Länk till startsidan

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska finnas en överförmyndarfunktion. I Lunds kommun finns en överförmyndarnämnd, vars ledamöter väljs av kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden sammanträder en gång i månaden och vid behov.

Förvaltningen kring att utse lämpliga personer som gode män, förvaltare och förmyndare sköts av överförmyndarenheten och dess tjänstemän.
God man, förvaltare och förmyndare

Mötestider, handlingar och protokoll för överförmyndarnämnden

Ledamöter i överförmyndarnämnden

Aktuella beslut i korthet

Aktuella beslut i korthet, listning

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Mötesprotokoll

Protokoll från april 2019 och finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Överförmyndarnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till 2017. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?