Länk till startsidan

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet samt kommunövergripande ungdomsfrågor.

Denna nämnds förvaltning är kultur- och fritidsförvaltningen.

Mötestider, handlingar och protokoll för kultur- och fritidsnämnden

Så här arbetar kultur- och fritidsförvaltningen

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Aktuella beslut i korthet

Aktuella beslut i korthet, listning

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Mötesprotokoll

Protokoll från 2019 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Kultur- och fritidsnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?