Länk till startsidan

Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner

I varje kommun ska finnas en överförmyndarfunktion. I Lunds kommun finns en överförmyndarnämnd, vars ledamöter väljs av kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden sammanträder en gång i månaden och vid behov.

Mötestider, handlingar och protokoll för överförmyndarnämnden

Kontakta överförmyndarenheten

Förvaltningen kring att utse lämpliga personer som gode män, förvaltare och förmyndare sköts av överförmyndarenheten och dess tjänstemän.
God man, förvaltare och förmyndare

Ledamöter i överförmyndarnämnden

Lund och Eslöv bildar gemensam överförmyndarnämnd

Den 1 januari 2023 bildade Lunds och Eslövs kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Lund är den största kommunen och det är därför naturligt att Lund blir så kallad värdkommun för den nya nämnden. Det nya gemensamma överförmyndarkontoret ligger i Lund.

Aktuella beslut i korthet

Aktuella beslut i korthet, listning

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Mötesprotokoll

Protokoll från 2023 och finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll överförmyndarnämnden

Tidigare mötesprotokoll från Lunds överförmyndarnämnd mellan år 2016–2022 kan du ta del av genom att mejla oss.
E-post: ofn@lund.se

Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?