Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskole- och grundskoleverksamhet samt skolbarnomsorgen i Lunds kommun.

Basuppdrag barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskola, grundskola, förskoleklass, skolbarnomsorg och obligatorisk särskola för Lunds kommun. Nämnden har också ett övergripande ansvar för skolskjutsar, regler och avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, sommarskola och Lunds skolors resurscentrum.

Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar som läroplaner och kursplaner. Denna nämnds förvaltning är barn- och skolförvaltningen.

Mötestider och protokoll för barn- och skolnämnden

Det finns möjlighet att vara med och lyssna på nämndens möten. Anmäl att du vill delta på ett möte genom att mejla till barnochskola@lund.se

Så arbetar barn- och skolförvaltningen

Ledamöter i barn- och skolnämnden

Aktuella beslut i korthet

Aktuella beslut i korthet, listning

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Mötesprotokoll

Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Äldre mötesprotokoll

Här hittar du protokoll från 2017 och 2018.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?