
 • Period 4 (4 november–18 november) – Ansökningstid 1–15 september

Du får ett meddelande med ditt resultat och betyg ungefär två veckor efter att alla prövningsmoment är genomförda. Betyget rapporteras in till antagning.se. Vill du få betyget hemskickat kontaktar du Hermods. I mejlet behöver du uppge för- och efternamn, personnummer, vilka kurser du vill beställa betygsutdrag för samt att du har studerat vid vuxenutbildningen i Lund.

E-post: betyg@hermods.se

Får du förhinder att komma till din prövning måste du meddela detta senast en vecka innan prövningstillfället till Hermods via mejl.

Uteblir du från ett prövningstillfälle vid tre tillfällen utan att meddela förhinder i tid blir du inte beviljad prövning i kursen under tre månader framöver.

E-post: distanslund@hermods.se

Kontakta antagningsenheten

Telefon medborgcenter: 046-359 50 00

E-post: antagningenvux@lund.se

Besöksadress: Stora Södergatan 47, plan 2, Lund.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?