Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut maj 2024

Delårsrapport för barn- och skolnämnden i Lund och årsrapport om barngruppernas storlek i förskolan i Lund. Det är några av ärendena som barn- och skolnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 28 maj.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Delårsrapport för Barn- och skolnämnden i Lund, 30 april 2024

Barn- och skolnämnden i Lunds kommun har slutfört sin delårsrapport för första kvartalet 2024. Rapporten visar att nämnden har en budgetavvikelse på minus 28 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,9 % av den totala budgeten på 3 033,9 miljoner kronor. Denna avvikelse är resultatet av både oförutsedda kostnader och inkomster under perioden. Rapporten inkluderar även en översyn av de huvudsakliga målen och uppdragen som nämnden arbetar med. Viktiga projekt som nämns inkluderar Språka Lund, som syftar till att förbättra språkundervisningen, och en ny skolplattform som ska implementeras. Resultaten och analyserna i denna rapport kommer att användas för att styra och justera nämndens arbete framåt.

 

Barn- och skolnämnden beslutade godkänna den rapport som skickats ut inför sammanträdet.

Årsrapport om barngruppernas storlek i förskolan i Lund, 2024

Lunds kommun har genomfört sin årliga granskning av storleken på barngrupper i förskolan, med data från oktober 2023 och april 2024. I oktober 2023 var den genomsnittliga storleken på barngrupperna 14,0 barn per grupp, vilket är lägre än både tidigare år och jämfört med snittet för riket samt liknande kommuner. I april 2024 ökade genomsnittsstorleken till 15,3 barn per grupp. Denna rapport visar hur gruppstorlekarna varierar över tid och påverkas av faktorer som antal inskrivna barn och tillgänglig personal. Informationen från rapporten kommer att användas för att planera och optimera förskoleverksamheten i kommunen.

 

I barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2024 framgår att det inom det särskilda uppdraget Förskolelyftet ska identifieras lämpliga mål för storleken på barngrupper i kommunens förskolor. Förskolelelyftet är en satsning som syftar bland annat till att minska barngrupperna på kommunnivå. Arbetet med att identifiera lämpliga mål pågår inom förvaltningen med fokus på de barngrupper, ca 45 % av det totala antalet, som har en annan åldersinledning än den som Skolverket refererar till i sina riktmärken.

 

Barn- och skolnämnden beslutade, förutom att notera den rapport som skickats ut inför sammanträdet, att anta målet att barngruppernas storlek ska minska och nå Skolverkets riktmärke om max 12 barn i åldern 1–3 år och max 15 barn i åldern 4–5 år.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: