Länk till startsidan

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet samt kommunövergripande ungdomsfrågor.

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i januari 2023

  Uppföljning av intern kontroll, ansökan om Ordets stad, sammanträdestider 2023 och yttrande över en motion var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 januari 2023.
 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i december 2022

  Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, yttrande över två motioner samt fyra Lundaförslag var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2022.
 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i november 2022

  Lunds kulturpris 2022, Lundapokalen 2022, årets stipendier inom idrott och kultur samt ett Lundaförslag var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 november 2022.
 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i oktober 2022

  Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning , tobak och spel om pengar i Lunds kommun 2023-2025, underlag för strategisk lokalförsörjningsplan och ett antal skrivelser var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 oktober 2022.

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från 2019 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Kultur- och fritidsnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?