Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten.

Nämndens uppdrag är att stödja medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser.

Arbetsmarknads- och socialnämnden fokuserar på:

 • barn/ungdomar och deras föräldrar
 • vuxna med beroendeproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar
 • personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder/rehabilitering
 • flyktingar
 • att förebygga våld i nära relationer.

Till nämndens ansvar hör också uppdrag att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt kommunövergripande tjänster med uppdrag att samordna arbetet med arbetsmarknadsfrågor samt att förebygga beroende av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak. Denna nämnds förvaltning är socialförvaltningen.

Mötestider, handlingar och protokoll för arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut mars 2023

  Tillsynsplanen och en utökning av feriepraktiken är ett par av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 22 mars. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.
 • Kommun och politik

  Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut februari 2023

  Årsredovisningen för 2022 är ett av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 22 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.
 • Kommun och politik

  Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut januari 2023

  Budget och verksamhetsplan för 2023, årets plan för intern kontroll och samarbetsavtal om arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser med serviceförvaltningen är tre av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 25 januari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.
 • Aktuella beslut

  Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut december 2022

  Kartläggning av hemlösheten och idéburet offentligt partnerskap med Personligt ombud Skåne är ett par av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 14 december. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från augusti 2018 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till juni 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?