Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i Lunds kommun.

Basuppdrag barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i Lunds kommun. Nämnden ansvarar också för bland annat skolskjuts och lovskola inom sitt verksamhetsområde samt för att driva och samordna Naturskolan.

Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar som läroplaner och kursplaner. Denna nämnds förvaltning är barn- och skolförvaltningen.

Mötestider och protokoll för barn- och skolnämnden

Det finns möjlighet att vara med och lyssna på nämndens möten. Anmäl att du vill delta på ett möte genom att mejla till barnochskola@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i april 2024

  Utreda möjligheterna att etablera ytterligare en fritidsverksamhet inspirerad av S:t Hansgården, på Östra torn, och godkännande av nyetablering av fristående fritidshem och grundskola i Lund. Det är några av frågorna som Barn- och skolnämnden fattade beslut om den 16 april.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut mars 2024

  Beställning av nya Fäladsskolan i kvarteret Fäladslyktan, ett Lundaförslag om att skapa mötesplatser för levande stadsdelar samt ett Lundaförslag om att göra Lunds kommun till en attraktiv kommun att föda barn i. Det är några av frågorna som barn- och skolnämnden fattade beslut om den 26 mars.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut februari 2024

  Årsanalys för nämndens verksamheter och lokalförändringar för förskolorna Mammuten, Rida Ranka och Regnbågen. Det är några av frågorna som barn- och skolnämnden fattade beslut om den 13 februari.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut januari 2024

  Verksamhetsplan och internbudget 2024 och bidrag till enskilda huvudmän och ersättningar till andra kommuner. Det är några av frågorna som barn- och skolnämnden fattade beslut om den 23 januari.

Ledamöter i barn- och skolnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från 2019 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?