Länk till startsidan

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är den politiska styrelsen för utbildningsförvaltningen.

Nämndens sammanträden är offentliga och allmänheten är varmt välkommen att vara med och lyssna. Om det finns sekretessärenden och/eller myndighetsutövning med på agendan hanteras dessa allra sist på mötet, inom stängda dörrar.

Nämndens förvaltning är utbildningsförvaltningen.

Mötestider, handlingar och protokoll för utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningens uppdrag

Ledamöter i utbildningsnämnden

Aktuella beslut i korthet

Aktuella beslut i korthet, listning

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Mötesprotokoll

Protokoll från oktober 2018 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Utbildningsnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till september 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?