Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet samt kommunövergripande ungdomsfrågor.

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i september 2023

  Yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan, förslag på taxor, en skrivelse och ett Lundaförslag om Stadshallen samt ytterligare ett Lundaförslag var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 14 september 2023.
 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i juni 2023

  Lunds kulturpris, risk- och sårbarhetsanalys och yttrande över en motion om köttkonsumtion samt en skrivelse gällande Byahuset i Södra Sandby var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 21 juni 2023.
 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i maj 2023

  Delårsrapport per april, översyn av bidrag till föreningar, handlingsplan för konstgräs och granulat samt revidering av avtal avseende Stadshallen, såväl som yttrande över revidering av miljö- och hälsoskyddsföreskrifter i kommunen och ett Lundaförslag var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 25 maj 2023.
 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i april 2023

  Remissförslag av kultur- och fritidsnämndens fyra program, gratis mensskydd och införande av en infillfri konstgräsplan var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 20 april 2023.

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från 2019 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Kultur- och fritidsnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?