Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten.

Nämndens uppdrag är att stödja medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser.

Arbetsmarknads- och socialnämnden fokuserar på:

 • barn/ungdomar och deras föräldrar
 • vuxna med beroendeproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar
 • personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder/rehabilitering
 • flyktingar
 • att förebygga våld i nära relationer.

Till nämndens ansvar hör också uppdrag att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt kommunövergripande tjänster med uppdrag att samordna arbetet med arbetsmarknadsfrågor samt att förebygga beroende av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak. Denna nämnds förvaltning är socialförvaltningen.

Mötestider, handlingar och protokoll för arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut september 2022

  Delårsrapporten, avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter och ansökan om medel till arbetsmarknadsinsatser för skyddsökande från Ukraina är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 14 september. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.
 • Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut augusti 2022

  Remissvaret på kommunstyrelsens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för 2023-2025 är ett av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 17 augusti. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.
 • Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut juni 2022

  De ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sammanträdet den 8 juni var remissärenden, informationsärenden samt sekretessärenden. Därför gjordes ingen sammanfattning vid detta möte.
 • Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut maj 2022

  Delårsrapporten och lägesrapport feriepraktik är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 11 maj. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från augusti 2018 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till juni 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?