Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Lunds kommun.

Basuppdrag barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Lunds kommun. Nämnden ansvarar också för bland annat skolskjuts och lovskola inom sitt verksamhetsområde samt för att driva och samordna Naturskolan.

Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar som läroplaner och kursplaner. Denna nämnds förvaltning är barn- och skolförvaltningen.

Mötestider och protokoll för barn- och skolnämnden

Det finns möjlighet att vara med och lyssna på nämndens möten. Anmäl att du vill delta på ett möte genom att mejla till barnochskola@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut december 2022

  Beställning av en ny Fäladsskola samt en summerande rapport om huvudmannens kvalitetsarbete. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 20 december.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut november 2022

  Upphandling och försäljning av förskolebussar och en revidering av riktlinjerna för skolskjuts. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 29 november.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i oktober 2022

  Underlag för den strategiska lokalförsörjningsplanen för de kommande tio åren samt ett breddat uppdrag för Naturskolan. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 18 oktober.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i september 2022

  Delårsrapport per augusti, viljeinriktning för den strategiska lokalförsörjningen och beställning av ny förskola på Drabantvägen i Stångby. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 20 september.

Ledamöter i barn- och skolnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Äldre mötesprotokoll

Här hittar du protokoll från 2017 och 2018.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?