Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen

Lunds renhållningsstyrelse har hand om den renhållning som enligt lag, författning eller lokal förordning tillkommer kommunen.

Renhållningsstyrelsen bistår i övrigt kommuninvånarna med sådana tjänster inom renhållningsområdet som de efterfrågar, och som är lämpliga att sköta i kommunal regi. Inom renhållning ryms sophämtning, avfallshantering och gaturenhållning.

Renhållningsstyrelsens förvaltning sköts av Lunds renhållningsverk.

Mötestider, handlingar och protokoll för renhållningsstyrelsen

Lunds renhållningsverk

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

Ledamöter i Renhållningsstyrelsen

Mötesprotokoll

Protokoll från 2019 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Renhållningsstyrelsen

Här hittar du protokoll från 2016 till 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?