Länk till startsidan

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska finnas en överförmyndarfunktion. I Lunds kommun finns en överförmyndarnämnd, vars ledamöter väljs av kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden sammanträder en gång i månaden och vid behov.

Förvaltningen kring att utse lämpliga personer som gode män, förvaltare och förmyndare sköts av överförmyndarenheten och dess tjänstemän.

Mötestider, handlingar och protokoll för överförmyndarnämnden

Ledamöter i överförmyndarnämnden

Aktuella beslut i korthet

Aktuella beslut i korthet, listning

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Mötesprotokoll

Protokoll från april 2019 och finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Överförmyndarnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till 2017. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?