Länk till startsidan

Gymnasial nivå, fristående kurser

Vi erbjuder kurser för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning. Utbildningen på gymnasial nivå motsvarar studier i den svenska gymnasieskolan och innehållet och undervisningen är anpassade för vuxna. Dina behov och förutsättningar styr, därför kan studieform, utbildningslängd och studietakt variera.

Behörighet

Fristående gymnasiekurser är för dig som

 • har fyllt 20 år
 • är folkbokförd i Lunds kommun
 • är yngre än 20 år och har slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan
 • inte har gått i gymnasiet
 • vill färdigställa ofullständiga studier från gymnasiet
 • behöver studera på gymnasial nivå för att uppnå särskild behörighet till vidare studier.

Om du inte bor i Lund vänder du dig till vägledare i din hemkommun.

Olika sätt att studera

Fristående gymnasiekurser går att kombinera eller att studera på olika sätt. I kursbeskrivningarna ser du vilken studieform kurserna har. Ska du läsa flera kurser och behöver hjälp att planera din studiegång kan du kontakta Lunds vägledningscentrum. Har du behov av extra anpassningar är närundervisning att rekommendera.

Studietakt och studielängd

Din studietakt avgörs av kursens poängomfattning och antal veckor du studerar. Du kan läsa på 100, 75, 50 eller 25 procent.

 • 100 % (100 poäng = 5 veckor. 50 poäng = 2 veckor)
 • 75 % (100 poäng= 6 veckor. 50 poäng = 3 veckor)
 • 50 % (100 poäng = 10 veckor. 50 poäng = 5 veckor)
 • 25 % (100 poäng = 20 veckor. 50 poäng = 10 veckor)

Närundervisning

Studera i närundervisning gör du på Komvux Lund.

När du studerar kan du få handledning av din lärare. Du kan också få hjälp med studierna i olika ämnesstugor (Mattestuga, NO-stuga, Svenska/Svenska som andraspråksstuga). Ämnesstugorna är öppna under januari – maj och augusti – december, ofta samma dag som lektioner i ämnet.

När du studerar måste du delta i alla obligatoriska moment för att kunna bli godkänd på kursen. Du förväntas ha tillgång till egen dator, men det finns möjlighet att låna en över dagen i biblioteket.

Har du behov av specialpedagogiskt stöd eller extra anpassningar, kan du få hjälp av en specialpedagog.

I närundervisningen förväntas du

 • närvara på lektionerna (1 – 3 dagar i vecka)
 • studera på egen hand under kurstiden
 • delta i de obligatoriska momenten
 • ha tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Flexundervisning

Studera i flexundervisning (Flex) gör du på Komvux Lund och studieformen är en blandning av distans- och närundervisning.

Flexundervisning består av självstudier och obligatoriska moment, exempelvis gruppövningar, laborationer, prov och nationella prov. Som studerande på flex erbjuds du att delta i olika ämnesstugor (Matematik, NO och Svenska/Svenska som andraspråk). Ämnesstugorna är öppna under januari – maj och augusti – december och de är oftast schemalagda samma dag som ämnet har närundervisning.

Har du behov av specialpedagogiskt stöd eller extra anpassningar, kan du få hjälp av en specialpedagog.

Flex innebär att du

 • studerar på egen hand större delen av tiden
 • måste ha datorvana och tillgång till en dator med internetuppkoppling
 • måste delta i obligatoriska moment för att kunna uppnå ett godkänt betyg
 • kan komma till handledningstillfällen varje vecka
 • kan få stöd av din lärare
 • kan få hjälp med studierna i olika ämnesstugor.

Distansundervisning

Studera i distansundervisning på heltid gör du via Hermods.

Du genomför och följer undervisningen på annan plats än på skolan. Undervisningen innehåller ett antal muntliga moment i realtid med läraren; det kan handla om muntliga prov, gruppdiskussioner och enskilda samtal med lärare. Vanligtvis studerar du med olika uppdrag, moduler eller uppgifter som du löser och svarar på, varpå lärare bedömer och återkopplar till dig. Du behöver ha datorvana, tillgång till dator och internetuppkoppling för att delta i undervisningen. Vissa prov genomförs på plats i Lund och när det gäller nationella prov genomförs dessa på plats i de kurser som innehåller sådana prov. Distansundervisningen passar dig som är mycket van vid att studera självständigt och kan strukturera och ta ansvar för din inlärning på egen hand.

Du bestämmer själv studietakt och när du vill starta en kurs.

Kursutbud

Kursutbud för affärsutveckling och ledarskap

Kurs

Studieform

Kurskod

Affärsutveckling och ledarskap, 100 p

Distans

HANAFR0

Ledarskap och organisation, 100 p

Distans

LEDLED0

Kursutbud beteendevetenskap och samhällskunskap

Kurs

Studieform

Kurskod

Etik och människans livsvillkor, 100 p

Distans

MÄNETI0

Filosofi 1, 50 p

Distans

FIOFIO01

Filosofi 2, 50 p

Distans

FIOFIO02

Geografi 1, 100 p

Distans

GEOGEO01

Geografi 2, 100 p

Distans

GEOGEO02

Historia 1a1, 50 p

Distans

HISHIS01a1

Historia 1a2, 50 p

Distans

HISHIS01a2

Historia 1b, 100 p

Distans

HISHIS01b

Historia 2a, 100 p

Distans

HISHIS02a

Historia 2b kultur, 100 p

Distans

HISHIS02b

Historia 3, 100 p

Distans

HISHIS03

Komvuxarbete inom studieområdet samhällsvetenskap/humaniora, 100 p

Distans

KVARSH

Konstarterna och samhället, 50 p

Distans

KOSKOS0

Kultur- och idéhistoria, 100 p

Distans

KOSKUL0

Litteratur, 100 p

Distans

SVELIT0

Människans språk 1, 100 p

Distans

MÄKMÄK01

Psykologi 1, 50 p

Distans

PSKPSY01

Psykologi 2a, 50 p

Distans

PSKPSY02a

Psykologi 2b, 50 p

Distans

PSKPSY02b

Religionskunskap 1, 50 p

Distans

RELREL01

Religionskunskap 2, 50 p

Distans

RELREL02

Samhällskunskap 1a1, 50 p

Flex, distans

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a2, 50 p

Flex, distans

SAMSAM01a2

Samhällskunskap 1b, 100 p

Flex, distans

SAMSAM01b

Samhällskunskap 2, 100 p

Distans

SAMSAM02

Samhällskunskap 3, 100 p

Distans

SAMSAM03

Samtida kulturuttryck, 100 p

Distans

KOSSAT0

Sociologi, 100 p

Distans

SOISOO0

Kursutbud för butik, administration och personal

Kurs

Studieform

Kurskod

Administration 1, 100 p

Distans

ADMADM01

Administration 2, 100 p

Distans

ADMADM02

Handel – specialisering, 100 p

Distans

HANHAN00S

Personaladministration, 100 p

Distans

ADMPER0

Kursutbud för Data och IT

Kurs

Studieform

Kurskod

Datorteknik 1a, 100 p

Distans

DAODAT01a

Digitalt skapande 1, 100 p

Distans

DIGDIG01

Digitalt skapande 2, 100 p

Distans

DIGDIG02

Programmering 1, 100 p

Distans

PRRPRR01

Programmering 2, 100 p

Distans

PRRPRR02

Webbutveckling 1, 100 p

Distans

WEUWEB01

Webbutveckling 2, 100 p

Distans

WEUWEB02

Kursutbud för ekonomi, juridik, administration och försäljning

Kurs

Studieform

Kurskod

Affärsjuridik, 100 p

Distans

JURAFF0

Branschkunskap inom handel, 100 p

Distans

HANBRA0

Entreprenörskap, 100 poäng

Distans

ENTENR0

Entreprenörskap och företagande, 100 p

Distans

FÖRENT0

Företagsekonomi 1, 100 p

Distans

FÖRFÖR01

Företagsekonomi 2, 100 p

Distans

FÖRFÖR02

Inköp 1, 100 p

Distans

INKINK01

Inköp 2, 100 p

Distans

INKINK02

Internationell ekonomi, 100 p

Distans

SAMINE0

Komvuxarbete inom yrkesområdet försäljning och service, 100 p

Distans

KVARFS

Logistik 1, 100 p

Distans

INKLOG01

Marknadsföring, 100 p

Distans

FÖRMAD0

Personlig försäljning 1, 100 p

Distans

FÖSPER01

Personlig försäljning 2, 100 p

Distans

FÖSPER02

Praktisk marknadsföring 1, 100 p

Distans

HANPRA01

Praktisk marknadsföring 2, 100 p

Distans

HANPRA02

Privatjuridik, 100 p

Distans

JURPRI0

Redovisning 1, 100 p

Distans

FÖRRED01

Redovisning 2, 100 p

Distans

FÖRRED02

Rätten och samhället, 100 p

Distans

JURRÄT0

Servicekunskap 1, 100 p

Distans

FÖSSEV01

Servicekunskap 2, 100 p

Distans

FÖSSER02

Kursutbud för naturkunskap
Kurs

Studieform

Kurskod

Fysik 1a, 150 p

När, flex

FYSFYS01a

Fysik 1b1, 150 p

När, flex

FYSFYS01b1

Fysik 1b2, 50 p

Flex

FYSFYS01b2

Fysik 2, 100 p

Flex

FYSFYS02

Kemi 1, 100 p

När, flex

KEMKEM01

Kemi 2, 100 p

Flex

KEMKEM02

Komvuxarbete inom studieområdet

naturvetenskap/teknik, 100 p

Distans

KVARNT

Naturkunskap 1a1, 50 p

När, flex

NAKNAK01a1

Naturkunskap 1a2, 50 p

När, flex

NAKNAK01a2

Naturkunskap 1b, 100 p

När, flex

NAKNAK01b

Naturkunskap 2, 100 p

Flex

NAKNAK02

Kursutbud för matematik
Kurs

Studieform

Kurskod

Matematik 1a, 100 p

När och flex

MATMAT01a

Matematik 1b, 100 p

När och flex

MATMAT 01b

Matematik 1c, 100 p

När och flex

MATMAT 01c

Matematik 2a, 100 p

När och flex

MATMAT02a

Matematik 2b, 100 p

När och flex

MATMAT 02b

Matematik 2c, 100 p

När och flex

MATMAT02c

Matematik 3b, 100 p

När och flex

MATMAT03b

Matematik 3c, 100 p

När och flex

MATMAT03c

Matematik 4, 100 p

När och flex

MATMAT04

Matematik 5, 100 p

Flex

MATMAT05

Matematik specialisering, 100 p

Distans

MATMAT00S

Kursutbud för media och kommunikation

Kurs

Studieform

Kurskod

Affärskommunikation, 100 p

Distans

AFFAFÄ00S

Information och kommunikation 1, 100 p

Distans

INFINF01

Information och kommunikation 2, 100 p

Distans

INFINF02

Journalistik, reklam och information 1, 100 p

Distans

MEEJOU01

Journalistik, reklam och information 2, 100 p

Distans

MEEJOU02

Kommunikation, 100 p

Distans

PEDKOU0

Medieproduktion 1, 100 p

Distans

MEPMEI01

Medieproduktion 2, 100 p

Distans

MEPMEI02

Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p

Distans

MERMEE01

Medier, samhälle och kommunikation 2, 100 p

Distans

MERMEE02

Retorik, 100 p

Distans

SVERET0

Skrivande, 100 p

Distans

SVESKR0

Kursutbud för moderna språk, franska, tyska, spanska, kinesiska

Kurs

Studieform

Kurskod

Tyska 1, 100 p

Distans

MODDEU01

Tyska 2, 100 p

Distans

MODDEU02

Tyska 3, 100 p

Distans

MODDEU03

Tyska 4, 100 p

Distans

MODDEU04

Tyska 5, 100 p

Distans

MODDEU05

Tyska 6, 100 p

Distans

MODDEU06

Tyska 7, 100 p

Distans

MODDEU07

Franska 1, 100 p

Distans

MODFRA01

Franska 2, 100 p

Distans

MODFRA02

Franska 3, 100 p

Distans

MODFRA03

Franska 4, 100 p

Distans

MODFRA04

Franska 5, 100 p

Distans

MODFRA05

Franska 6, 100 p

Distans

MODFRA06

Franska 7, 100 p

Distans

MODFRA07

Spanska 1, 100 p

Distans

MODSPA01

Spanska 2, 100 p

Distans

MODSPA02

Spanska 3, 100 p

Distans

MODSPA03

Spanska 4, 100 p

Distans

MODSPA04

Spanska 5, 100 p

Distans

MODSPA05

Spanska 6, 100 p

Distans

MODSPA06

Spanska 7, 100 p

Distans

MODSPA07

Kinesiska steg 1

Distans

MODZHO01

Kinesiska steg 2

Distans

MODZHO02

Kursutbud för engelska

Kurs

Studieform

Kurskod

Engelska 5, 100 p

Distans, när och flex

ENGENG05

Engelska 6, 100 p

Distans, när och flex

ENGENG06

Engelska 7, 100 p

Distans

ENGENG07

Kursutbud för svenska

Kurs

Studieform

Kurskod

Svenska 1, 100 p

Distans, när och flex

SVESVE01

Svenska 2, 100 p

Distans, när och flex

SVESVE02

Svenska 3, 100 p

Distans, när och flex

SVESVE03

Svenska som andraspråk 1, 100 p

Distans, när och flex

SVASVA01

Svenska som andraspråk 2, 100 p

Distans, när och flex

SVASVA02

Svenska som andraspråk 3, 100 p

Distans, när och flex

SVASVA03

Svenskt teckenspråk för hörande 1

Distans

SVTSVT01

Svenskt teckenspråk för hörande 2

Distans

SVTSVT02

Kursutbud för latin

Kurs

Studieform

Kurskod

Latin språk och kultur 1, 100 p

Distans

LATLAT01

Latin språk och kultur 2, 100 p

Distans

LATLAT02

Kursstarter

När- och flexundervisning

 • Kursstart 15 januari – ansökningstid 1–30 november
 • Kursstart 25 mars – ansökningstid 1–29 februari
 • Kursstart 3 juni – ansökningstid 1–30 april
 • Kursstart 12 augusti – ansökningstid 1–31 maj
 • Kursstart 21 oktober – ansökningstid 1–30 september

Distansundervisning

Distansundervisning startar varje måndag. Vi behöver din ansökan senast tre veckor innan önskad kursstart.

Innan du söker

Det är viktigt att du planerar dina studier oavsett om du ska läsa enstaka kurser eller en hel utbildning. Du kan få hjälp av en studie- och yrkesvägledare för att välja kurser och planera ditt schema. Om du redan studerar på Komvux Lund kan du få vägledning direkt från skolan.

Dina betyg i digital form

Innan du ansöker behöver du ha tillgång till dina tidigare betyg i digital form, oavsett om de är från Sverige eller från ett annat land. Om du har fått en bedömning av din utbildning från UHR (Universitets- och högskolerådet) måste du också ha tillgång till den bedömningen.

Om du inte har betyg eller inte kan få tag på dem kan du göra ett nivåtest. Gör en ansökan för den kurs du är intresserad av och ange att du saknar tidigare betyg eller kunskaper.

Gör din ansökan tidigt

Du bör göra din ansökan så tidigt som möjligt i ansökningsprocessen. Det ger dig tid att komplettera din ansökan med information, betygsunderlag, vägledningssamtal eller andra uppgifter som krävs för att din ansökan ska kunna behandlas. Du får information via mejl av antagningsenheten för vuxenutbildningen om du behöver komplettera din ansökan.

Ansök till en kurs

Du ansöker via vår ansökningswebb med din e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation kan du ansöka via vår blankett.

Ansök med blankett till vuxenutbildningen i Lund Pdf, 3 MB.

Behöver du hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta Lunds vägledningscentrum.

Telefontid: Måndag–torsdag klockan 10–12.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ansöker via blankett. Blanketten lämnar du personligen ifylld i receptionen på Stora Södergatan 47, 2 tr, under ordinarie öppettider klockan 8-15, lunchstängt 12-13. Kom ihåg att bifoga dina betyg och ett personbevis där din folkbokföringskommun framgår.

Ansök med blankett för skyddade personuppgifter Pdf, 2 MB.

Kostnader och studiemedel

Att sudera inom vuxenutbildningen på gymansial nivå är kostnadsfritt. Du betalar själv kurslitteratur och studiematerial. Utbildningen är CSN-berättigad om studierna bedrivs på heltid.

Läs mer på CSNs webb

Då har kommunen ansvar för att hålla kontakt med dig och erbjuda åtgärder som passar dig. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA).

Aktivitetsansvaret gäller för dig som

 • har fullgjort skolplikten, det vill säga har gått klart dina nio år i grundskolan.
 • inte går eller har gått färdigt en utbildning i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning.
 • inte har fått examensbevis utan bara utdrag ur betygskatalogen eller studiebevis.

Tillsammans med våra studie- och yrkesvägledare kartläggs din situation och du får berätta om dina framtidstankar.

Kontakt KAA i Lund

E-post: KAALund@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?