Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Lunds kommun.

Basuppdrag barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Lunds kommun. Nämnden ansvarar också för bland annat skolskjuts och lovskola inom sitt verksamhetsområde samt för att driva och samordna Naturskolan.

Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar som läroplaner och kursplaner. Denna nämnds förvaltning är barn- och skolförvaltningen.

Mötestider och protokoll för barn- och skolnämnden

Det finns möjlighet att vara med och lyssna på nämndens möten. Anmäl att du vill delta på ett möte genom att mejla till barnochskola@lund.se

Så arbetar barn- och skolförvaltningen

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut maj 2022

  Lokalförändring för Målarstugans förskola, ett Lundaförslag om förskolebussverksamhet samt två remisser från Skolinspektionen. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 3 maj.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden – aktuella beslut mars 2022

  En utvärdering av förskolans och skolans strukturresurssystem, lokalförändringsärenden gällande Fornborgens förskola och Lilla skolan samt ett Lundaförslag gällande fri frukt till barn. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 22 mars.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden aktuella beslut mars 2022

  Årsanalys för barn- och skolnämndens verksamheter 2021 samt riktlinjer för skolskjuts. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 1 mars.
 • Aktuella beslut

  Barn- och skolnämnden - aktuella beslut februari 2022

  Beställning av ombyggnad och ny idrottshall på Häckebergaskolan, avsiktsförklaring gällande framtida förskola på Västerbro samt patientsäkerhetsberättelser för elevhälsans olika delar. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 1 februari.

Ledamöter i barn- och skolnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Äldre mötesprotokoll

Här hittar du protokoll från 2017 och 2018.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?