Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Lunds kommun.

Basuppdrag barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Lunds kommun. Nämnden ansvarar också för bland annat skolskjuts och lovskola inom sitt verksamhetsområde samt för att driva och samordna Naturskolan.

Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar som läroplaner och kursplaner. Denna nämnds förvaltning är barn- och skolförvaltningen.

Mötestider och protokoll för barn- och skolnämnden

Det finns möjlighet att vara med och lyssna på nämndens möten. Anmäl att du vill delta på ett möte genom att mejla till barnochskola@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut april 2023

  Samarbetsavtal för Stenkrossen, lokalförändring för Hans och Greta förskola och en statlig utredning om allmänt fritidshem. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 26 april.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut 21 mars 2023

  Ett Lundaförslag om likvärdig skola öster om motorvägen i Lunds tätort var en av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 21 mars.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden – aktuella beslut 7 mars 2023

  Årsanalys för 2022 samt renovering av Vårfruskolan. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 7 mars.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden – aktuella beslut februari 2023

  Verksamhetsplan och internbudget för 2023, bidrag till enskilda huvudmän och ersättningar till andra kommuner samt en utredning gällande inrättande av fler fritidsverksamheter likt den på Sankt Hansgården i Lund. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 1 februari.

Ledamöter i barn- och skolnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Äldre mötesprotokoll

Här hittar du protokoll från 2017 och 2018.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?