Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten.

Nämndens uppdrag är att stödja medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser.

Arbetsmarknads- och socialnämnden fokuserar på:

  • barn/ungdomar och deras föräldrar
  • vuxna med beroendeproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar
  • personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder/rehabilitering
  • flyktingar
  • att förebygga våld i nära relationer.

Till nämndens ansvar hör också uppdrag att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt kommunövergripande tjänster med uppdrag att samordna arbetet med arbetsmarknadsfrågor samt att förebygga beroende av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak. Denna nämnds förvaltning är arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Mötestider, handlingar och protokoll för arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

Ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från augusti 2018 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till juni 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?