Länk till startsidan

Grundläggande nivå

Komvux Lund erbjuder kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola. De fristående kurserna går ofta att kombinera eller studera på ett sätt som passar dig. Utbildning på grundläggande nivå motsvarar studier i den svenska grundskolan och innehållet och undervisningen är anpassade för vuxna.

Behörighet

För att få läsa inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska du

 • ha fyllt 20 år och vara folkbokförd i Lunds kommun
 • sakna de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan
 • ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Olika sätt att studera

Undervisning på grundläggande nivå är koncentrerad och därför behöver du lägga ner tid och kunna studera självständigt utanför skolan. De grundläggande kurserna finns som närundervisning och flexundervisning. Du väljer det som passar dig bäst.

Stöd och extra anpassningar

Har du behov av stöd i studierna och extra anpassningar rekommenderar vi närundervisning.

Närundervisning

I närundervisningen förväntas du

 • närvara på lektionerna (1 – 3 dagar i vecka)
 • studera på egen hand under kurstiden
 • delta i de obligatoriska momenten
 • ha tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Du kan få handledning av din lärare och hjälp med studierna i olika ämnesstugor (Mattestuga, NO-stuga, Svenska/Svenska som andraspråksstuga). Ämnesstugorna är öppna under perioderna januari – maj och augusti – december, ofta samma dag som lektioner i ämnet.
Du måste delta i alla obligatoriska moment för att kunna bli godkänd på kursen. Du förväntas ha tillgång till egen dator, men det finns möjlighet att låna en över dagen i biblioteket.
Har du behov av specialpedagogiskt stöd eller extra anpassningar, kan du få hjälp av Komvux specialpedagog.

Flexundervisning

Flexundervisning (flex) är en blandning av distans- och närundervisning. Flexundervisning består av självstudier och obligatoriska moment, exempelvis gruppövningar, laborationer, prov och nationella prov. Som studerande på flex erbjuds du att delta i Komvux olika ämnesstugor (Matematik, NO och Svenska/Svenska som andraspråk). Ämnesstugorna är öppna under perioderna januari – maj och augusti – december och de är oftast schemalagda samma dag som ämnet har närundervisning.

Har du behov av specialpedagogiskt stöd eller extra anpassningar kan du få hjälp av Komvux specialpedagog.

Flex innebär att du

 • studerar på egen hand större delen av tiden
 • måste ha datorvana och tillgång till en dator med internetuppkoppling
 • måste delta i obligatoriska moment för att kunna uppnå ett godkänt betyg
 • kan komma till handledningstillfällen varje vecka
 • kan få stöd av din lärare
 • kan få hjälp med studierna i olika ämnesstugor.

Dina kunskaper avgör delkurs

De flesta kurser är uppdelade i flera mindre delkurser som bygger på varandra. Du placeras i en delkurs som motsvarar dina nuvarande kunskaper i ämnet. Saknar du betygsunderlag från tidigare studier i ämnet får du göra ett test för att avgöra din nuvarande kunskapsnivå.

Uppvisar du godkänt betyg i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk kan du kombinera grundläggande kurser med kurser på gymnaisal nivå.

Din studietakt

Din studietakt avgörs av hur många poäng du studerar under en sammanhängande studieperiod. Du räknar ut din studietakt genom att dela det totala antalet poäng du studerar med antalet veckor du studerar.

 • 20 poäng per vecka = 100 procent
 • 15-19 poäng per vecka = 75 procent
 • 10-14 poäng per vecka = 50 procent
 • 5-9 poäng per vecka = 25 procent

Kursutbud

Poäng: 600 (700 poäng med orienteringskurs)

Kurskod: GRNENG2

Studieform: När- och flexundervisning

Kursen i engelska är indelad i fyra delkurser. Du placeras på rätt nivå utifrån ett test och läser bara de delkurser du behöver. I kursen får du lära dig att förstå talad engelska, läsa olika slags texter och skriva och tala engelska. Du får även lära dig om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella förhållanden där engelska används.

 • A-kurs, närundervisning, 100 poäng, tio veckor
 • B-kurs, närundervisning, 100 poäng + 100 poäng orienteringskurs, 20 veckor
 • B-kurs, flexundervisning, 100 poäng, 20 veckor
 • C-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor
 • D-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor

En orienteringskurs som är kopplad till en grundläggande kurs är individuellt anpassad av din lärare och utgår ifrån dina behov.

Har du frågor kontakta Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare.
E-post: susanne.ostenson@lund.se

Fysik

Poäng: 150

Kurskod: GRNFYS2

Studieform: Flexundervisning

Studietid: 20 veckor

I kursen får du lära dig att:

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen, arbetslivet och samhället.
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Kemi

Poäng: 150

Kurskod: GRNKEM2

Studieform: Flexundervisning

Studietid: 20 veckor
I kursen får du lära dig att:

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i människokroppen, naturen, arbetslivet och i samhället.
 • använda kunskaper i kemi för att granska information samt kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, hälsa, miljö och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Har du frågor kontakta Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare.
E-post: susanne.ostenson@lund.se

Poäng: 600 (800 poäng med orienteringskurs)

Kurskod: GRNMAT2

Studieform: När- och flexundervisning

Kursen i matematik är indelad i fyra delkurser. Du placeras på rätt nivå utifrån ett test och läser endast de delkurser du behöver. I kurserna får du lära dig att använda matematiska begrepp och att göra beräkningar och lösa uppgifter. Du får även öva på att lösa problem med hjälp av matematik och föra matematiska resonemang.

 • A-kurs, närundervisning, 100 poäng + 100 poäng orienteringskurs, 20 veckor
 • B-kurs, närundervisning, 100 poäng + 100 poäng orienteringskurs, 20 veckor
 • A- och B-kurs, flexundervisning, vardera 100 poäng, 20 veckor
 • C-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor
 • D-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor

En orienteringskurs som är kopplad till en grundläggande kurs är individuellt anpassad av din lärare och utgår ifrån dina behov.

Har du frågor kontakta Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare.
E-post: susanne.ostenson@lund.se

Introduktionskurs 1

Poäng: 100

Kurskod: GRNNOA2

Studieform: Flexundervisning

Du utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga samband. Du får lära dig om naturvetenskapliga företeelser och att söka svar på naturvetenskapliga frågor.

Introduktionskurs 2

Poäng: 200

Kurskod: GRNNOB2

Studieform: Flexundervisning

Kursen bygger vidare på introduktionskurs 1. Du lär dig:

 • om naturvetenskapliga begrepp och teorier,
 • att använda kunskaper i naturvetenskap för att granska information,
 • att reflektera och diskutera hur vardagliga handlingar påverkar människa, samhälle och natur,
 • att göra naturvetenskapliga undersökningar,
 • om NO i ett historiskt perspektiv.

Har du frågor kontakta Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare.
E-post: susanne.ostenson@lund.se

 

Poäng: 150

Kurskod: GRNSAM2

Studieform: Flexundervisning

I kursen får du lära dig att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • använda samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
 • uttrycka, värdera och argumentera för olika ståndpunkter
 • reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden
 • söka information om samhället från olika källor och värdera innehållet källkritiskt.

Har du frågor kontakta Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare.
E-post: susanne.ostenson@lund.se

Poäng: 700

Kurskod: GRNSVE2
Studieform: När- och flexundervisning

Kursen i svenska är indelad i fyra delkurser. Du placeras på rätt nivå utifrån ett test och läser endast de delkurser du behöver. Du har en lektion per vecka i skolan och resten av kursen har ett flexibelt upplägg. Vill du forsätta studera svenska på gymnasial nivå behöver du slutföra studier i grundläggande svenska, delkurs 4 med godkänt betyg.

I kursen får du lära dig att formulera dig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, förstå språkliga strukturer och följa språkliga normer, läsa och analysera faktatexter och skönlitteratur samt söka information från olika källor och värdera innehållet källkritiskt.

 • A-kurs, när- och flexundervisning, 100 poäng, 20 veckor
 • B-kurs, närundervisning, 200 poäng, 20 veckor
 • C-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor
 • D-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor

Har du frågor kontakta Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare.
E-post: susanne.ostenson@lund.se

Poäng: 700 (800 poäng med orienteringskurs i digitalisering)

Kurskod: GRNSVA2
Studieform: När- och flexundervisning

Kursen i svenska som andraspråk är indelad i fyra delkurser. Du placeras på rätt nivå utifrån ett test och läser bara de kurser du behöver. Du får lära dig att formulera dig och kommunicera i tal och skrift och att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Du får även lära dig att följa språkliga normer och läsa och analysera faktatexter och skönlitteratur. I delkurserna igår även källkritik. Vill du fortsätt studera svenska som andraspråk på gymnasial nivå behöver du slutföra studier i grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 4 med godkänt betyg.

 • A-kurs, när- eller flexundervisning, 100 poäng + 100 poäng orienteringskurs, 20 veckor
 • B-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor
 • C-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor
 • D-kurs, när- eller flexundervisning, 200 poäng, 20 veckor

En orienteringskurs som är kopplad till en grundläggande kurs är individuellt anpassad av din lärare och utgår ifrån dina behov.

Har du frågor kontakta Susanne Östenson, studie- och yrkesvägledare.
E-post: susanne.ostenson@lund.se

Kursstarter

 • Kursstart 15 januari: Ansökningstid 1–30 november
 • Kursstart 25 mars: Ansökningstid 1–29 februari
 • Kursstart 3 juni: Ansökningstid 1–30 april
 • Kursstart 12 augusti: Ansökningstid 1–31 maj
 • Kursstart 21 oktober: Ansökningstid 1–30 september

Innan du söker

När du ska studera vuxenutbildningen är det viktigt att planera dina studier. Du kan få hjälp av en studie- och yrkesvägledare för att välja kurser och planera ditt schema. Om du redan studerar på Komvux Lund kan du få vägledning direkt från skolan.

Innan du ansöker måste du ha tillgång till dina tidigare betyg i digital form, oavsett om de är från Sverige eller från ett annat land. Om du har fått en bedömning av din utbildning från UHR (Universitets- och högskolerådet) måste du också ha tillgång till den bedömningen.

Om du inte har betyg eller inte kan få tag på dem kan du göra ett nivåtest. Gör en ansökan för den kurs du är intresserad av och ange att du saknar tidigare betyg eller kunskaper.

Ansök till en kurs

Du ansöker via vår ansökningswebb med din e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation kan du ansöka via vår blankett.

Ansök med blankett till vuxenutbildningen i Lund Pdf, 3 MB.

Behöver du hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta Lunds vägledningscentrum.

Telefontid: Måndag-torsdag klockan 10-12.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ansöker via blankett. Blanketten lämnar du ifylld i receptionen på Stora Södergatan 47, 2 trappor, under ordinarie öppettider klockan 8-15, lunchstängt 12-13.

Kom ihåg att bifoga dina betyg och ett personbevis där din folkbokföringskommun framgår.

Ansök med blankett för skyddade personuppgifter Pdf, 2 MB.

Kostnader och studiemedel

Att studera inom vuxenutbildning på grundläggande nivå är kostnadsfritt. Du behöver själv bekosta kurslitteratur och studiematerial.

Utbildningen är CSN-berättigad och du behöver uppfylla CSNs krav för att få studiemedel.

Läs mer på CSNs webbsida.

Betyg

I ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk finns nationella delkurser. Du får betyg efter varje delkurs. Ett betyg på den sista nationella delkursen motsvarar kunskapsmässigt ett betyg i kursen i sin helhet om du gått delkurserna 1–4. Du kan ta ut en examen från grundläggande om du har fått godkänt betyg i alla delkurser.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?