Länk till startsidan

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet samt kommunövergripande ungdomsfrågor.

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i september 2022

  Delårsrapport per augusti, planeringsdirektiv för Lunds Idrottsstråk och fördelning av förstärkt aktivitetsstöd med anledning av kriget i Ukraina vad några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 september 2022. Nämnden beslutade även om ett antal skrivelser och motioner samt ett Lundaförslag.
 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i mars 2022

  Stöd med anledning av kriget i Ukraina, överföring av Skolbibliotekscentralen och flexiblare regler kring Musikchecken behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 24 mars.
 • Aktuella beslut

  Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i februari 2022

  Årsanalys, ny idrottshall i Genarp och beställning av kontorslokaler vid Stenkrossen var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 24 februari.

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från 2019 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Kultur- och fritidsnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?