Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Habostyrelsen

Habostyrelsens uppdrag är att på Habo Gård planera, utveckla och tillhandahålla lokaler och anläggningar för kommunens egna verksamheter men även för lundabaserade organisationer som har verksamhet för seniorer och personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget innefattar också att driva och utveckla verksamhet med målsättningen att skapa förutsättningar för god livskvalitet för i första hand äldre medborgare och medborgare med olika slags funktionsnedsättningar. Detta genom att erbjuda aktiviteter i en naturnära och lantlig miljö.

Habostyrelsen ska även, i samarbete med Habostiftelsen, aktivt leda och följa upp drift och utveckling av lokaler, anläggningar och verksamhet så att dessa håller god kvalitet, är effektiva och bidrar till hållbar utveckling.

Mötestider, handlingar och protokoll för Habostyrelsen

Detta är Habo Gård

Ledamöter i Habostyrelsen

Aktuella beslut i korthet

Aktuella beslut i korthet, listning

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Mötesprotokoll

Protokoll från 2019 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Habostyrelsen

Här hittar du protokoll från 2016 till 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?